Leidimai

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Paslaugos aprašymas Asmuo, norintis organizuoti renginį Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje vietoje, turi gauti seniūno išduotą leidimą.
Organizatorius, norintis viešojoje vietoje organizuoti renginį, seniūnijai arba per atstumą elektroninėmis priemonėmis kontaktiniam centrui ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki renginio pateikia Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos formos prašymą leisti organizuoti renginį. Prie prašymo pridedama renginio scenarijus ar programa.

Prašymą dėl leidimo organizuoti renginį išdavimo, dublikato išdavimo, galiojimo panaikinimo galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku arba elektroniniu būdu prisijungus prie www.jurbarkas.lt
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos).
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Verslo leidimai ir licencijos – reklama, renginiai, aplinka ir kitos paslaugos
Gyvenimo atvejai Leidimai
Paslaugos suteikimo trukmė 7 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys JURBARKO MIESTO SENIŪNIJA
Paslaugos vadovas Asta Adomaitienė tel. (8 447) 55 700
Paslaugos vykdytojas Asta Adomaitienė tel. (8 447) 55 700
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Norintys įsigyti Leidimą, pateikia:


1.Prašymą, kuris turi būti suderintas su:
atliekas tvarkančia įmone;
Policijos komisariato viršininku ar jo įgaliotu asmeniu;
asmens sveikatos priežiūros įstaiga (jei reikia);
Jurbarko rajono Priešgaisrine tarnyba (jei reikia).

2. mokamąjį pavedimą ar kasos kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta vietinė rinkliava (jei renginys komercinis).

Prie prašymo turi būti pridedama renginio programa arba scenarijus.

Jei Renginio organizatorius pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba pateikia ne visus reikiamus dokumentus ar informaciją, kurių reikia Leidimui išduoti, seniūnija, kuriai pateiktas prašymas, per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša pareiškėjui apie pateiktų dokumentų trūkumus.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatai
2. RENGINIŲ ORGANIZAVIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKA
3. Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Bankas AB DnB
Sąskaitos numeris LT864010044300040068
Paslaugos kaina Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą dydžiai:
1. kai organizuojamas reklaminio pobūdžio renginys, reklaminė akcija, – 6 Eur už valandą;
2. kai organizuojamas renginys, į kurį organizatoriai parduoda bilietus:
2.1. Jurbarko mieste – 60 Eur už pirmąją parą, už kitas paras – po 15 Eur;
2.2. kitose gyvenamosiose vietovėse – 15 Eur už parą.
Para skaičiuojama nuo komercinio renginio pradžios. Jei leidimas išduodamas trumpesniam laikui, rinkliavos mokestis neperskaičiuojamas.
Informacija Eržvilko seniūnija:
vyriausioji specialistė Andra Simonovienė
Ryto aikštė 1, Eržvilkas, LT-74285 Jurbarko r.
tel. (8 447) 43 144,
el. p. erzvilkas@jurbarkas.lt

Girdžių seniūnija:
vyriausioji specialistė Romutė Kačiušienė
Mokyklos g. 1, Girdžiai, LT-74254 Jurbarko r.
tel. (8 447) 49 923,
el. p. girdziai@jurbarkas.lt

Jurbarkų seniūnija:
vyriausioji specialistė Stasė Dulkienė
Mokytojų g.2, Jurbarkai, LT-74205 Jurbarko r.
tel. (8 447) 71 362,
el. p. jurbarkai@jurbarkas.lt

Jurbarko miesto seniūnija:
vyriausioji specialistė Asta Adomaitienė
Kauno g.25, LT-74122 Jurbarkas
tel. (8 447) 55 700
el.p.jurbarkas@jurbarkas.lt


Juodaičių seniūnija:
seniūnė Alvina Bunikienė
Liepų g. 1, Juodaičių k., LT-74379 Jurbarko r.
tel. (8 447) 44 142,
el. p. juodaiciai@jurbarkas.lt

Raudonės seniūnija:
vyriausioji specialistė Ligita Simonaitienė
Kaštonų g. 2, Raudonė, LT - 74454 Jurbarko r.
tel. (8 447) 45323,
el. p. raudone@jurbarkas.lt

Seredžiaus seniūnija:
vyriausioji specialistė Milda Vaičiuškienė
Neringos g. 6, Seredžius, LT-74424 Jurbarko r.
tel. (8 447) 42 339,
el.p. seredzius@jurbarkas.lt

Skirsnemunės seniūnija:
vyriausioji specialistė Neringa Lendraitienė
Nemuno g.33, Skirsnemunės k., LT - 74486 Jurbarko r.
tel. (8 447) 47 131,
el. p. skirsnemune@jurbarkas.lt

Smalininkų seniūnija:
vyriausioji specialistė Gražina Butkevičienė
Nemuno g. 54, Smalininkai, LT - 74223 Jurbarko r.
tel. (8 447) 56 268,
el. p. smalininkai@jurbarkas.lt

Šimkaičių seniūnija:
vyriausioji specialistė Jolanta Zikienė
Liepų g. 2, Šimkaičių mstl.,
LT - 74337 Jurbarko r.
tel. (8 447) 41 317,
el. p. simkaiciai@jurbarkas.lt


Veliuonos seniūnija:
vyriausioji specialistė Džilda Šneiderienė
A. Juškos g. 1, Veliuona, LT-74442 Jurbarko r.
tel. (8 447) 42 623,
el. p. veliuona@jurbarkas.lt

Viešvilės seniūnija:
vyriausioji specialistė Reda Šašienė
Klaipėdos g. 63, Viešvilės mstl., LT - 74233 Jurbarko r.
tel. (8 447) 49328,
el. p. viesvile@jurbarkas.lt


Informacija atnaujinta 2020-11-03 15:50:51

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA

Leidimai

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Paslaugos aprašymas Asmuo, norintis organizuoti renginį Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje vietoje, turi gauti seniūno išduotą leidimą.
Organizatorius, norintis viešojoje vietoje organizuoti renginį, seniūnijai arba per atstumą elektroninėmis priemonėmis kontaktiniam centrui ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki renginio pateikia Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos formos prašymą leisti organizuoti renginį. Prie prašymo pridedama renginio scenarijus ar programa.

Prašymą dėl leidimo organizuoti renginį išdavimo, dublikato išdavimo, galiojimo panaikinimo galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku arba elektroniniu būdu prisijungus prie www.jurbarkas.lt
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos).
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Verslo leidimai ir licencijos – reklama, renginiai, aplinka ir kitos paslaugos
Gyvenimo atvejai Leidimai
Paslaugos suteikimo trukmė 7 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys JURBARKO MIESTO SENIŪNIJA
Paslaugos vadovas Asta Adomaitienė tel. (8 447) 55 700
Paslaugos vykdytojas Asta Adomaitienė tel. (8 447) 55 700
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Norintys įsigyti Leidimą, pateikia:


1.Prašymą, kuris turi būti suderintas su:
atliekas tvarkančia įmone;
Policijos komisariato viršininku ar jo įgaliotu asmeniu;
asmens sveikatos priežiūros įstaiga (jei reikia);
Jurbarko rajono Priešgaisrine tarnyba (jei reikia).

2. mokamąjį pavedimą ar kasos kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta vietinė rinkliava (jei renginys komercinis).

Prie prašymo turi būti pridedama renginio programa arba scenarijus.

Jei Renginio organizatorius pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba pateikia ne visus reikiamus dokumentus ar informaciją, kurių reikia Leidimui išduoti, seniūnija, kuriai pateiktas prašymas, per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša pareiškėjui apie pateiktų dokumentų trūkumus.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatai
2. RENGINIŲ ORGANIZAVIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKA
3. Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Bankas AB DnB
Sąskaitos numeris LT864010044300040068
Paslaugos kaina Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą dydžiai:
1. kai organizuojamas reklaminio pobūdžio renginys, reklaminė akcija, – 6 Eur už valandą;
2. kai organizuojamas renginys, į kurį organizatoriai parduoda bilietus:
2.1. Jurbarko mieste – 60 Eur už pirmąją parą, už kitas paras – po 15 Eur;
2.2. kitose gyvenamosiose vietovėse – 15 Eur už parą.
Para skaičiuojama nuo komercinio renginio pradžios. Jei leidimas išduodamas trumpesniam laikui, rinkliavos mokestis neperskaičiuojamas.
Informacija Eržvilko seniūnija:
vyriausioji specialistė Andra Simonovienė
Ryto aikštė 1, Eržvilkas, LT-74285 Jurbarko r.
tel. (8 447) 43 144,
el. p. erzvilkas@jurbarkas.lt

Girdžių seniūnija:
vyriausioji specialistė Romutė Kačiušienė
Mokyklos g. 1, Girdžiai, LT-74254 Jurbarko r.
tel. (8 447) 49 923,
el. p. girdziai@jurbarkas.lt

Jurbarkų seniūnija:
vyriausioji specialistė Stasė Dulkienė
Mokytojų g.2, Jurbarkai, LT-74205 Jurbarko r.
tel. (8 447) 71 362,
el. p. jurbarkai@jurbarkas.lt

Jurbarko miesto seniūnija:
vyriausioji specialistė Asta Adomaitienė
Kauno g.25, LT-74122 Jurbarkas
tel. (8 447) 55 700
el.p.jurbarkas@jurbarkas.lt


Juodaičių seniūnija:
seniūnė Alvina Bunikienė
Liepų g. 1, Juodaičių k., LT-74379 Jurbarko r.
tel. (8 447) 44 142,
el. p. juodaiciai@jurbarkas.lt

Raudonės seniūnija:
vyriausioji specialistė Ligita Simonaitienė
Kaštonų g. 2, Raudonė, LT - 74454 Jurbarko r.
tel. (8 447) 45323,
el. p. raudone@jurbarkas.lt

Seredžiaus seniūnija:
vyriausioji specialistė Milda Vaičiuškienė
Neringos g. 6, Seredžius, LT-74424 Jurbarko r.
tel. (8 447) 42 339,
el.p. seredzius@jurbarkas.lt

Skirsnemunės seniūnija:
vyriausioji specialistė Neringa Lendraitienė
Nemuno g.33, Skirsnemunės k., LT - 74486 Jurbarko r.
tel. (8 447) 47 131,
el. p. skirsnemune@jurbarkas.lt

Smalininkų seniūnija:
vyriausioji specialistė Gražina Butkevičienė
Nemuno g. 54, Smalininkai, LT - 74223 Jurbarko r.
tel. (8 447) 56 268,
el. p. smalininkai@jurbarkas.lt

Šimkaičių seniūnija:
vyriausioji specialistė Jolanta Zikienė
Liepų g. 2, Šimkaičių mstl.,
LT - 74337 Jurbarko r.
tel. (8 447) 41 317,
el. p. simkaiciai@jurbarkas.lt


Veliuonos seniūnija:
vyriausioji specialistė Džilda Šneiderienė
A. Juškos g. 1, Veliuona, LT-74442 Jurbarko r.
tel. (8 447) 42 623,
el. p. veliuona@jurbarkas.lt

Viešvilės seniūnija:
vyriausioji specialistė Reda Šašienė
Klaipėdos g. 63, Viešvilės mstl., LT - 74233 Jurbarko r.
tel. (8 447) 49328,
el. p. viesvile@jurbarkas.lt


Informacija atnaujinta 2020-11-03 15:50:51

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.