EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Bendra informacija
 

  Kur kreiptis?

Socialinės paramos skyriuje
atsakingi asmenys


 Piniginė socialinė parama
 

Vienkartinė išmoka gimus vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, globos (rūpybos) išmoka, laidojimo pašalpa, vienkartinė išmoka grįžus iš įkalinimo vietos

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 101 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. (8 447) 70181, darbo laikas I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45 (dirba be pietų pertraukos)

Socialinių išmokų specialistė 
Giedrė Lukošienė, 103 kab., tel. (8 447) 70181,
 el.p. giedre.lukosiene@jurbarkas.lt

Socialinė pašalpa, būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamam ir karštam vandeniui kompensacijos, kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų kompensacija, vienkartinė pašalpa, išmoka vaikui

Savo gyvenamosios vietos seniūniją

Vyriausioji specialistė Inga Kornikaitė, 102 kab. tel. (8 447) 70183, el.p. inga.kornikaite@jurbarkas.lt

Socialinių išmokų specialistė Jurgita Jazukevičienė, 104 kab. tel. (8 447) 70181, el.p. jurgita.jazukeviciene@jurbarkas.lt

Socialinių išmokų specialistė 
Giedrė Lukošienė, 103 kab., tel. (8 447) 70181,
 el.p. giedre.lukosiene@jurbarkas.lt

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija, priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 101 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. (8 447) 70150, darbo laikas I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45 (dirba be pietų pertraukos)

Socialinių išmokų specialistė Jurgita Jazukevičienė, 104 kab. tel. (8 447) 70181, el.p. jurgita.jazukeviciene@jurbarkas.lt

Vienkartinė išmoka įsikurti

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 110 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. (8 447) 70182

Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Gardauskienė, 110 kab. tel. (8 447) 70182, el.p. laima.gardauskiene@jurbarkas.lt

Finansinė parama užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 101 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. (8 447) 70181

Socialinių išmokų specialistė 
Giedrė Lukošienė, 103 kab., tel. (8 447) 70181,
 el.p. giedre.lukosiene@jurbarkas.lt

Antrojo laipsnio valstybinė pensija

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 101 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. (8 447) 70150, darbo laikas I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45 (dirba be pietų pertraukos)

Socialinių išmokų specialistė Jurgita Jazukevičienė, 104 kab. tel. (8 447) 70181, el.p. jurgita.jazukeviciene@jurbarkas.lt


 Socialinės paslaugos
 

Pagalba į namus, dienos, trumpalaikė, ilgalaikė socialinė globa, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laikinas apnakvindinimas ir kt.

Savo gyvenamosios vietos seniūniją

Socialinių išmokų specialistė Jurgita Sorakienė,
105 kab. tel. 8 665 01420, el.p. jurgita.sorokiene@jurbarkas.lt

Socialinių paslaugų planavimas, prašymo dėl vaiko laikinosios priežiūros nustatymo tėvų prašymų priėmimas ir nagrinėjimas, prašymų dėl paskyrimo vaiko globėju, budinčiu globotoju ir nagrinėjimas ir kiti klausimai susiję su vaiko globos (rūpybos) organizavimo.

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 105 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. (8 447) 70178

Vyriausioji specialistė Kristina Povilaitienė, 108 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. (8 447) 70180, 89 601 26495
el.p. kristina.povilaitiene@jurbarkas.lt


 Socialinė parama mokiniams
 

Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti

Savo gyvenamosios vietos seniūniją

Vyriausioji socialinė darbuotoja Sigita Pesytė, 109 kab. tel. (8 447) 70181, el.p. sigita.pesyte@jurbarkas.lt


 Neįgalių asmenų atstovavimas teismuose
 

Prašymų dėl neveiksnumo, rūpybos ar globos nustatymo pateikimas

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 110 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. (8 447) 70182

Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Gardauskienė, 110 kab. tel. (8 447) 70182, el.p. laima.gardauskiene@jurbarkas.lt


 Būsto pritaikymas neįgaliesiems
 

Prašymų dėl būsto pritaikymo pateikimas

Socialinės paramos skyriaus 109 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. (8 447) 70180

Vyriausioji socialinė darbuotoja Sigita Pesytė, 109 kab. tel. (8 447) 70181, el.p. sigota.pesyte@jurbarkas.lt


 Nedirbančių asmenų atvejo vadyba
 

 Pirminės informacijos teikimas asmenims, pageidaujantiems dalyvauti projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ veiklose.  Socialinės paramos skyriaus 106 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. (8 447) 70179  

Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė Živilė Totoraitienė, 106 kab., tel.  +3706418184,  el. p. zivile.totoraitiene@jurbarkas.lt


 

DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO IR NEĮGALIOJO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO ASMENIMS, SUKAKUSIEMS SENATVĖS PENSIJOS AMŽIŲ

Socialinės paramos skyrius informuoja, kad vadovaujantis 2018 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu „Dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuo 2019 m. sausio 1 d. specialiųjų poreikių lygį nustato ir neįgaliojo pažymėjimą išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovaudamasi Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 201 straipsnio 10 dalies nuostatomis. Socialinės paramos skyriuje specialiųjų poreikių lygis nebenustatomas ir neįgaliojo pažymėjimai neišduodami.

 

DĖL ŠALPOS IŠMOKŲ IR TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ PERDAVIMO SODRAI
 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijios Socialinės paramos skyrius informuoja, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. šalpos išmokas ir transporto išlaidų kompensacijas (toliau – išmokos) skirs ir mokės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai (toliau – Sodros teritoriniai skyriai). Sodros teritoriniai skyriai visą išmokų mokėjimui nuo 2019 m. sausio 1 d. reikalingą informaciją gaus tiesiogiai iš savivaldybių administracijų ir išmokų mokėjimą pratęs be atskiro asmenų kreipimosi ar prašymo. Išmokas 2019 m. sausio mėn. visi asmenys gaus tokiu pat būdu (per pašto skyrių ar į asmeninę sąskaitą banke) kaip ir iki šiol.
 

Norint pakeisti išmokos mokėjimo būdą (gauti išmoką ne pašte, o banke, pervesti į kitą asmeninę sąskaitą banke ir pan.), pranešti apie aplinkybes, turinčias įtakos išmokų mokėjimui, ar pateikti prašymą atnaujinti sustabdytos išmokos mokėjimą, po 2019 m. sausio 1 d. reikės kreiptis į Sodros teritorinį skyrių pagal gyvenamąją vietą arba į bet kurį kitą Sodros teritorinį skyrių, arba per Sodros elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS adresu http://gyventojai.sodra.lt. Informacija išmokų klausimais po 2019 m. sausio 1 d. taip pat bus teikiama ir bendruoju Sodros informacijos centro telefonu – 1883.

 

 

DĖL IŠMOKŲ VAIKUI SKYRIMO

 

Socialinės paramos skyrius primena, kad kiekvienam auginamam (globojamam) vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniems, jei jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 21 metai (nevertinant šeimos pajamų) skiriama ir mokama 1,75 (80,50 Eur) bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio išmoka vaikui per mėnesį.

 Papildoma dalis skiriama (testuojant pajamas): asmenims, kurie augina ir (ar) globoja vieną ar du vaikus kai šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 2,0 valstybės remiamų pajamų dydžio (294 Eur):

- nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jiems sueis 21 metai - 1,03 BSI (47,38 Eur)  dydžio išmoka per mėnesį.

 Papildoma dalis skiriama (netestuojant pajamų): asmenims, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų:

-  nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jiems sueis 21 metai - 1,03 BSI (47,38 Eur)  dydžio išmoka per mėnesį.

Prašymai priimami seniūnijose pagal besikreipiančio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba gali būti teikiami elektroniniu būdu.

 

 

DĖL ANTROJO LAIPSNIO VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO    

 

     Informuojame, kad pasikeitus Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymui,  teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją turi ne tik motinos (įmotės), kurios išaugino (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų, bet taip pat ir tėvai (įtėviai). Daugiavaikiam tėvui valstybinė pensija gali būti skiriama tuo atveju, kai nėra daugiavaikės motinos (įmotės) arba kai daugiavaikė motina (įmotė) neatitinka antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo sąlygų.

     Daugiavaikėms motinoms arba tėvams antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama, jeigu jie yra sukakę Socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių arba yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I arba II grupių invalidais) bei atitinka Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatyme nustatytas sąlygas.

      Asmenys, kurie kreipiasi dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pateikia:

- prašymą (pildoma vietoje);

- daugiavaikės motinos arba tėvo gyvenimo aprašymą, kuriame taip pat turi būti nurodyti visų vaikų kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė ar mokymosi įstaiga);

- vaikų (įvaikių) gimimo liudijimus (dokumentų pateikti nereikia jei duomenys yra Lietuvos Respublikos gyventojų registre);

- vaikų (įvaikių) mirties liudijimus ar mirties faktą patvirtinančius dokumentus (dokumentų pateikti nereikia jei duomenys yra Lietuvos Respublikos gyventojų registre).

     Dokumentai dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo priimami Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje. Kontaktai pasiteiravimui: tel. (8 447) 70 183, el. p. jurgita.jazukeviciene@jurbarkas.lt

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-07-25 15:55:54

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.