INFORMACIJA APIE KOVO 31 D. SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTUS SPRENDIMUS
2022-04-06  
 

Kovo 31 d. vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje iš viso buvo priimti 35 sprendimai rajono gyventojams aktualiais klausimais. Taryba nusprendė iš savivaldybės biudžete patvirtintų asignavimų laikinai negyvenamų, neišnuomotų ir kitų savivaldybės patalpų, labdaros valgyklos komunalinėms ir kitoms paslaugoms dengti lėšų skirti 30 000 eurų būtinosioms išlaidoms, susijusioms su karo pabėgėlių iš Ukrainos valstybės laikinu apgyvendinimu ir maitinimu bei kitų būtiniausių poreikių užtikrinimu.  


Pritarė Kontrolės komiteto, Smulkiojo verslo ir Kaimo rėmimo fondų, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Jurbarko švietimo centro, Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos, Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro, Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos, Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos, Eržvilko gimnazijos, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“, Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokyklos ir Jurbarkų darželio-mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitoms.
 
Nusprendė pakeisti Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašą, Sporto tarybos nuostatus, patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2021 metų specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą ir 2022 metų specialiąją programą, Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos planą, viešųjų įstaigų – Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro ir Šimkaičių ambulatorijos valdymo struktūras ir pareigybių sąrašus.
 
Savivaldybės taryba taip pat nusprendė įsigyti trijų kambarių butą Kęstučio g. 27-25, Jurbarko m., socialinio būsto plėtrai, panaudos pagrindais perdavė Vydūno g. 56C, Jurbarko m., esantį negyvenamą pastatą viešajai įstaigai „Jurbarko socialinės paslaugos“, sutiko savivaldybės nuosavybėn perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą turtą ir perduoti jį Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai patikėjimo teise šios įstaigos veiklai vykdyti.
 
Atkreipiame dėmesį į keletą svarbesnių sprendimų.
 


NUSTATYTOS LENGVATOS VAIKAMS IŠ UKRAINOS
 
Siekdama padėti vaikams iš Ukrainos (karo pabėgėliams) integruotis į bendruomenę, Savivaldybės taryba nusprendė nuo 2022 m. balandžio 1 d. atleisti juos nuo atlyginimo už ugdymo sąlygų palaikymą ir maitinimo išlaidų atlyginimą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose. Vaikus iš Ukrainos taip pat nuspręsta atleisti nuo mokesčio už neformaliojo švietimo užsiėmimus Jurbarko sporto centre bei Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje.
 
Sprendimas Nr. T2-71 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-186 ,,Dėl atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
 
Sprendimas Nr. T2-72 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-327 ,,Dėl mokesčio už ugdymą Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre nustatymo“ pakeitimo“.
 
Sprendimas Nr. T2-73 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-301 ,,Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
 
 

PATVIRTINTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
 
Siekiant nustatyti 2022 m. socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis pagal gyventojų poreikius, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius parengė Jurbarko rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų planą, kurį patvirtino Savivaldybės taryba kovo 31 d. vykusiame posėdyje. Šiame plane numatyti socialinių paslaugų Jurbarko rajono savivaldybėje teikimo ir plėtros tikslai, pateikiamas Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas, apžvelgiamos šiuo metu teikiamos socialinės paslaugos, įstaigų tipai bei klientų grupės. Su planu galite susipažinti atsisiuntę žemiau pateiktą Tarybos sprendimą.
 
Sprendimas Nr. T2-55 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“.
 
 

PRITARTA JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRISIJUNGIMUI PRIE SUSITARIMO MEMORANDUMO
 
Taryba nusprendė pritarti Jurbarko rajono savivaldybės prisijungimui prie susitarimo memorandumo dėl ketinimo bendradarbiauti ir koordinuoti užsienio kapitalo įmonės „Senior Quartier“ šeimos tipo namų kūrimo procesą bei veiklą, taip pat sukuriant pagrindą ryšiams, siekiant plėsti socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje. Pasirašyti memorandumą įgaliotas Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
 
Užsienio kapitalo įmonė SAS „OPI Conseil“ (registruota Prancūzijoje) užsiima institucine ilgalaike socialine globa senyvo amžiaus asmenims ir kuria šeimos tipo senjorų rezidencijas. Kompanija, kurios prekės ženklas „Senior Group“, pradeda aktyvią plėtrą visose Baltijos šalyse. Pirmieji senjorų globos namų projektai, kurių šiuo metu jau 7, yra įgyvendinti ir veikia Latvijoje. Pilotinis projektas vykdomas Panevėžyje, vyksta aktyvūs pokalbiai su Lietuvos savivaldybėmis dėl „Senior Group“ senjorų rezidencijų projekto įgyvendinimo.
 
„Senior Group“ Senjorų kvartalai ir rezidencijos sudaro sąlygas senoliams gyventi kaip šeimoje, mėgautis vieniems kitų draugija, saugia ir jaukia aplinka. Čia juos globoja profesionalus personalas, kuris gyvena kartu, o priežiūros paslaugos kokybiškos su integruotais moderniausiais technologiniais sprendimais.
 
Sprendimas Nr. T2-61 „Dėl pritarimo susitarimo memorandumui“.
 
  


Kovo 31 d. Tarybos posėdyje Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius įteikė Savivaldybės padėkos raštą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos direktorei Loretai Ševelienei – už ilgametę ir tvarią vadybinę veiklą, nuoseklų meno puoselėtojų telkimą ir asmeninį indėlį kuriant Jurbarko rajono kultūrinį gyvenimą. Į Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos direktoriaus pareigas nuo 2022 m. balandžio 1 d. paskirtas Gytis Gvozdas, laimėjęs kovo 3 d. vykusį konkursą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius 
 

 

 

 
  Atgal

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
INFORMACIJA APIE KOVO 31 D. SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTUS SPRENDIMUS
2022-04-06  
 

Kovo 31 d. vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje iš viso buvo priimti 35 sprendimai rajono gyventojams aktualiais klausimais. Taryba nusprendė iš savivaldybės biudžete patvirtintų asignavimų laikinai negyvenamų, neišnuomotų ir kitų savivaldybės patalpų, labdaros valgyklos komunalinėms ir kitoms paslaugoms dengti lėšų skirti 30 000 eurų būtinosioms išlaidoms, susijusioms su karo pabėgėlių iš Ukrainos valstybės laikinu apgyvendinimu ir maitinimu bei kitų būtiniausių poreikių užtikrinimu.  


Pritarė Kontrolės komiteto, Smulkiojo verslo ir Kaimo rėmimo fondų, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Jurbarko švietimo centro, Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos, Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro, Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos, Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos, Eržvilko gimnazijos, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“, Jurbarko ,,Ąžuoliuko“ mokyklos ir Jurbarkų darželio-mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitoms.
 
Nusprendė pakeisti Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašą, Sporto tarybos nuostatus, patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2021 metų specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą ir 2022 metų specialiąją programą, Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos planą, viešųjų įstaigų – Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro ir Šimkaičių ambulatorijos valdymo struktūras ir pareigybių sąrašus.
 
Savivaldybės taryba taip pat nusprendė įsigyti trijų kambarių butą Kęstučio g. 27-25, Jurbarko m., socialinio būsto plėtrai, panaudos pagrindais perdavė Vydūno g. 56C, Jurbarko m., esantį negyvenamą pastatą viešajai įstaigai „Jurbarko socialinės paslaugos“, sutiko savivaldybės nuosavybėn perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą turtą ir perduoti jį Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai patikėjimo teise šios įstaigos veiklai vykdyti.
 
Atkreipiame dėmesį į keletą svarbesnių sprendimų.
 


NUSTATYTOS LENGVATOS VAIKAMS IŠ UKRAINOS
 
Siekdama padėti vaikams iš Ukrainos (karo pabėgėliams) integruotis į bendruomenę, Savivaldybės taryba nusprendė nuo 2022 m. balandžio 1 d. atleisti juos nuo atlyginimo už ugdymo sąlygų palaikymą ir maitinimo išlaidų atlyginimą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose. Vaikus iš Ukrainos taip pat nuspręsta atleisti nuo mokesčio už neformaliojo švietimo užsiėmimus Jurbarko sporto centre bei Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje.
 
Sprendimas Nr. T2-71 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-186 ,,Dėl atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
 
Sprendimas Nr. T2-72 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-327 ,,Dėl mokesčio už ugdymą Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre nustatymo“ pakeitimo“.
 
Sprendimas Nr. T2-73 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-301 ,,Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
 
 

PATVIRTINTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
 
Siekiant nustatyti 2022 m. socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis pagal gyventojų poreikius, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius parengė Jurbarko rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų planą, kurį patvirtino Savivaldybės taryba kovo 31 d. vykusiame posėdyje. Šiame plane numatyti socialinių paslaugų Jurbarko rajono savivaldybėje teikimo ir plėtros tikslai, pateikiamas Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas, apžvelgiamos šiuo metu teikiamos socialinės paslaugos, įstaigų tipai bei klientų grupės. Su planu galite susipažinti atsisiuntę žemiau pateiktą Tarybos sprendimą.
 
Sprendimas Nr. T2-55 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“.
 
 

PRITARTA JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRISIJUNGIMUI PRIE SUSITARIMO MEMORANDUMO
 
Taryba nusprendė pritarti Jurbarko rajono savivaldybės prisijungimui prie susitarimo memorandumo dėl ketinimo bendradarbiauti ir koordinuoti užsienio kapitalo įmonės „Senior Quartier“ šeimos tipo namų kūrimo procesą bei veiklą, taip pat sukuriant pagrindą ryšiams, siekiant plėsti socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje. Pasirašyti memorandumą įgaliotas Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.
 
Užsienio kapitalo įmonė SAS „OPI Conseil“ (registruota Prancūzijoje) užsiima institucine ilgalaike socialine globa senyvo amžiaus asmenims ir kuria šeimos tipo senjorų rezidencijas. Kompanija, kurios prekės ženklas „Senior Group“, pradeda aktyvią plėtrą visose Baltijos šalyse. Pirmieji senjorų globos namų projektai, kurių šiuo metu jau 7, yra įgyvendinti ir veikia Latvijoje. Pilotinis projektas vykdomas Panevėžyje, vyksta aktyvūs pokalbiai su Lietuvos savivaldybėmis dėl „Senior Group“ senjorų rezidencijų projekto įgyvendinimo.
 
„Senior Group“ Senjorų kvartalai ir rezidencijos sudaro sąlygas senoliams gyventi kaip šeimoje, mėgautis vieniems kitų draugija, saugia ir jaukia aplinka. Čia juos globoja profesionalus personalas, kuris gyvena kartu, o priežiūros paslaugos kokybiškos su integruotais moderniausiais technologiniais sprendimais.
 
Sprendimas Nr. T2-61 „Dėl pritarimo susitarimo memorandumui“.
 
  


Kovo 31 d. Tarybos posėdyje Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius įteikė Savivaldybės padėkos raštą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos direktorei Loretai Ševelienei – už ilgametę ir tvarią vadybinę veiklą, nuoseklų meno puoselėtojų telkimą ir asmeninį indėlį kuriant Jurbarko rajono kultūrinį gyvenimą. Į Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos direktoriaus pareigas nuo 2022 m. balandžio 1 d. paskirtas Gytis Gvozdas, laimėjęs kovo 3 d. vykusį konkursą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius 
 

 

 

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.