Tuokiatės

Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Paslaugos aprašymas Ši paslauga apima prašymo sudaryti santuoką priėmimą, santuokos sudarymo įrašo surašymą. Prašymas sudaryti santuoką priimamas iš karto, o santuoka registruojama įstatymo nustatyta tvarka. Santuoka registruojama bet kuriame Civilinės metrikacijos skyriuje, sutuoktinių pasirinkimu.
Paslauga teikiama asmenims, norintiems įregistruoti santuoką. Asmenys, norintys susituokti Jurbarko rajone, prašymą įregistruoti santuoką Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui gali pateikti elektroniniu paštu ar kitais elektroninių ryšių būdais, taip pat registruotu paštu ar per kurjerį, arba tiesiogiai, t. y. įprasta tvarka, atvykus į civilinės metrikacijos įstaigą.
Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos. Dėl norinčios susituokti moters nėštumo, vieno iš norinčių susituokti asmenų sunkios ligos, išvykimo į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikti karinės užduoties užsienio valstybėje ilgesniam negu trijų mėnesių laikotarpiui, išvykimo į diplomatinę tarnybą santuoka gali būti registruojama praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo padavimo dienos, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui pateikus atitinkamos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį.
Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus patalpose arba norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje, esančioje Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus, registruojančio santuoką, aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje, vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Santuoka registruojama sudarant santuokos sudarymo įrašą.
Apie prašymą įregistruoti santuoką skelbiama viešai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos. Santuoka registruojama laikantis LR civilinio kodekso 3.12–3.17 str. nustatytų santuokos sudarymo sąlygų, dalyvaujant norintiems susituokti asmenims ir dviem liudytojams (bei svečiams).
Paslaugą galima užsisakyti per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo (MGVD) informacinę sistemą, jungiantis prie VĮ Registrų centro savitarnos adresu https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt
Jei prašymas registruoti santuoką ir dokumentai pateikiami ne tiesiogiai atvykus, o kitais būdais (elektroniniu paštu, per MGVD) iki santuokos registravimo turi būti pateikti visų anksčiau pateiktų dokumentų originalai. Santuokos registravimo dieną turi būti pateikti asmens tapatybės dokumentai.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Civilinė metrikacija
Gyvenimo atvejai Tuokiatės
Paslaugos suteikimo trukmė 31 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rūta Vančienė tel. (8 447) 70155
Paslaugos vykdytojas Laima Keraitė tel. (8 447) 70 153
Prašymo forma (-os) Prašymas įregistruoti santuoką
Aprašymas interesantui 1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
3. Gimimo liudijimai – kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę;
4. Ištuokos liudijimas – ištuoktam asmeniui, buvusio sutuoktinio mirties liudijimas – našliui, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę;
5. Užsienio valstybės piliečiui – jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių;
6. Mokėjimo pavedimo išrašas su banko žyma arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava;
Jei prašymas registruoti santuoką ir dokumentai pateikiami ne tiesiogiai atvykus, o kitais būdais (elektroniniu paštu, per MGVDIS, taip pat registruotu paštu ar per kurjerį) iki santuokos registravimo turi būti pateikti visų anksčiau pateiktų dokumentų originalai. Santuokos registravimo dieną turi būti pateikti asmens tapatybės dokumentai.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
4. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo".
5. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1274 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.
6. Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Tauragės apskrities VMI
Bankas Swedbank AB
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52894
Paslaugos kaina 20 EUR, kai santuoka registruojama civilinės metrikacijos įstaigoje.
60 EUR, kai santuoka registruojama jaunavedžių pasirinktoje vietoje.
Jei pareiškėjai pageidauja, gali gauti sudarytos santuokos išrašą (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas), valstybės rinkliava – 2,90 Eur.
Valstybinė rinkliava turi būti sumokėta prieš pradedant teikti paslaugą. Įmokos kvite būtina nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateikiamas prašymas.
Informacija Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
Dariaus ir Girėno g. 96,
74187 Jurbarkas
Skyriaus vedėja
Laima Keraitė
tel.( 8 447) 70186
el.p. laima.keraite@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2022-06-27 15:11:27

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA

Tuokiatės

Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Paslaugos aprašymas Ši paslauga apima prašymo sudaryti santuoką priėmimą, santuokos sudarymo įrašo surašymą. Prašymas sudaryti santuoką priimamas iš karto, o santuoka registruojama įstatymo nustatyta tvarka. Santuoka registruojama bet kuriame Civilinės metrikacijos skyriuje, sutuoktinių pasirinkimu.
Paslauga teikiama asmenims, norintiems įregistruoti santuoką. Asmenys, norintys susituokti Jurbarko rajone, prašymą įregistruoti santuoką Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui gali pateikti elektroniniu paštu ar kitais elektroninių ryšių būdais, taip pat registruotu paštu ar per kurjerį, arba tiesiogiai, t. y. įprasta tvarka, atvykus į civilinės metrikacijos įstaigą.
Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos. Dėl norinčios susituokti moters nėštumo, vieno iš norinčių susituokti asmenų sunkios ligos, išvykimo į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikti karinės užduoties užsienio valstybėje ilgesniam negu trijų mėnesių laikotarpiui, išvykimo į diplomatinę tarnybą santuoka gali būti registruojama praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo padavimo dienos, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui pateikus atitinkamos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį.
Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus patalpose arba norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje, esančioje Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus, registruojančio santuoką, aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje, vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Santuoka registruojama sudarant santuokos sudarymo įrašą.
Apie prašymą įregistruoti santuoką skelbiama viešai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos. Santuoka registruojama laikantis LR civilinio kodekso 3.12–3.17 str. nustatytų santuokos sudarymo sąlygų, dalyvaujant norintiems susituokti asmenims ir dviem liudytojams (bei svečiams).
Paslaugą galima užsisakyti per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo (MGVD) informacinę sistemą, jungiantis prie VĮ Registrų centro savitarnos adresu https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt
Jei prašymas registruoti santuoką ir dokumentai pateikiami ne tiesiogiai atvykus, o kitais būdais (elektroniniu paštu, per MGVD) iki santuokos registravimo turi būti pateikti visų anksčiau pateiktų dokumentų originalai. Santuokos registravimo dieną turi būti pateikti asmens tapatybės dokumentai.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Civilinė metrikacija
Gyvenimo atvejai Tuokiatės
Paslaugos suteikimo trukmė 31 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Rūta Vančienė tel. (8 447) 70155
Paslaugos vykdytojas Laima Keraitė tel. (8 447) 70 153
Prašymo forma (-os) Prašymas įregistruoti santuoką
Aprašymas interesantui 1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
3. Gimimo liudijimai – kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę;
4. Ištuokos liudijimas – ištuoktam asmeniui, buvusio sutuoktinio mirties liudijimas – našliui, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę;
5. Užsienio valstybės piliečiui – jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių;
6. Mokėjimo pavedimo išrašas su banko žyma arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava;
Jei prašymas registruoti santuoką ir dokumentai pateikiami ne tiesiogiai atvykus, o kitais būdais (elektroniniu paštu, per MGVDIS, taip pat registruotu paštu ar per kurjerį) iki santuokos registravimo turi būti pateikti visų anksčiau pateiktų dokumentų originalai. Santuokos registravimo dieną turi būti pateikti asmens tapatybės dokumentai.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
4. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo".
5. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1274 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.
6. Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Tauragės apskrities VMI
Bankas Swedbank AB
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52894
Paslaugos kaina 20 EUR, kai santuoka registruojama civilinės metrikacijos įstaigoje.
60 EUR, kai santuoka registruojama jaunavedžių pasirinktoje vietoje.
Jei pareiškėjai pageidauja, gali gauti sudarytos santuokos išrašą (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas), valstybės rinkliava – 2,90 Eur.
Valstybinė rinkliava turi būti sumokėta prieš pradedant teikti paslaugą. Įmokos kvite būtina nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateikiamas prašymas.
Informacija Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
Dariaus ir Girėno g. 96,
74187 Jurbarkas
Skyriaus vedėja
Laima Keraitė
tel.( 8 447) 70186
el.p. laima.keraite@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2022-06-27 15:11:27

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.