Leidimai

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Paslaugos aprašymas Želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo gali pateikti prašymą kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijai. Remiantis komisijos sprendimu seniūnija leidimą išduoda arba motyvuotai atsisako jį išduoti.
Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku arba elektroniniu būdu prisijungus prie www.jurbarkas.lt
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos).
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Seniūnijų paslaugos
Gyvenimo atvejai Leidimai
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys JURBARKO MIESTO SENIŪNIJA
Paslaugos vadovas Romualdas Kuras tel. (8 447) 55 700
Paslaugos vykdytojas Romualdas Kuras tel. (8 447) 55 700
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Prašymas Žemės sklypo planas Patvirtintas (suderintas) želdinių pertvarkymo projektas, schema, detalusis bei specialusis planas, jei juose yra pateikti duomenys apie numatomus kirstis ar per medžius ir šie dokumentai yra suderinti su Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu ir saugomos teritorijos direkcija, kai kertami ar pertvarkomi saugomoje teritorijoje, turinčioje direkciją, augantys medžiai ir krūmai. Daugiabučių namų savininkų bendrijos ar gyventojų susirinkimo protokolas arba jos išrašas, patvirtinantis, kad daugiau kaip 51 proc. namo savininkų pritaria šiam prašymui, jei prašoma kirsti geros būklės nekeliančius pavojaus želdinius. (Išimtis gali būti daroma, atsižvelgiant į vasaros metu kambariuose atliktus apšvietimo tyrimus, jeigu apšvietimas neatitinka galiojančių teisės aktų nustatytų normų).
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo
2. „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“
3. Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
4. Saugotini medžiai ir krūmai
5. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
6. JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS
Paslaugos kaina Medžių atkuriamosios vertės įkainiai (už kiekvieną kamieno skersmens centimetrą 1,3 m kamieno aukštyje, o nupjauto medžio, pamatuoto kelme, atitinkamai perskaičiuojant į 1,3 m aukštį), atsižvelgiant į medžių grupę (1 priedas) yra:
1. I grupė ( baltalksnis, blindė,drebulė,klevas uosialapis, tuopa, išskyrus tuopas, išvardintas II grupėje) – 3 eurai;
2. II grupė (Beržas karpotasis, Beržas plaukuotasis, Gluosnis baltasis,Gluosnis trapusis, Guoba kalninė, Eglė paprastoji, Ieva paprastoji, Juodalksnis, Kadagys paprastasis (augantis medžiu), Kriaušė miškinė, Liepa mažalapė, Obelis miškinė, Pušis paprastoji, Skirpstas paprastasis, Šermukšnis paprastasis
Tuja vakarinė (auganti medžiu),Tuopa baltoji, Tuopa balzaminė, Tuopa berlyninė, Tuopa juodoji, Tuopa juodoji f. koloniška, Tuopa kininė, Tuopa kvapioji, Vinkšna paprastoji) – 6 eurai;
3. III grupė (Ąžuolas bekotis, Ąžuolas paprastasis, Klevas paprastasis, Skroblas paprastasis, Uosis paprastasis, Introdukuoti (ne vietinės kilmės medžiai), išskyrus uosialapį klevą, tuopas ir IV grupėje išvardintas medžių rūšis) – 9 eurai;
4. IV grupė ( Ginkmedis dviskiautis, Tulpmedis, Dekoratyviniai skiepyti medžiai spalvotais, margais, karpytais lapais, svyruokline, glausta ar rutuliška laja,
Kiti reti, egzotiški medžiai) – 13 eurų.
Pirmos grupės medžiams, kurių skersmuo iki 8 cm, atkuriamosios vertės įkainiai nenustatomi.
Iš vieno kelmo augantys keli kamienai laikomi atskirais medžiais. Kai medis šakojasi į kelis kamienus aukščiau nei 1,4 m nuo šaknies kaklelio, tokie kamienai nelaikomi atskirais medžiais.
Medžių atkuriamosios vertės įkainiai, nurodyti 1–4 punktuose, atsižvelgiant į augimo vietą, didinami:
1. botanikos sodų ir kitose dendrologinėse kolekcijose (rinkiniuose) ir arboretumuose augantiems medžiams – 5 kartus;
2. istoriniuose želdynuose, valstybinės reikšmės parkuose, miestų centrinėje dalyje, miestų senojo miesto vietose (pagal Kultūros vertybių apsaugos departamento patvirtintas schemas), miestų ir miestelių parkuose, skveruose augantiems medžiams – 3 kartus;
3. gyvenamosiose teritorijose miestuose ir miesteliuose, visuomeninės paskirties teritorijose ir prie gatvių augantiems medžiams – 2 kartus;
4. kaimų bendro naudojimo teritorijose augantiems medžiams – 1,5 karto.
Krūmų atkuriamosios vertės įkainiai (už krūmo vienetą) yra:
1. vietinis krūmas, išskyrus kukmedį europinį – 9 eurai;
2. kukmedis europinis ir introdukuoti krūmai – 23 eurai.
Krūmai skaičiuojami vienetais atsižvelgiant tik į šaknų kelmelius ir neatsižvelgiant į stiebų skaičių. Laikoma, kad vienos eilės gyvatvorės metre yra 3 krūmai, dviejų eilių – 5 krūmai.
Krūmų įkainiai, nurodyti 1–2 punktuose, atsižvelgiant į augimo vietą, didinami:
1. botanikos sodų ir kitose dendrologinėse kolekcijose (rinkiniuose), arboretumuose augantiems krūmams – 3 kartus;
2. istoriniuose želdynuose, valstybinės reikšmės parkuose, miesto centrinėje dalyje, miestų ir miestelių parkuose, skveruose augantiems krūmams – 2 kartus;
3. gyvenamosiose teritorijose (išskyrus augančius privačiose namų valdose), visuomeninės paskirties teritorijose ir prie gatvių augantiems krūmams – 1,5 karto.
Krūmokšnių, puskrūmių (vieneto) atkuriamosios vertės įkainis yra 3 eurai.
Lianų (vieneto) atkuriamosios vertės įkainiai:
1. aktinidija, citrinvytis, raganė - 23 eurai;
2. kitos lianos - 14 eurų.
Vejų įkainiai (už vieną kvadratinį metrą vejos):
1. dekoratyvinės vejos – 17 eurų;
2. sportinės vejos – 14 eurų;
3. paprastosios vejos – 13 eurų..
Gėlynų įkainiai (eurais už vieną kvadratinį metrą gėlyno):
1. vienmečių gėlių gėlynas – įveisimo kaina;
2. daugiamečių gėlių gėlyno – 35 eurai.
Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, atsižvelgiant į želdinių būklę mažinami, išskyrus geros būklės želdinius:
1. patenkinamos būklės želdiniams – 25 proc.;
2. nepatenkinamos – 50 proc.

Informacija Informaciją teikia:
Eržvilko seniūnija:
seniūnas Gintaras Kasputis
Ryto aikštė 1, Eržvilkas, LT-74285 Jurbarko r.
tel. (8 447) 43 144,
el. p. erzvilkas@jurbarkas.lt

Girdžių seniūnija:
seniūnas Mindaugas Dilys
Mokyklos g. 1, Girdžiai, LT-74254 Jurbarko r.
tel. (8 447) 49 923,
el. p. girdziai@jurbarkas.lt
Jurbarkų seniūnija:
seniūnas Audronis Kačiušis
Mokytojų g.2, Jurbarkai, LT-74205 Jurbarko r.
tel. (8 447) 71 362,
e. p. jurbarkai@jurbarkas.lt

Jurbarko miesto seniūnija:
seniūnas Romualdas Kuras
Kauno g.25, LT-74122 Jurbarkas
tel. (8 447) 55 700
el.p.jurbarkas@jurbarkas.lt

Juodaičių seniūnija:
seniūnė Alvina Bunikienė
Liepų g. 1, Juodaičių k., LT-74379 Jurbarko r.
tel. (8 447) 44 142,
el. p. juodaiciai@jurbarkas.lt

Raudonės seniūnija:
seniūnas Česlovas Meškauskas
Kaštonų g. 2, Raudonė, LT -74454 Jurbarko r.
tel. (8 447) 45323,
el. p. raudone@jurbarkas.lt

Seredžiaus seniūnija:
seniūnė Rimantė Pavalkienė
Neringos g. 6, Seredžius, LT-74424 Jurbarko r.
tel. (8 447) 42 339,
el.p. seredzius@jurbarkas.lt

Skirsnemunės seniūnija:
seniūnas Aidas Mozūraitis
Nemuno g.33, Skirsnemunės k., LT - 74486 Jurbarko r.
tel. (8 447) 47 131,
el. p. skirsnemune@jurbarkas.lt

Smalininkų seniūnija:
seniūnas Ramūnas Alminas
Nemuno g. 54, Smalininkai, LT - 74223 Jurbarko r.
tel. (8 447) 56 268,
el. p. smalininkai@jurbarkas.lt

Šimkaičių seniūnija:
seniūnas Sigitas Vaitiekūnas
Liepų g. 2, Šimkaičių mstl., LT - 74337 Jurbarko r.
tel. (8 447) 41 317,
el. p. simkaiciai@jurbarkas.lt


Veliuonos seniūnija:
seniūnas Egidijus Mikšta
A. Juškos g. 1, Veliuona, LT-74442 Jurbarko r.
tel. (8 447) 42 623,
el. p. veliuona@jurbarkas.lt

Viešvilės seniūnija:
seniūnas Valentinas Kucinas
Klaipėdos g. 63, Viešvilės mstl., LT - 74233 Jurbarko r.
tel. (8 447) 49328,
el. p. viesvile@jurbarkas.lt


Informacija atnaujinta 2020-10-01 13:52:26

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA

Leidimai

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Paslaugos aprašymas Želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo gali pateikti prašymą kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijai. Remiantis komisijos sprendimu seniūnija leidimą išduoda arba motyvuotai atsisako jį išduoti.
Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku arba elektroniniu būdu prisijungus prie www.jurbarkas.lt
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos).
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Seniūnijų paslaugos
Gyvenimo atvejai Leidimai
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys JURBARKO MIESTO SENIŪNIJA
Paslaugos vadovas Romualdas Kuras tel. (8 447) 55 700
Paslaugos vykdytojas Romualdas Kuras tel. (8 447) 55 700
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Prašymas Žemės sklypo planas Patvirtintas (suderintas) želdinių pertvarkymo projektas, schema, detalusis bei specialusis planas, jei juose yra pateikti duomenys apie numatomus kirstis ar per medžius ir šie dokumentai yra suderinti su Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu ir saugomos teritorijos direkcija, kai kertami ar pertvarkomi saugomoje teritorijoje, turinčioje direkciją, augantys medžiai ir krūmai. Daugiabučių namų savininkų bendrijos ar gyventojų susirinkimo protokolas arba jos išrašas, patvirtinantis, kad daugiau kaip 51 proc. namo savininkų pritaria šiam prašymui, jei prašoma kirsti geros būklės nekeliančius pavojaus želdinius. (Išimtis gali būti daroma, atsižvelgiant į vasaros metu kambariuose atliktus apšvietimo tyrimus, jeigu apšvietimas neatitinka galiojančių teisės aktų nustatytų normų).
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo
2. „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“
3. Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
4. Saugotini medžiai ir krūmai
5. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
6. JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS
Paslaugos kaina Medžių atkuriamosios vertės įkainiai (už kiekvieną kamieno skersmens centimetrą 1,3 m kamieno aukštyje, o nupjauto medžio, pamatuoto kelme, atitinkamai perskaičiuojant į 1,3 m aukštį), atsižvelgiant į medžių grupę (1 priedas) yra:
1. I grupė ( baltalksnis, blindė,drebulė,klevas uosialapis, tuopa, išskyrus tuopas, išvardintas II grupėje) – 3 eurai;
2. II grupė (Beržas karpotasis, Beržas plaukuotasis, Gluosnis baltasis,Gluosnis trapusis, Guoba kalninė, Eglė paprastoji, Ieva paprastoji, Juodalksnis, Kadagys paprastasis (augantis medžiu), Kriaušė miškinė, Liepa mažalapė, Obelis miškinė, Pušis paprastoji, Skirpstas paprastasis, Šermukšnis paprastasis
Tuja vakarinė (auganti medžiu),Tuopa baltoji, Tuopa balzaminė, Tuopa berlyninė, Tuopa juodoji, Tuopa juodoji f. koloniška, Tuopa kininė, Tuopa kvapioji, Vinkšna paprastoji) – 6 eurai;
3. III grupė (Ąžuolas bekotis, Ąžuolas paprastasis, Klevas paprastasis, Skroblas paprastasis, Uosis paprastasis, Introdukuoti (ne vietinės kilmės medžiai), išskyrus uosialapį klevą, tuopas ir IV grupėje išvardintas medžių rūšis) – 9 eurai;
4. IV grupė ( Ginkmedis dviskiautis, Tulpmedis, Dekoratyviniai skiepyti medžiai spalvotais, margais, karpytais lapais, svyruokline, glausta ar rutuliška laja,
Kiti reti, egzotiški medžiai) – 13 eurų.
Pirmos grupės medžiams, kurių skersmuo iki 8 cm, atkuriamosios vertės įkainiai nenustatomi.
Iš vieno kelmo augantys keli kamienai laikomi atskirais medžiais. Kai medis šakojasi į kelis kamienus aukščiau nei 1,4 m nuo šaknies kaklelio, tokie kamienai nelaikomi atskirais medžiais.
Medžių atkuriamosios vertės įkainiai, nurodyti 1–4 punktuose, atsižvelgiant į augimo vietą, didinami:
1. botanikos sodų ir kitose dendrologinėse kolekcijose (rinkiniuose) ir arboretumuose augantiems medžiams – 5 kartus;
2. istoriniuose želdynuose, valstybinės reikšmės parkuose, miestų centrinėje dalyje, miestų senojo miesto vietose (pagal Kultūros vertybių apsaugos departamento patvirtintas schemas), miestų ir miestelių parkuose, skveruose augantiems medžiams – 3 kartus;
3. gyvenamosiose teritorijose miestuose ir miesteliuose, visuomeninės paskirties teritorijose ir prie gatvių augantiems medžiams – 2 kartus;
4. kaimų bendro naudojimo teritorijose augantiems medžiams – 1,5 karto.
Krūmų atkuriamosios vertės įkainiai (už krūmo vienetą) yra:
1. vietinis krūmas, išskyrus kukmedį europinį – 9 eurai;
2. kukmedis europinis ir introdukuoti krūmai – 23 eurai.
Krūmai skaičiuojami vienetais atsižvelgiant tik į šaknų kelmelius ir neatsižvelgiant į stiebų skaičių. Laikoma, kad vienos eilės gyvatvorės metre yra 3 krūmai, dviejų eilių – 5 krūmai.
Krūmų įkainiai, nurodyti 1–2 punktuose, atsižvelgiant į augimo vietą, didinami:
1. botanikos sodų ir kitose dendrologinėse kolekcijose (rinkiniuose), arboretumuose augantiems krūmams – 3 kartus;
2. istoriniuose želdynuose, valstybinės reikšmės parkuose, miesto centrinėje dalyje, miestų ir miestelių parkuose, skveruose augantiems krūmams – 2 kartus;
3. gyvenamosiose teritorijose (išskyrus augančius privačiose namų valdose), visuomeninės paskirties teritorijose ir prie gatvių augantiems krūmams – 1,5 karto.
Krūmokšnių, puskrūmių (vieneto) atkuriamosios vertės įkainis yra 3 eurai.
Lianų (vieneto) atkuriamosios vertės įkainiai:
1. aktinidija, citrinvytis, raganė - 23 eurai;
2. kitos lianos - 14 eurų.
Vejų įkainiai (už vieną kvadratinį metrą vejos):
1. dekoratyvinės vejos – 17 eurų;
2. sportinės vejos – 14 eurų;
3. paprastosios vejos – 13 eurų..
Gėlynų įkainiai (eurais už vieną kvadratinį metrą gėlyno):
1. vienmečių gėlių gėlynas – įveisimo kaina;
2. daugiamečių gėlių gėlyno – 35 eurai.
Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, atsižvelgiant į želdinių būklę mažinami, išskyrus geros būklės želdinius:
1. patenkinamos būklės želdiniams – 25 proc.;
2. nepatenkinamos – 50 proc.

Informacija Informaciją teikia:
Eržvilko seniūnija:
seniūnas Gintaras Kasputis
Ryto aikštė 1, Eržvilkas, LT-74285 Jurbarko r.
tel. (8 447) 43 144,
el. p. erzvilkas@jurbarkas.lt

Girdžių seniūnija:
seniūnas Mindaugas Dilys
Mokyklos g. 1, Girdžiai, LT-74254 Jurbarko r.
tel. (8 447) 49 923,
el. p. girdziai@jurbarkas.lt
Jurbarkų seniūnija:
seniūnas Audronis Kačiušis
Mokytojų g.2, Jurbarkai, LT-74205 Jurbarko r.
tel. (8 447) 71 362,
e. p. jurbarkai@jurbarkas.lt

Jurbarko miesto seniūnija:
seniūnas Romualdas Kuras
Kauno g.25, LT-74122 Jurbarkas
tel. (8 447) 55 700
el.p.jurbarkas@jurbarkas.lt

Juodaičių seniūnija:
seniūnė Alvina Bunikienė
Liepų g. 1, Juodaičių k., LT-74379 Jurbarko r.
tel. (8 447) 44 142,
el. p. juodaiciai@jurbarkas.lt

Raudonės seniūnija:
seniūnas Česlovas Meškauskas
Kaštonų g. 2, Raudonė, LT -74454 Jurbarko r.
tel. (8 447) 45323,
el. p. raudone@jurbarkas.lt

Seredžiaus seniūnija:
seniūnė Rimantė Pavalkienė
Neringos g. 6, Seredžius, LT-74424 Jurbarko r.
tel. (8 447) 42 339,
el.p. seredzius@jurbarkas.lt

Skirsnemunės seniūnija:
seniūnas Aidas Mozūraitis
Nemuno g.33, Skirsnemunės k., LT - 74486 Jurbarko r.
tel. (8 447) 47 131,
el. p. skirsnemune@jurbarkas.lt

Smalininkų seniūnija:
seniūnas Ramūnas Alminas
Nemuno g. 54, Smalininkai, LT - 74223 Jurbarko r.
tel. (8 447) 56 268,
el. p. smalininkai@jurbarkas.lt

Šimkaičių seniūnija:
seniūnas Sigitas Vaitiekūnas
Liepų g. 2, Šimkaičių mstl., LT - 74337 Jurbarko r.
tel. (8 447) 41 317,
el. p. simkaiciai@jurbarkas.lt


Veliuonos seniūnija:
seniūnas Egidijus Mikšta
A. Juškos g. 1, Veliuona, LT-74442 Jurbarko r.
tel. (8 447) 42 623,
el. p. veliuona@jurbarkas.lt

Viešvilės seniūnija:
seniūnas Valentinas Kucinas
Klaipėdos g. 63, Viešvilės mstl., LT - 74233 Jurbarko r.
tel. (8 447) 49328,
el. p. viesvile@jurbarkas.lt


Informacija atnaujinta 2020-10-01 13:52:26

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.