Užsiimate verslu

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, duomenų atnaujinimas/keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, pranešimo apie pardavimą priėmimas

Paslaugos aprašymas Paslauga skirta juridinių ir fizinių asmenų arba jų atstovų, turinčių įstatymų nustatyta tvarka išduotus įgaliojimus, vardu įregistruoti registravimo duomenis, išduodant registracijos liudijimus, valstybinio numerio ženklus turimiems ar įsigytiems traktoriams, savaeigėms žemės ūkio ir kitoms savaeigėms mašinoms, kurių variklio galia viršija 10 kw, taip pat jų priekaboms ir puspriekabėms, tai pat keisti registracijos duomenis, gauti registracijos liudijimo dublikatą ar išregistruoti.
Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroniniu būdu prisijungus prie www.jurbarkas.lt
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos).
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Žemės ūkis – technikos registravimas
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Martynas Kursevičius tel. 8 615 12386 tel. mob. 8 615 12386
Paslaugos vykdytojas Povilas Kazėnas tel. 8 614 11736
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Su prašymu pateikiama:
atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;
ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas, išduotas užsienyje, kai registruojamas naudotas traktorius. Kai registruojamas naudotas traktorius, kuris užsienyje nebuvo registruotas ir nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas, pateikiami traktoriaus įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad traktorius nebuvo registruotas;
dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą. Šiais dokumentais gali būti pirkimo-pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus perdavimo-priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo sutartis nenustato ko kita;
įregistruojant naują ratinį traktorių pateikiamas atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, patvirtinantis, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus 2014 m. spalio 1 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/96, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 papildomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių aplinkosauginio ir varymo sistemų veiksmingumo reikalavimais (OL 2015 L16, p. 1);
įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio, kitą savaeigę mašiną arba priekabą:
dokumentas, patvirtinantis techninius duomenis;
dokumentas, patvirtinantis, kad savaeigė žemės ūkio, kita savaeigė mašina ar priekaba atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (atitikties deklaracija). Nesant atitikties deklaracijos, duomenų tikrinimo metu tikrinama, ar mašina turi CE ženklą;
įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio arba kitą savaeigę mašiną – dokumentas, patvirtinantis, kad ji atitinka išmetamų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 5 (Žin., 2003, Nr. 86-3913; 2005, Nr. 68-2458). Nesant tokio dokumento, atitiktis išmetamų teršalų ribojimo reikalavimams nustatoma traktoriaus duomenų tikrinimo metu;
Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;
dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

Papildoma informacija Pirkimo pardavimo sutartis
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Bankas AB bankas Swedbank
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 53094
Paslaugos kaina Valstybinė rinkliava mokama už paslaugą:
1. Registravimas - 17 eur;
2. Duomenų keitimas - 15 eur
3. Valstybinio numerio išdavimas - 10 eur
Informacija Informaciją teikia Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas - Povilas Kazėnas,
tel. 8 (447) 70208, e. paštas
povilas.kazenas@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2020-09-03 10:38:43

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA

Užsiimate verslu

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, duomenų atnaujinimas/keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, pranešimo apie pardavimą priėmimas

Paslaugos aprašymas Paslauga skirta juridinių ir fizinių asmenų arba jų atstovų, turinčių įstatymų nustatyta tvarka išduotus įgaliojimus, vardu įregistruoti registravimo duomenis, išduodant registracijos liudijimus, valstybinio numerio ženklus turimiems ar įsigytiems traktoriams, savaeigėms žemės ūkio ir kitoms savaeigėms mašinoms, kurių variklio galia viršija 10 kw, taip pat jų priekaboms ir puspriekabėms, tai pat keisti registracijos duomenis, gauti registracijos liudijimo dublikatą ar išregistruoti.
Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroniniu būdu prisijungus prie www.jurbarkas.lt
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos).
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Žemės ūkis – technikos registravimas
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Martynas Kursevičius tel. 8 615 12386 tel. mob. 8 615 12386
Paslaugos vykdytojas Povilas Kazėnas tel. 8 614 11736
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Su prašymu pateikiama:
atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;
ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas, išduotas užsienyje, kai registruojamas naudotas traktorius. Kai registruojamas naudotas traktorius, kuris užsienyje nebuvo registruotas ir nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas, pateikiami traktoriaus įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad traktorius nebuvo registruotas;
dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą. Šiais dokumentais gali būti pirkimo-pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus perdavimo-priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo sutartis nenustato ko kita;
įregistruojant naują ratinį traktorių pateikiamas atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, patvirtinantis, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus 2014 m. spalio 1 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/96, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 papildomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių aplinkosauginio ir varymo sistemų veiksmingumo reikalavimais (OL 2015 L16, p. 1);
įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio, kitą savaeigę mašiną arba priekabą:
dokumentas, patvirtinantis techninius duomenis;
dokumentas, patvirtinantis, kad savaeigė žemės ūkio, kita savaeigė mašina ar priekaba atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (atitikties deklaracija). Nesant atitikties deklaracijos, duomenų tikrinimo metu tikrinama, ar mašina turi CE ženklą;
įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio arba kitą savaeigę mašiną – dokumentas, patvirtinantis, kad ji atitinka išmetamų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 5 (Žin., 2003, Nr. 86-3913; 2005, Nr. 68-2458). Nesant tokio dokumento, atitiktis išmetamų teršalų ribojimo reikalavimams nustatoma traktoriaus duomenų tikrinimo metu;
Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;
dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

Papildoma informacija Pirkimo pardavimo sutartis
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Bankas AB bankas Swedbank
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 53094
Paslaugos kaina Valstybinė rinkliava mokama už paslaugą:
1. Registravimas - 17 eur;
2. Duomenų keitimas - 15 eur
3. Valstybinio numerio išdavimas - 10 eur
Informacija Informaciją teikia Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas - Povilas Kazėnas,
tel. 8 (447) 70208, e. paštas
povilas.kazenas@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2020-09-03 10:38:43

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.