TAURAGĖ+

 

 

 

Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija parengta siekiant nustatyti kelioms savivaldybėms svarbius probleminius klausimus, kuriuos sprendimui reikia bendrų veiksmų, visų pirma skirtų užtikrinti gyventojų poreikius atitinkančių kokybiškesnių paslaugų prieinamumą ir geresnį darbo vietų pasiekiamumą.

 

Šia iniciatyva siekiama paskatinti savivaldybes kartu su socialiniais partneriais ir bendruomenių atstovais ieškoti bendrų sprendinių siekiant efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas.  Bendradarbiavimu ir dalijimosi principais grįstos keturių savivaldybių bendros strategijos rengimas yra naujas veiksmų planavimo būdas. Šis būdas ypatingas tuo, kad nėra pririšamas prie administracinių ribų ir kai kuriais atvejais gali apimti ir daugiau savivaldybių, jei to reikia siekiant strategijos tikslų. Taip pat akcentuotina, kad strategijos prioritetinių krypčių sąrašas nėra baigtinis – jis gali būti pildomas, kai atsiranda tam poreikis, apimant ne būtinai visas keturias savivaldybes ar įtraukiant kitas. Tai tęstinis procesas pagrįstas bendradarbiavimo, o ne konkuravimo principu. Jo rezultatas priklauso nuo dalyvaujančių savivaldybių atvirumo ir noro veikti kartu, gebėjimų bendrus tikslus iškelti virš atskirų kiekvienos jų siekių ir vienodo suvokimo, ko siekiama įgyvendinant šią strategiją. Atviras bendradarbiavimas yra būtina sąlyga tiek sėkmingam strategijos parengimui, tiek ir jos įgyvendinimui.  Funkcinės zonos strategijos parengimas yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Tauragės apskrities savivaldybėmis. 

 

Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija (.pdf failas)

  AKTUALIOS NAUJIENOS


 

2024-02-12

  
ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ PLĖTROS STRATEGIJOS PIRMAEILIŲ VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMAS“

2023 m. gruodžio 31 d. baigtas įgyvendinti projektas Nr. J08-CPVA-V-02-0001 „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ (toliau – Projektas), kurio tikslas – paskatinti Tauragės regiono savivaldybių bendradarbiavimu grįstą kompleksinį funkcinių zonų vystymą. 

   

 2023-10-23

  

Spalio 23 d. vyko pilotinio projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ I etapo darbų užbaigimo pristatymas Jurbarko rajono verslo bendruomenei ir savivaldybės tarybos nariams.

 
 2023-09-22

  

JURBARKE ATIDARYTA ATNAUJINTA AUTOBUSŲ STOTIS

Rugsėjo 22 d. įvyko ilgai lauktas atnaujintos Jurbarko autobusų stoties atidarymas. Atidarymo šventėje dalyvavo gausus svečių būrys, suvažiavęs iš visos Lietuvos. Jurbarko autobusų stoties rekonstrukcija – vienas trijų stambių projektų, kurie yra sudėtinė strategijos „Taurage +“ dalis, įgyvendinama kartu su Šilalės, Pagėgių, Tauragės rajonų savivaldybėmis. Šiuo projektu siekiama skatinti tvarų judumą, suteikti galimybę gyventojams judėti regiono viduje, patogiai ir lengvai pasiekti darbo vietas bei vietas, kuriose gyventojams teikiamos viešosios paslaugos. 

 

2022-11-11

  

VIENINGA ELEKTRONINIO BILIETO SISTEMA TAURAGĖS REGIONE – JAU 2023 METŲ VASARĄ
 
Viešoji įstaiga „Žaliasis regionas“, įkurta Jurbarko, Šilalės, Pagėgių ir Tauragės rajono savivaldybių (toliau – Įstaiga) toliau sėkmingai įgyvendina projekte „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ numatytas veiklas. Projektą Įstaiga įgyvendina kartu su Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybėmis. 

 

 

 

2022-09-12

  

TAURAGĖS REGIONINIO VIEŠOJO TRANSPORTO SISTEMOS KŪRIMUI – BERLYNO SAVIVALDOS IR VERSLO PATIRTIS
 
Rugsėjo 6–9 dienomis Berlyno Lichtenbergo savivaldybėje lankėsi oficiali keturių Tauragės regiono savivaldybių – Jurbarko, Šilalės, Tauragės rajonų ir Pagėgių – delegacija, vadovaujama Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus. Dvidešimties metų bendradarbiavimo patirtį su Jurbarku turinčioje savivaldybėje buvo siekiama pasisemti viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo regionuose patirties, įvertinti Tauragės regiono savivaldybių bendrai numatytų teikti paslaugų plėtros galimybes. 

 

 

2022-09-06

  

TAURAGĖS REGIONO SAVIVALDYBIŲ ATSTOVAI IŠVYKO Į VOKIETIJĄ
 
Rugsėjo 6–9 dienomis Berlyno Lichtenbergo savivaldybėje lankysis oficiali keturių Tauragės regiono savivaldybių – Jurbarko, Šilalės, Pagėgių ir Tauragės – delegacija, vadovaujama Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus. Dvidešimties metų bendradarbiavimo patirtį su Jurbarku turinčioje savivaldybėje ketinama pasisemti viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo regionuose patirties, įvertinti Tauragės regiono savivaldybių bendrai numatytų teikti paslaugų plėtros galimybes. 

 

 

2022-08-28

  

NUO RUGSĖJO 1 D. – NAUJAS AUTOBUSO MARŠRUTAS IŠ JURBARKO Į TAURAGĘ
 
Jurbarko rajono savivaldybės taryba, siekdama sudaryti galimybę gyventojams greičiau ir patogiau pasiekti darbo vietas, mokymosi, gydymo ir kitas įstaigas, rugpjūčio 24 d. posėdyje pritarė naujam vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutui R1: Jurbarkas–Tauragė–Jurbarkas. Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. startuosiantis maršrutas bus nemokamas. Nauju maršrutu (tik darbo dienomis) gyventojus pavėžės UAB „Jurbarko autobusų parkas“ autobusas. 

 

 

2022-06-27

 

PRISTATYTI APIBENDRINTI PASIŪLYMAI DĖL NAUJŲ REGIONINIŲ VIEŠOJO TRANSPORTO MARŠRUTŲ
 
Birželio 23 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos mažojoje salėje įvyko susitikimas dėl naujų regioninių viešojo transporto maršrutų Tauragės regione. Susitikime dalyvavo Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių merai, savivaldybių administracijų, Jurbarko ir Šilalės autobusų parkų atstovai, Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas dr. Gediminas Česonis bei VšĮ „Žaliasis regionas“ darbuotojai. 

 

 

2022-06-07

 

PRISTATYTI SIŪLYMAI DĖL NAUJŲ REGIONINIŲ VIEŠOJO TRANSPORTO MARŠRUTŲ 
 
2022 m. birželio 6 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos mažojoje salėje įvyko susitikimas dėl naujų regioninių viešojo transporto maršrutų Tauragės regione. Susitikime dalyvavo Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių merai, savivaldybių administracijų atstovai, Jurbarko ir Šilalės autobusų parkų direktoriai, Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas dr. Gediminas Česonis, LR Ministrės Pirmininkės patarėja savivaldos ir regioninės plėtros klausimais Natalija Kazlauskienė, VšĮ „Žaliasis regionas“ darbuotojai. 

 

 

2022-05-23

 

KVIEČIAME GYVENTOJUS PLANUOTI SAVO KELIONES AUTOBUSU PAPRASČIAU
 
VšĮ „Žaliasis regionas“, įgyvendindamas projektą „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ Nr. J08-CPVA-V-02-0001, 2021 m. lapkričio 11 d. su UAB „Merakas“ pasirašė sutartį Nr. ZR-4 dėl Tauragės regiono viešojo transporto maršrutų eismo tvarkaraščių skelbimo internete programinės įrangos įsigijimo. 2022 m. balandžio mėn. startavo svetainė www.stops.lt/taurage+, kurioje pateikiami viso Tauragės regiono viešojo transporto maršrutų eismo tvarkaraščiai realiuoju laiku. 

 

 

2022-05-18

 

JURBARKO AUTOBUSŲ STOTIES STATYBOS PRADŽIĄ PAŽYMĖJO LAIŠKAS ATEITIES KARTOMS
 
Gegužės 18 d. Jurbarko autobusų stoties teritorijoje vyko simbolinės kapsulės įkasimo ceremonija, pažyminti naujos ir modernios autobusų stoties statybos pradžią – įvykį, kurio Jurbarko rajono bendruomenė laukė daugybę metų. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas, Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius ir Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, pasirašę laišką ateities kartoms, pasidžiaugė regiono savivaldybių bendradarbiavimu ir bendro darbo rezultatais – kuriama viso regiono gyventojams svarbia infrastruktūra. 

 

 

2022-05-16

 

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI KEIČIA JURBARKO RAJONO VEIDĄ
 
Naujos Jurbarko autobusų stoties statyba bei vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstravimo ir statybos darbai Jurbarko pramoniniame rajone – vieni iš stambiausių projektų, kuriuos šiuo metu vykdo Jurbarko rajono savivaldybė. Tai sudėtinė strategijos „Taurage +“ dalis, įgyvendinama kartu su Šilalės, Pagėgių ir Tauragės rajonų savivaldybėmis. Gegužės 13 d. vykdomus darbus apžiūrėjo ir jų atlikimo eiga domėjosi Jurbarko rajono savivaldybės vadovai – meras Skirmantas Mockevičius, jo pavaduotojas Petras Vainauskas ir Administracijos direktorius Raimundas Bastys. 

 

 

2022-05-11

 

APTARTI PASIŪLYMAI DĖL VIEŠOJO TRANSPORTO MARŠRUTŲ TOBULINIMO, NAUJŲ MARŠRUTŲ SUKŪRIMO
 
Gegužės 11 d. VšĮ „Žaliasis regionas“ transporto specialistai Aušra Juciuvienė ir Dainius Večerskas dalyvavo susitikime su UAB Jurbarko autobusų parko ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos atstovais. Susitikimo metu buvo aptariami VšĮ „Žaliasis regionas“ pasiūlymai dėl viešojo transporto maršrutų tobulinimo, naujų maršrutų sukūrimo – viešojo transporto maršrutų plėtros mieste, naujo maršruto į Tauragę sukūrimo.

 

 

2022-04-25

 

TARTASI DĖL VIEŠOJO TRANSPORTO MARŠRUTŲ TOBULINIMO

Balandžio 22 d. Jurbarko rajono savivaldybės mero kvietimu vyko pasitarimas, kuriame kartu su VšĮ „Žaliasis regionas“ ir UAB „Jurbarko autobusų parkas“ atstovais buvo aptarta Tauragės regiono viešojo transporto sistemos plėtra. Pagrindinis dėmesys skirtas Jurbarko rajono viešojo transporto sistemos esamos būklės ir maršrutų analizei, jų pritaikymui prie dabartinių gyventojų poreikių. 

 


2022-03-04

 

ĮVYKO NUOTOLINIS PASITARIMAS DĖL TAURAGĖS REGIONO VIEŠOJO TRANSPORTO SISTEMOS PLĖTROS

Kovo 3 d. VšĮ „Žaliasis regionas“ komanda rinkosi į nuotolinį pasitarimą, kuriame kartu su Jurbarko rajono savivaldybės meru Skirmantu Mockevičiumi ir Jurbarko rajono seniūnijų seniūnais aptarė šiuo metu vykdomą Tauragės regiono viešojo transporto sistemos plėtrą, kurios pagrindinis tikslas – ekologiškas, patogus, kokybiškas ir patrauklus, visuomenės bei verslo poreikius atitinkantis viešasis transportas Tauragės regiono savivaldybėse. 

 


2022-02-22

 

PASIRAŠYTA SUTARTIS DĖL VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR STATYBOS JURBARKO PRAMONINIAME RAJONE
 
Jurbarko mieste, kvartale tarp Pramonės, Statybininkų, Kalnėnų ir P. Paulaičio gatvių, bus atliekami vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstravimo ir statybos darbai. 1 136 521,56 eurų (su PVM) vertės sutartį vasario 3 d. pasirašė UAB „Jurbarko vandenys“ ir UAB „Uliksas“. Tai pilotinio projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ dalis.

 

 

2021-12-27

 

PASIRAŠYTA SUTARTIS DĖL JURBARKO AUTOBUSŲ STOTIES STATYBOS
 
Žengtas svarbus žingsnis naujos Jurbarko autobusų stoties statybos pradžios link – pasirašyta 1710498,89 Eur (su PVM) vertės sutartis su viešųjų pirkimų konkursą laimėjusiu rangovu. Jurbarko autobusų stoties pastato (Vydūno g. 1) ir teritorijos (Vydūno g. 7) rekonstravimo darbus vykdys UAB „Rolginta“. Darbai bus atliekami pagal UAB „PA Group“ parengtą techninį projektą, kuris užsakovams ir visuomenei buvo pristatytas praėjusių metų liepą. Darbus pradėti planuojama artimiausiu metu, o užbaigti tikimasi per 16 mėnesių

 

 

 2021-08-18

 

ĮVYKO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŽALIASIS REGIONAS“ VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS
 
Rugpjūčio 17 d. Tauragės rajono savivaldybėje įvyko viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ visuotinis dalininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo keturių Tauragės regiono savivaldybių (Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės) atstovai. Jurbarko rajono savivaldybei atstovavo Raimundas Bastys, savivaldybės administracijos direktorius.

 

 

2021-06-20

 

VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŽALIASIS REGIONAS“ VADOVAUS JURBARKIETĖ GAIVA MAČIULAITIENĖ
 
Birželio 14 d. įvyko konkursas VšĮ „Žaliasis regionas“ direktoriaus pareigoms užimti. Konkursą laimėjo Gaiva Mačiulaitienė – VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro direktorė, kuri šiai įstaigai vadovavo nuo 2004 metų. Keturių Tauragės regiono savivaldybių (Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės) įsteigta viešoji įstaiga „Žaliasis regionas“ yra atsakinga už verslo plėtros skatinimą regione, investicinio patrauklumo didinimą, sąlygų turizmo plėtrai gerinimą, regiono viešojo transporto paslaugų organizavimą ir patrauklumo didinimą.

 

 

2021-02-02

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA PRITARĖ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŽALIASIS REGIONAS“ STEIGIMUI
 
Sausio 28 d. nuotoliniu būdu įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje pritarta viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimui (sprendimas Nr. T2-12). Įstaigai iš savivaldybės biudžeto bus perduotas reikiamas 2500 eurų stojamasis įnašas. Įstaigą steigia Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybės. Įstaigos buveinė bus Tauragės rajono savivaldybėje. Ji taip pat turės teritorinius padalinius Jurbarko rajono savivaldybėje, Pagėgių savivaldybėje ir Šilalės rajono savivaldybėje.

 

 

2021-02-02

 

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ PLĖTROS STRATEGIJOS PIRMAEILIŲ VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMAS“

2020 m. gruodžio 30 d. pasirašyta projekto Nr. J08-CPVA-V-02-0001 „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ finansavimo sutartis. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4, 7, 8 ir 10 prioritetų jungtinę priemonę Nr. J08-CPVA-V „Funkcinių zonų vystymas“.

 

 

2020-10-13 

  TAURAGĖS REGIONO SAVIVALDYBĖS PASIRAŠĖ SUSITARIMĄ DĖL BENDRADARBIAVIMO VIEŠOJO TRANSPORTO SISTEMOS KŪRIME

Tauragės apskrities savivaldybių merai spalio 13 d. pasirašė regioninį susitarimą dėl bendradarbiavimo Tauragės regiono bendros viešojo transporto sistemos kūrime ir susitarė dėl 7 punktų, kuriuos ketinama įgyvendinti iki 2022 metų.

 

 

2020-10-05

 

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLOS PASTATO REKONSTRAVIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠAS SVARSTYMAS

Viešas svarstymas įvyko 2020 m. spalio 5 d. 15.00 val. internetinėje konferencijų platformoje „Zoom“. Suinteresuoti asmenys buvo kviečiami dalyvauti, užduoti klausimus ir teikti pasiūlymus. Svarstymas buvo tiesiogiai transliuojamas Jurbarko rajono savivaldybės interneto puslapyje ir socialiniame tinkle „Facebook“.

 


2020-07-22 

 

TURIZMO PLĖTRAI – BENDROS TAURAGĖS APSKRITIES IR APLINKINIŲ SAVIVALDYBIŲ PASTANGOS

Liepos 22 d. Raudonės pilyje įvyko Tauragės apskrities ir aplinkinių savivaldybių atstovų diskusija, kurios metu aptarti bendri turizmo plėtros prioritetai ir galimi jų įgyvendinimo veiksmai. Tai jau trečiasis funkcinės zonos „Tauragė+“ renginys, kurio metu aptartos turizmo sektoriui aktualios problemos ir ieškota bendrų jų sprendimų.

 

 

2020-07-13 

 

LIEPOS 22 D. RAUDONĖJE VYKS DISKUSIJA APIE TURIZMO PLĖTROS PRIORITETUS IR JŲ ĮGYVENDINIMĄ 

2020 m. liepos 22 d. Všį Centrinė projektų valdymo agentūra, kartu su Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybėmis organizuoja Tauragės regiono turizmo srities atstovų diskusiją, kurios metu bus aptarti bendri turizmo plėtros  prioritetai ir galimi jų įgyvendinimo veiksmai. 

 

 

2020-07-08

 


TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOJE – FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ APŽVALGA

Šiandien Pagėgių savivaldybėje, Vilkyškiuose, įvyko Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame, be kitų klausimų, buvo apžvelgta Tauragė+ funkcinės zonos strategijos rengimo eiga.

 

 

2020-07-03

  JURBARKO AUTOBUSŲ STOTIES REKONSTRAVIMO TECHNINIO PROJEKTO VIEŠAS SVARSTYMAS (VAIZDO ĮRAŠAS)

2020 m. liepos 3 d. įvyko transporto paskirties pastato Vydūno g. 1 ir teritorijos Vydūno g. 7, Jurbarkas, rekonstravimo techninio projekto viešas svarstymas. Tiesioginės transliacijos savivaldybės socialiniame tinkle „Facebook“ ir savivaldybės svetainėje metu projektuotojas Erikas Klinavičius išsamiai pristatė techniniame plane numatytus sprendinius, atsakė į savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus, savivaldybės vyriausiosios architektės Gražinos Gadliauskienės ir suinteresuotų bendruomenės narių klausimus.

 

 

2020-06-10

 

PRADĖTAS JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLOS SVEIKATINIMO KOMPLEKSO PROJEKTAVIMAS

Įgyvendinant Funkcinės zonos „Tauragė+“ plėtros strategijos III prioritetinę kryptį „Viešųjų paslaugų teikimo kokybės gerinimas“, Jurbarko rajono savivaldybės administracija 2020 m. gegužės 25 d. pasirašė Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos pastato rekonstravimo (baseino įrengimo ir rūsio patalpų pritaikymo vaikų sveikatinimui) techninio projekto parengimo paslaugų sutartį.

 

 

2020-06-05 

 


SKELBIAMOS KONSULTACIJOS SU BENDRUOMENE DĖL TAURAGĖS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS KEITIMO

Jurbarko rajono savivaldybė skelbia konsultacijas su vietos bendruomene dėl Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos keitimo, ją papildant nuostatomis, susijusiomis su  Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos įgyvendinimu.
 


 

2020-06-04  

 

SUSITIKIMAS DĖL JURBARKO STATYBININKŲ GATVĖS ŽIEDO TECHNINIŲ SPRENDINIŲ

 

Birželio 4 d. Jurbarko statybininkų gatvėje įvyko savivaldybės įgyvendinamos funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos prioritetinės krypties „Investicinio patrauklumo didinimas ir verslo plėtros skatinimas” techninių sprendinių aptarimas.

 

 

2020-06-03 

 

SUSITIKIMAS DĖL FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO

 

Birželio 3 d. Raudonės pilyje įvyko susitikimas dėl Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos įgyvendinimo, kuriame dalyvavo Tauragės apskrities savivaldybių vadovai bei specialistai ir Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas dr. Gediminas Česonis.

 

 

2020-05-05

 

FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ PLĖTROS STRATEGIJOS IR JURBARKO AUTOBUSŲ STOTIES PROJEKTO PRISTATYMAS 

 

Gauto transporto paskirties pastato, Vydūno g. 1, Jurbarkas, rekonstravimo projektinio pasiūlymo pristatymas (vaizdo transliacijos įrašas)

 

 

2019-08-02

 

FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ STRATEGIJOS RENGIMAS (VAIZDO ĮRAŠAS)

 

Vaizdo įraše pristatoma funkcinės zonos Tauragė+ strategijos rengimo pradžia.

 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-12 16:41:33

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 SAVIVALDYBĖS TARYBA
 RENGINIAI
TAURAGĖ+

 

 

 

Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija parengta siekiant nustatyti kelioms savivaldybėms svarbius probleminius klausimus, kuriuos sprendimui reikia bendrų veiksmų, visų pirma skirtų užtikrinti gyventojų poreikius atitinkančių kokybiškesnių paslaugų prieinamumą ir geresnį darbo vietų pasiekiamumą.

 

Šia iniciatyva siekiama paskatinti savivaldybes kartu su socialiniais partneriais ir bendruomenių atstovais ieškoti bendrų sprendinių siekiant efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas.  Bendradarbiavimu ir dalijimosi principais grįstos keturių savivaldybių bendros strategijos rengimas yra naujas veiksmų planavimo būdas. Šis būdas ypatingas tuo, kad nėra pririšamas prie administracinių ribų ir kai kuriais atvejais gali apimti ir daugiau savivaldybių, jei to reikia siekiant strategijos tikslų. Taip pat akcentuotina, kad strategijos prioritetinių krypčių sąrašas nėra baigtinis – jis gali būti pildomas, kai atsiranda tam poreikis, apimant ne būtinai visas keturias savivaldybes ar įtraukiant kitas. Tai tęstinis procesas pagrįstas bendradarbiavimo, o ne konkuravimo principu. Jo rezultatas priklauso nuo dalyvaujančių savivaldybių atvirumo ir noro veikti kartu, gebėjimų bendrus tikslus iškelti virš atskirų kiekvienos jų siekių ir vienodo suvokimo, ko siekiama įgyvendinant šią strategiją. Atviras bendradarbiavimas yra būtina sąlyga tiek sėkmingam strategijos parengimui, tiek ir jos įgyvendinimui.  Funkcinės zonos strategijos parengimas yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Tauragės apskrities savivaldybėmis. 

 

Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija (.pdf failas)

  AKTUALIOS NAUJIENOS


 

2024-02-12

  
ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ PLĖTROS STRATEGIJOS PIRMAEILIŲ VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMAS“

2023 m. gruodžio 31 d. baigtas įgyvendinti projektas Nr. J08-CPVA-V-02-0001 „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ (toliau – Projektas), kurio tikslas – paskatinti Tauragės regiono savivaldybių bendradarbiavimu grįstą kompleksinį funkcinių zonų vystymą. 

   

 2023-10-23

  

Spalio 23 d. vyko pilotinio projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ I etapo darbų užbaigimo pristatymas Jurbarko rajono verslo bendruomenei ir savivaldybės tarybos nariams.

 
 2023-09-22

  

JURBARKE ATIDARYTA ATNAUJINTA AUTOBUSŲ STOTIS

Rugsėjo 22 d. įvyko ilgai lauktas atnaujintos Jurbarko autobusų stoties atidarymas. Atidarymo šventėje dalyvavo gausus svečių būrys, suvažiavęs iš visos Lietuvos. Jurbarko autobusų stoties rekonstrukcija – vienas trijų stambių projektų, kurie yra sudėtinė strategijos „Taurage +“ dalis, įgyvendinama kartu su Šilalės, Pagėgių, Tauragės rajonų savivaldybėmis. Šiuo projektu siekiama skatinti tvarų judumą, suteikti galimybę gyventojams judėti regiono viduje, patogiai ir lengvai pasiekti darbo vietas bei vietas, kuriose gyventojams teikiamos viešosios paslaugos. 

 

2022-11-11

  

VIENINGA ELEKTRONINIO BILIETO SISTEMA TAURAGĖS REGIONE – JAU 2023 METŲ VASARĄ
 
Viešoji įstaiga „Žaliasis regionas“, įkurta Jurbarko, Šilalės, Pagėgių ir Tauragės rajono savivaldybių (toliau – Įstaiga) toliau sėkmingai įgyvendina projekte „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ numatytas veiklas. Projektą Įstaiga įgyvendina kartu su Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybėmis. 

 

 

 

2022-09-12

  

TAURAGĖS REGIONINIO VIEŠOJO TRANSPORTO SISTEMOS KŪRIMUI – BERLYNO SAVIVALDOS IR VERSLO PATIRTIS
 
Rugsėjo 6–9 dienomis Berlyno Lichtenbergo savivaldybėje lankėsi oficiali keturių Tauragės regiono savivaldybių – Jurbarko, Šilalės, Tauragės rajonų ir Pagėgių – delegacija, vadovaujama Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus. Dvidešimties metų bendradarbiavimo patirtį su Jurbarku turinčioje savivaldybėje buvo siekiama pasisemti viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo regionuose patirties, įvertinti Tauragės regiono savivaldybių bendrai numatytų teikti paslaugų plėtros galimybes. 

 

 

2022-09-06

  

TAURAGĖS REGIONO SAVIVALDYBIŲ ATSTOVAI IŠVYKO Į VOKIETIJĄ
 
Rugsėjo 6–9 dienomis Berlyno Lichtenbergo savivaldybėje lankysis oficiali keturių Tauragės regiono savivaldybių – Jurbarko, Šilalės, Pagėgių ir Tauragės – delegacija, vadovaujama Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus. Dvidešimties metų bendradarbiavimo patirtį su Jurbarku turinčioje savivaldybėje ketinama pasisemti viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo regionuose patirties, įvertinti Tauragės regiono savivaldybių bendrai numatytų teikti paslaugų plėtros galimybes. 

 

 

2022-08-28

  

NUO RUGSĖJO 1 D. – NAUJAS AUTOBUSO MARŠRUTAS IŠ JURBARKO Į TAURAGĘ
 
Jurbarko rajono savivaldybės taryba, siekdama sudaryti galimybę gyventojams greičiau ir patogiau pasiekti darbo vietas, mokymosi, gydymo ir kitas įstaigas, rugpjūčio 24 d. posėdyje pritarė naujam vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutui R1: Jurbarkas–Tauragė–Jurbarkas. Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. startuosiantis maršrutas bus nemokamas. Nauju maršrutu (tik darbo dienomis) gyventojus pavėžės UAB „Jurbarko autobusų parkas“ autobusas. 

 

 

2022-06-27

 

PRISTATYTI APIBENDRINTI PASIŪLYMAI DĖL NAUJŲ REGIONINIŲ VIEŠOJO TRANSPORTO MARŠRUTŲ
 
Birželio 23 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos mažojoje salėje įvyko susitikimas dėl naujų regioninių viešojo transporto maršrutų Tauragės regione. Susitikime dalyvavo Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių merai, savivaldybių administracijų, Jurbarko ir Šilalės autobusų parkų atstovai, Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas dr. Gediminas Česonis bei VšĮ „Žaliasis regionas“ darbuotojai. 

 

 

2022-06-07

 

PRISTATYTI SIŪLYMAI DĖL NAUJŲ REGIONINIŲ VIEŠOJO TRANSPORTO MARŠRUTŲ 
 
2022 m. birželio 6 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos mažojoje salėje įvyko susitikimas dėl naujų regioninių viešojo transporto maršrutų Tauragės regione. Susitikime dalyvavo Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių merai, savivaldybių administracijų atstovai, Jurbarko ir Šilalės autobusų parkų direktoriai, Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas dr. Gediminas Česonis, LR Ministrės Pirmininkės patarėja savivaldos ir regioninės plėtros klausimais Natalija Kazlauskienė, VšĮ „Žaliasis regionas“ darbuotojai. 

 

 

2022-05-23

 

KVIEČIAME GYVENTOJUS PLANUOTI SAVO KELIONES AUTOBUSU PAPRASČIAU
 
VšĮ „Žaliasis regionas“, įgyvendindamas projektą „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ Nr. J08-CPVA-V-02-0001, 2021 m. lapkričio 11 d. su UAB „Merakas“ pasirašė sutartį Nr. ZR-4 dėl Tauragės regiono viešojo transporto maršrutų eismo tvarkaraščių skelbimo internete programinės įrangos įsigijimo. 2022 m. balandžio mėn. startavo svetainė www.stops.lt/taurage+, kurioje pateikiami viso Tauragės regiono viešojo transporto maršrutų eismo tvarkaraščiai realiuoju laiku. 

 

 

2022-05-18

 

JURBARKO AUTOBUSŲ STOTIES STATYBOS PRADŽIĄ PAŽYMĖJO LAIŠKAS ATEITIES KARTOMS
 
Gegužės 18 d. Jurbarko autobusų stoties teritorijoje vyko simbolinės kapsulės įkasimo ceremonija, pažyminti naujos ir modernios autobusų stoties statybos pradžią – įvykį, kurio Jurbarko rajono bendruomenė laukė daugybę metų. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas, Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius ir Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, pasirašę laišką ateities kartoms, pasidžiaugė regiono savivaldybių bendradarbiavimu ir bendro darbo rezultatais – kuriama viso regiono gyventojams svarbia infrastruktūra. 

 

 

2022-05-16

 

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI KEIČIA JURBARKO RAJONO VEIDĄ
 
Naujos Jurbarko autobusų stoties statyba bei vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstravimo ir statybos darbai Jurbarko pramoniniame rajone – vieni iš stambiausių projektų, kuriuos šiuo metu vykdo Jurbarko rajono savivaldybė. Tai sudėtinė strategijos „Taurage +“ dalis, įgyvendinama kartu su Šilalės, Pagėgių ir Tauragės rajonų savivaldybėmis. Gegužės 13 d. vykdomus darbus apžiūrėjo ir jų atlikimo eiga domėjosi Jurbarko rajono savivaldybės vadovai – meras Skirmantas Mockevičius, jo pavaduotojas Petras Vainauskas ir Administracijos direktorius Raimundas Bastys. 

 

 

2022-05-11

 

APTARTI PASIŪLYMAI DĖL VIEŠOJO TRANSPORTO MARŠRUTŲ TOBULINIMO, NAUJŲ MARŠRUTŲ SUKŪRIMO
 
Gegužės 11 d. VšĮ „Žaliasis regionas“ transporto specialistai Aušra Juciuvienė ir Dainius Večerskas dalyvavo susitikime su UAB Jurbarko autobusų parko ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos atstovais. Susitikimo metu buvo aptariami VšĮ „Žaliasis regionas“ pasiūlymai dėl viešojo transporto maršrutų tobulinimo, naujų maršrutų sukūrimo – viešojo transporto maršrutų plėtros mieste, naujo maršruto į Tauragę sukūrimo.

 

 

2022-04-25

 

TARTASI DĖL VIEŠOJO TRANSPORTO MARŠRUTŲ TOBULINIMO

Balandžio 22 d. Jurbarko rajono savivaldybės mero kvietimu vyko pasitarimas, kuriame kartu su VšĮ „Žaliasis regionas“ ir UAB „Jurbarko autobusų parkas“ atstovais buvo aptarta Tauragės regiono viešojo transporto sistemos plėtra. Pagrindinis dėmesys skirtas Jurbarko rajono viešojo transporto sistemos esamos būklės ir maršrutų analizei, jų pritaikymui prie dabartinių gyventojų poreikių. 

 


2022-03-04

 

ĮVYKO NUOTOLINIS PASITARIMAS DĖL TAURAGĖS REGIONO VIEŠOJO TRANSPORTO SISTEMOS PLĖTROS

Kovo 3 d. VšĮ „Žaliasis regionas“ komanda rinkosi į nuotolinį pasitarimą, kuriame kartu su Jurbarko rajono savivaldybės meru Skirmantu Mockevičiumi ir Jurbarko rajono seniūnijų seniūnais aptarė šiuo metu vykdomą Tauragės regiono viešojo transporto sistemos plėtrą, kurios pagrindinis tikslas – ekologiškas, patogus, kokybiškas ir patrauklus, visuomenės bei verslo poreikius atitinkantis viešasis transportas Tauragės regiono savivaldybėse. 

 


2022-02-22

 

PASIRAŠYTA SUTARTIS DĖL VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR STATYBOS JURBARKO PRAMONINIAME RAJONE
 
Jurbarko mieste, kvartale tarp Pramonės, Statybininkų, Kalnėnų ir P. Paulaičio gatvių, bus atliekami vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstravimo ir statybos darbai. 1 136 521,56 eurų (su PVM) vertės sutartį vasario 3 d. pasirašė UAB „Jurbarko vandenys“ ir UAB „Uliksas“. Tai pilotinio projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ dalis.

 

 

2021-12-27

 

PASIRAŠYTA SUTARTIS DĖL JURBARKO AUTOBUSŲ STOTIES STATYBOS
 
Žengtas svarbus žingsnis naujos Jurbarko autobusų stoties statybos pradžios link – pasirašyta 1710498,89 Eur (su PVM) vertės sutartis su viešųjų pirkimų konkursą laimėjusiu rangovu. Jurbarko autobusų stoties pastato (Vydūno g. 1) ir teritorijos (Vydūno g. 7) rekonstravimo darbus vykdys UAB „Rolginta“. Darbai bus atliekami pagal UAB „PA Group“ parengtą techninį projektą, kuris užsakovams ir visuomenei buvo pristatytas praėjusių metų liepą. Darbus pradėti planuojama artimiausiu metu, o užbaigti tikimasi per 16 mėnesių

 

 

 2021-08-18

 

ĮVYKO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŽALIASIS REGIONAS“ VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS
 
Rugpjūčio 17 d. Tauragės rajono savivaldybėje įvyko viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ visuotinis dalininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo keturių Tauragės regiono savivaldybių (Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės) atstovai. Jurbarko rajono savivaldybei atstovavo Raimundas Bastys, savivaldybės administracijos direktorius.

 

 

2021-06-20

 

VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŽALIASIS REGIONAS“ VADOVAUS JURBARKIETĖ GAIVA MAČIULAITIENĖ
 
Birželio 14 d. įvyko konkursas VšĮ „Žaliasis regionas“ direktoriaus pareigoms užimti. Konkursą laimėjo Gaiva Mačiulaitienė – VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro direktorė, kuri šiai įstaigai vadovavo nuo 2004 metų. Keturių Tauragės regiono savivaldybių (Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės) įsteigta viešoji įstaiga „Žaliasis regionas“ yra atsakinga už verslo plėtros skatinimą regione, investicinio patrauklumo didinimą, sąlygų turizmo plėtrai gerinimą, regiono viešojo transporto paslaugų organizavimą ir patrauklumo didinimą.

 

 

2021-02-02

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA PRITARĖ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŽALIASIS REGIONAS“ STEIGIMUI
 
Sausio 28 d. nuotoliniu būdu įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje pritarta viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimui (sprendimas Nr. T2-12). Įstaigai iš savivaldybės biudžeto bus perduotas reikiamas 2500 eurų stojamasis įnašas. Įstaigą steigia Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybės. Įstaigos buveinė bus Tauragės rajono savivaldybėje. Ji taip pat turės teritorinius padalinius Jurbarko rajono savivaldybėje, Pagėgių savivaldybėje ir Šilalės rajono savivaldybėje.

 

 

2021-02-02

 

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ PLĖTROS STRATEGIJOS PIRMAEILIŲ VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMAS“

2020 m. gruodžio 30 d. pasirašyta projekto Nr. J08-CPVA-V-02-0001 „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ finansavimo sutartis. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4, 7, 8 ir 10 prioritetų jungtinę priemonę Nr. J08-CPVA-V „Funkcinių zonų vystymas“.

 

 

2020-10-13 

  TAURAGĖS REGIONO SAVIVALDYBĖS PASIRAŠĖ SUSITARIMĄ DĖL BENDRADARBIAVIMO VIEŠOJO TRANSPORTO SISTEMOS KŪRIME

Tauragės apskrities savivaldybių merai spalio 13 d. pasirašė regioninį susitarimą dėl bendradarbiavimo Tauragės regiono bendros viešojo transporto sistemos kūrime ir susitarė dėl 7 punktų, kuriuos ketinama įgyvendinti iki 2022 metų.

 

 

2020-10-05

 

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLOS PASTATO REKONSTRAVIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠAS SVARSTYMAS

Viešas svarstymas įvyko 2020 m. spalio 5 d. 15.00 val. internetinėje konferencijų platformoje „Zoom“. Suinteresuoti asmenys buvo kviečiami dalyvauti, užduoti klausimus ir teikti pasiūlymus. Svarstymas buvo tiesiogiai transliuojamas Jurbarko rajono savivaldybės interneto puslapyje ir socialiniame tinkle „Facebook“.

 


2020-07-22 

 

TURIZMO PLĖTRAI – BENDROS TAURAGĖS APSKRITIES IR APLINKINIŲ SAVIVALDYBIŲ PASTANGOS

Liepos 22 d. Raudonės pilyje įvyko Tauragės apskrities ir aplinkinių savivaldybių atstovų diskusija, kurios metu aptarti bendri turizmo plėtros prioritetai ir galimi jų įgyvendinimo veiksmai. Tai jau trečiasis funkcinės zonos „Tauragė+“ renginys, kurio metu aptartos turizmo sektoriui aktualios problemos ir ieškota bendrų jų sprendimų.

 

 

2020-07-13 

 

LIEPOS 22 D. RAUDONĖJE VYKS DISKUSIJA APIE TURIZMO PLĖTROS PRIORITETUS IR JŲ ĮGYVENDINIMĄ 

2020 m. liepos 22 d. Všį Centrinė projektų valdymo agentūra, kartu su Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybėmis organizuoja Tauragės regiono turizmo srities atstovų diskusiją, kurios metu bus aptarti bendri turizmo plėtros  prioritetai ir galimi jų įgyvendinimo veiksmai. 

 

 

2020-07-08

 


TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOJE – FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ APŽVALGA

Šiandien Pagėgių savivaldybėje, Vilkyškiuose, įvyko Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame, be kitų klausimų, buvo apžvelgta Tauragė+ funkcinės zonos strategijos rengimo eiga.

 

 

2020-07-03

  JURBARKO AUTOBUSŲ STOTIES REKONSTRAVIMO TECHNINIO PROJEKTO VIEŠAS SVARSTYMAS (VAIZDO ĮRAŠAS)

2020 m. liepos 3 d. įvyko transporto paskirties pastato Vydūno g. 1 ir teritorijos Vydūno g. 7, Jurbarkas, rekonstravimo techninio projekto viešas svarstymas. Tiesioginės transliacijos savivaldybės socialiniame tinkle „Facebook“ ir savivaldybės svetainėje metu projektuotojas Erikas Klinavičius išsamiai pristatė techniniame plane numatytus sprendinius, atsakė į savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus, savivaldybės vyriausiosios architektės Gražinos Gadliauskienės ir suinteresuotų bendruomenės narių klausimus.

 

 

2020-06-10

 

PRADĖTAS JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLOS SVEIKATINIMO KOMPLEKSO PROJEKTAVIMAS

Įgyvendinant Funkcinės zonos „Tauragė+“ plėtros strategijos III prioritetinę kryptį „Viešųjų paslaugų teikimo kokybės gerinimas“, Jurbarko rajono savivaldybės administracija 2020 m. gegužės 25 d. pasirašė Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos pastato rekonstravimo (baseino įrengimo ir rūsio patalpų pritaikymo vaikų sveikatinimui) techninio projekto parengimo paslaugų sutartį.

 

 

2020-06-05 

 


SKELBIAMOS KONSULTACIJOS SU BENDRUOMENE DĖL TAURAGĖS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS KEITIMO

Jurbarko rajono savivaldybė skelbia konsultacijas su vietos bendruomene dėl Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos keitimo, ją papildant nuostatomis, susijusiomis su  Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos įgyvendinimu.
 


 

2020-06-04  

 

SUSITIKIMAS DĖL JURBARKO STATYBININKŲ GATVĖS ŽIEDO TECHNINIŲ SPRENDINIŲ

 

Birželio 4 d. Jurbarko statybininkų gatvėje įvyko savivaldybės įgyvendinamos funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos prioritetinės krypties „Investicinio patrauklumo didinimas ir verslo plėtros skatinimas” techninių sprendinių aptarimas.

 

 

2020-06-03 

 

SUSITIKIMAS DĖL FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO

 

Birželio 3 d. Raudonės pilyje įvyko susitikimas dėl Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos įgyvendinimo, kuriame dalyvavo Tauragės apskrities savivaldybių vadovai bei specialistai ir Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas dr. Gediminas Česonis.

 

 

2020-05-05

 

FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ PLĖTROS STRATEGIJOS IR JURBARKO AUTOBUSŲ STOTIES PROJEKTO PRISTATYMAS 

 

Gauto transporto paskirties pastato, Vydūno g. 1, Jurbarkas, rekonstravimo projektinio pasiūlymo pristatymas (vaizdo transliacijos įrašas)

 

 

2019-08-02

 

FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ STRATEGIJOS RENGIMAS (VAIZDO ĮRAŠAS)

 

Vaizdo įraše pristatoma funkcinės zonos Tauragė+ strategijos rengimo pradžia.

 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-12 16:41:33

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas

  
Administracijos direktorė
Rūta Vančienė
antradieniais 10-12 val. 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. [email protected]
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.