TAURAGĖ+

 

 

 

 

Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija parengta siekiant nustatyti kelioms savivaldybėms svarbius probleminius klausimus, kuriuos sprendimui reikia bendrų veiksmų, visų pirma skirtų užtikrinti gyventojų poreikius atitinkančių kokybiškesnių paslaugų prieinamumą ir geresnį darbo vietų pasiekiamumą.

 

Šia iniciatyva siekiama paskatinti savivaldybes kartu su socialiniais partneriais ir bendruomenių atstovais ieškoti bendrų sprendinių siekiant efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas.  Bendradarbiavimu ir dalijimosi principais grįstos keturių savivaldybių bendros strategijos rengimas yra naujas veiksmų planavimo būdas. Šis būdas ypatingas tuo, kad nėra pririšamas prie administracinių ribų ir kai kuriais atvejais gali apimti ir daugiau savivaldybių, jei to reikia siekiant strategijos tikslų. Taip pat akcentuotina, kad strategijos prioritetinių krypčių sąrašas nėra baigtinis – jis gali būti pildomas, kai atsiranda tam poreikis, apimant ne būtinai visas keturias savivaldybes ar įtraukiant kitas. Tai tęstinis procesas pagrįstas bendradarbiavimo, o ne konkuravimo principu. Jo rezultatas priklauso nuo dalyvaujančių savivaldybių atvirumo ir noro veikti kartu, gebėjimų bendrus tikslus iškelti virš atskirų kiekvienos jų siekių ir vienodo suvokimo, ko siekiama įgyvendinant šią strategiją. Atviras bendradarbiavimas yra būtina sąlyga tiek sėkmingam strategijos parengimui, tiek ir jos įgyvendinimui.  Funkcinės zonos strategijos parengimas yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Tauragės apskrities savivaldybėmis. 

 

 

Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija (.pdf failas)

 

2021-02-02 

 

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ PLĖTROS STRATEGIJOS PIRMAEILIŲ VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMAS“

 

2020 m. gruodžio 30 d. pasirašyta projekto Nr. J08-CPVA-V-02-0001 „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ finansavimo sutartis. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4, 7, 8 ir 10 prioritetų jungtinę priemonę Nr. J08-CPVA-V „Funkcinių zonų vystymas“.

 

2020-10-13 

  TAURAGĖS REGIONO SAVIVALDYBĖS PASIRAŠĖ SUSITARIMĄ DĖL BENDRADARBIAVIMO VIEŠOJO TRANSPORTO SISTEMOS KŪRIME

 

Tauragės apskrities savivaldybių merai spalio 13 d. pasirašė regioninį susitarimą dėl bendradarbiavimo Tauragės regiono bendros viešojo transporto sistemos kūrime ir susitarė dėl 7 punktų, kuriuos ketinama įgyvendinti iki 2022 metų.

 

______ 


2020-10-05

 

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLOS PASTATO REKONSTRAVIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠAS SVARSTYMAS

 

Viešas svarstymas įvyko 2020 m. spalio 5 d. 15.00 val. internetinėje konferencijų platformoje „Zoom“. Suinteresuoti asmenys buvo kviečiami dalyvauti, užduoti klausimus ir teikti pasiūlymus. Svarstymas buvo tiesiogiai transliuojamas Jurbarko rajono savivaldybės interneto puslapyje ir socialiniame tinkle „Facebook“.

 

______ 


2020-07-22 

 

TURIZMO PLĖTRAI – BENDROS TAURAGĖS APSKRITIES IR APLINKINIŲ SAVIVALDYBIŲ PASTANGOS

 

Liepos 22 d. Raudonės pilyje įvyko Tauragės apskrities ir aplinkinių savivaldybių atstovų diskusija, kurios metu aptarti bendri turizmo plėtros prioritetai ir galimi jų įgyvendinimo veiksmai. Tai jau trečiasis funkcinės zonos „Tauragė+“ renginys, kurio metu aptartos turizmo sektoriui aktualios problemos ir ieškota bendrų jų sprendimų.

 

______ 

2020-07-13 

 

LIEPOS 22 D. RAUDONĖJE VYKS DISKUSIJA APIE TURIZMO PLĖTROS PRIORITETUS IR JŲ ĮGYVENDINIMĄ 

 

2020 m. liepos 22 d. Všį Centrinė projektų valdymo agentūra, kartu su Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybėmis organizuoja Tauragės regiono turizmo srities atstovų diskusiją, kurios metu bus aptarti bendri turizmo plėtros  prioritetai ir galimi jų įgyvendinimo veiksmai. 

 

 ______

2020-07-08

 

TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOJE – FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ APŽVALGA

 

Šiandien Pagėgių savivaldybėje, Vilkyškiuose, įvyko Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame, be kitų klausimų, buvo apžvelgta Tauragė+ funkcinės zonos strategijos rengimo eiga.

 

 ______

2020-07-03

  JURBARKO AUTOBUSŲ STOTIES REKONSTRAVIMO TECHNINIO PROJEKTO VIEŠAS SVARSTYMAS (VAIZDO ĮRAŠAS)

2020 m. liepos 3 d. įvyko transporto paskirties pastato Vydūno g. 1 ir teritorijos Vydūno g. 7, Jurbarkas, rekonstravimo techninio projekto viešas svarstymas. Tiesioginės transliacijos savivaldybės socialiniame tinkle „Facebook“ ir savivaldybės svetainėje metu projektuotojas Erikas Klinavičius išsamiai pristatė techniniame plane numatytus sprendinius, atsakė į savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus, savivaldybės vyriausiosios architektės Gražinos Gadliauskienės ir suinteresuotų bendruomenės narių klausimus.

 

 ______

2020-06-10

 

PRADĖTAS JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLOS SVEIKATINIMO KOMPLEKSO PROJEKTAVIMAS


Įgyvendinant Funkcinės zonos „Tauragė+“ plėtros strategijos III prioritetinę kryptį „Viešųjų paslaugų teikimo kokybės gerinimas“, Jurbarko rajono savivaldybės administracija 2020 m. gegužės 25 d. pasirašė Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos pastato rekonstravimo (baseino įrengimo ir rūsio patalpų pritaikymo vaikų sveikatinimui) techninio projekto parengimo paslaugų sutartį.

______ 

2020-06-05 

 

SKELBIAMOS KONSULTACIJOS SU BENDRUOMENE DĖL TAURAGĖS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS KEITIMO

 

Jurbarko rajono savivaldybė skelbia konsultacijas su vietos bendruomene dėl Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos keitimo, ją papildant nuostatomis, susijusiomis su  Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos įgyvendinimu.

______  

2020-06-04  

 

SUSITIKIMAS DĖL JURBARKO STATYBININKŲ GATVĖS ŽIEDO TECHNINIŲ SPRENDINIŲ

 

Birželio 4 d. Jurbarko statybininkų gatvėje įvyko savivaldybės įgyvendinamos funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos prioritetinės krypties „Investicinio patrauklumo didinimas ir verslo plėtros skatinimas” techninių sprendinių aptarimas.

______ 

2020-06-03 

 

SUSITIKIMAS DĖL FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO

 

Birželio 3 d. Raudonės pilyje įvyko susitikimas dėl Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos įgyvendinimo, kuriame dalyvavo Tauragės apskrities savivaldybių vadovai bei specialistai ir Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas dr. Gediminas Česonis.

 ______ 

2020-05-05

 

FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ PLĖTROS STRATEGIJOS IR JURBARKO AUTOBUSŲ STOTIES PROJEKTO PRISTATYMAS 

 

Gauto transporto paskirties pastato, Vydūno g. 1, Jurbarkas, rekonstravimo projektinio pasiūlymo pristatymas (vaizdo transliacijos įrašas)

 

2019-08-02

 

FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ STRATEGIJOS RENGIMAS (VAIZDO ĮRAŠAS)

 

Vaizdo įraše pristatoma funkcinės zonos Tauragė+ strategijos rengimo pradžia.

 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-01 11:25:50

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
TAURAGĖ+

 

 

 

 

Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija parengta siekiant nustatyti kelioms savivaldybėms svarbius probleminius klausimus, kuriuos sprendimui reikia bendrų veiksmų, visų pirma skirtų užtikrinti gyventojų poreikius atitinkančių kokybiškesnių paslaugų prieinamumą ir geresnį darbo vietų pasiekiamumą.

 

Šia iniciatyva siekiama paskatinti savivaldybes kartu su socialiniais partneriais ir bendruomenių atstovais ieškoti bendrų sprendinių siekiant efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas.  Bendradarbiavimu ir dalijimosi principais grįstos keturių savivaldybių bendros strategijos rengimas yra naujas veiksmų planavimo būdas. Šis būdas ypatingas tuo, kad nėra pririšamas prie administracinių ribų ir kai kuriais atvejais gali apimti ir daugiau savivaldybių, jei to reikia siekiant strategijos tikslų. Taip pat akcentuotina, kad strategijos prioritetinių krypčių sąrašas nėra baigtinis – jis gali būti pildomas, kai atsiranda tam poreikis, apimant ne būtinai visas keturias savivaldybes ar įtraukiant kitas. Tai tęstinis procesas pagrįstas bendradarbiavimo, o ne konkuravimo principu. Jo rezultatas priklauso nuo dalyvaujančių savivaldybių atvirumo ir noro veikti kartu, gebėjimų bendrus tikslus iškelti virš atskirų kiekvienos jų siekių ir vienodo suvokimo, ko siekiama įgyvendinant šią strategiją. Atviras bendradarbiavimas yra būtina sąlyga tiek sėkmingam strategijos parengimui, tiek ir jos įgyvendinimui.  Funkcinės zonos strategijos parengimas yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Tauragės apskrities savivaldybėmis. 

 

 

Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategija (.pdf failas)

 

2021-02-02 

 

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ PLĖTROS STRATEGIJOS PIRMAEILIŲ VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMAS“

 

2020 m. gruodžio 30 d. pasirašyta projekto Nr. J08-CPVA-V-02-0001 „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ finansavimo sutartis. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4, 7, 8 ir 10 prioritetų jungtinę priemonę Nr. J08-CPVA-V „Funkcinių zonų vystymas“.

 

2020-10-13 

  TAURAGĖS REGIONO SAVIVALDYBĖS PASIRAŠĖ SUSITARIMĄ DĖL BENDRADARBIAVIMO VIEŠOJO TRANSPORTO SISTEMOS KŪRIME

 

Tauragės apskrities savivaldybių merai spalio 13 d. pasirašė regioninį susitarimą dėl bendradarbiavimo Tauragės regiono bendros viešojo transporto sistemos kūrime ir susitarė dėl 7 punktų, kuriuos ketinama įgyvendinti iki 2022 metų.

 

______ 


2020-10-05

 

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLOS PASTATO REKONSTRAVIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠAS SVARSTYMAS

 

Viešas svarstymas įvyko 2020 m. spalio 5 d. 15.00 val. internetinėje konferencijų platformoje „Zoom“. Suinteresuoti asmenys buvo kviečiami dalyvauti, užduoti klausimus ir teikti pasiūlymus. Svarstymas buvo tiesiogiai transliuojamas Jurbarko rajono savivaldybės interneto puslapyje ir socialiniame tinkle „Facebook“.

 

______ 


2020-07-22 

 

TURIZMO PLĖTRAI – BENDROS TAURAGĖS APSKRITIES IR APLINKINIŲ SAVIVALDYBIŲ PASTANGOS

 

Liepos 22 d. Raudonės pilyje įvyko Tauragės apskrities ir aplinkinių savivaldybių atstovų diskusija, kurios metu aptarti bendri turizmo plėtros prioritetai ir galimi jų įgyvendinimo veiksmai. Tai jau trečiasis funkcinės zonos „Tauragė+“ renginys, kurio metu aptartos turizmo sektoriui aktualios problemos ir ieškota bendrų jų sprendimų.

 

______ 

2020-07-13 

 

LIEPOS 22 D. RAUDONĖJE VYKS DISKUSIJA APIE TURIZMO PLĖTROS PRIORITETUS IR JŲ ĮGYVENDINIMĄ 

 

2020 m. liepos 22 d. Všį Centrinė projektų valdymo agentūra, kartu su Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybėmis organizuoja Tauragės regiono turizmo srities atstovų diskusiją, kurios metu bus aptarti bendri turizmo plėtros  prioritetai ir galimi jų įgyvendinimo veiksmai. 

 

 ______

2020-07-08

 

TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOJE – FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ APŽVALGA

 

Šiandien Pagėgių savivaldybėje, Vilkyškiuose, įvyko Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame, be kitų klausimų, buvo apžvelgta Tauragė+ funkcinės zonos strategijos rengimo eiga.

 

 ______

2020-07-03

  JURBARKO AUTOBUSŲ STOTIES REKONSTRAVIMO TECHNINIO PROJEKTO VIEŠAS SVARSTYMAS (VAIZDO ĮRAŠAS)

2020 m. liepos 3 d. įvyko transporto paskirties pastato Vydūno g. 1 ir teritorijos Vydūno g. 7, Jurbarkas, rekonstravimo techninio projekto viešas svarstymas. Tiesioginės transliacijos savivaldybės socialiniame tinkle „Facebook“ ir savivaldybės svetainėje metu projektuotojas Erikas Klinavičius išsamiai pristatė techniniame plane numatytus sprendinius, atsakė į savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus, savivaldybės vyriausiosios architektės Gražinos Gadliauskienės ir suinteresuotų bendruomenės narių klausimus.

 

 ______

2020-06-10

 

PRADĖTAS JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLOS SVEIKATINIMO KOMPLEKSO PROJEKTAVIMAS


Įgyvendinant Funkcinės zonos „Tauragė+“ plėtros strategijos III prioritetinę kryptį „Viešųjų paslaugų teikimo kokybės gerinimas“, Jurbarko rajono savivaldybės administracija 2020 m. gegužės 25 d. pasirašė Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos pastato rekonstravimo (baseino įrengimo ir rūsio patalpų pritaikymo vaikų sveikatinimui) techninio projekto parengimo paslaugų sutartį.

______ 

2020-06-05 

 

SKELBIAMOS KONSULTACIJOS SU BENDRUOMENE DĖL TAURAGĖS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS KEITIMO

 

Jurbarko rajono savivaldybė skelbia konsultacijas su vietos bendruomene dėl Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos keitimo, ją papildant nuostatomis, susijusiomis su  Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos įgyvendinimu.

______  

2020-06-04  

 

SUSITIKIMAS DĖL JURBARKO STATYBININKŲ GATVĖS ŽIEDO TECHNINIŲ SPRENDINIŲ

 

Birželio 4 d. Jurbarko statybininkų gatvėje įvyko savivaldybės įgyvendinamos funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos prioritetinės krypties „Investicinio patrauklumo didinimas ir verslo plėtros skatinimas” techninių sprendinių aptarimas.

______ 

2020-06-03 

 

SUSITIKIMAS DĖL FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO

 

Birželio 3 d. Raudonės pilyje įvyko susitikimas dėl Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos įgyvendinimo, kuriame dalyvavo Tauragės apskrities savivaldybių vadovai bei specialistai ir Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas dr. Gediminas Česonis.

 ______ 

2020-05-05

 

FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ PLĖTROS STRATEGIJOS IR JURBARKO AUTOBUSŲ STOTIES PROJEKTO PRISTATYMAS 

 

Gauto transporto paskirties pastato, Vydūno g. 1, Jurbarkas, rekonstravimo projektinio pasiūlymo pristatymas (vaizdo transliacijos įrašas)

 

2019-08-02

 

FUNKCINĖS ZONOS TAURAGĖ+ STRATEGIJOS RENGIMAS (VAIZDO ĮRAŠAS)

 

Vaizdo įraše pristatoma funkcinės zonos Tauragė+ strategijos rengimo pradžia.

 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-01 11:25:50

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.