Netekote artimo

Leidimo laidoti išdavimas

Paslaugos aprašymas Leidimus laidoti išduoda seniūnai.
Laidojantys asmenys, norintys gauti leidimą laidoti, seniūnui pateikia reikalingus dokumentus.
Leidimas išduodamas laidojimą organizuojančiam asmeniui.
Kapavietėje laidoti kitų asmenų palaikus leidžiama tik esant rašytiniam atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens sutikimui. Mirus atsakingam asmeniui arba dėl kitų priežasčių negalint pasirūpinti kapavietės priežiūra, jo giminaičiai ir sutuoktinis turi susitarti, kas bus atsakingas už kapavietės priežiūrą ir apie tai raštu pranešti kapinių prižiūrėtojui.
Leidimas išduodamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną.
Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku arba elektroniniu būdu prisijungus prie www.jurbarkas.lt
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos).

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Seniūnijų paslaugos
Gyvenimo atvejai Netekote artimo
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Mirties registravimas
Atsakingas dalinys JURBARKO MIESTO SENIŪNIJA
Paslaugos vadovas Romualdas Kuras tel. (8 447) 55 700
Paslaugos vykdytojas Romualdas Kuras tel. (8 447) 55 700
Prašymo forma (-os) prašymo forma
Aprašymas interesantui Leidimus laidoti išduoda seniūnai.
Laidojantys asmenys, norintys gauti leidimą laidoti, seniūnui pateikia:
1. prašymą, kuriame nurodoma: mirusiojo vardas, pavardė, asmens kodas, kapinių pavadinimas ir prašomų skirti kapaviečių skaičius, šeimos kapavietės numeris, jei toks yra suteiktas, palaidoto asmens vardas, pavardė, palaikų palaidojimo data, laidojančio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinio tel. Nr.;
2.laidojančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. mirties liudijimą;
4. jei norima laidoti riboto laidojimo senosiose arba naujosiose Jurbarko miesto kapinėse – pažymą iš kapinių prižiūrėtojo (UAB „Jurbarko komunalininkas“) apie esamą, turimą arba naujai skiriamą kapavietę.
5.jei norima laidoti Jurbarko miesto evangelikų liuteronų kapinėse - Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios kunigo ar jo įgalioto asmens sutikimą;
6.atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens rašytinį sutikimą, jeigu prašoma išduoti leidimą laidoti šeimos kapavietėje, kurioje jau yra palaidoti mirusio asmens palaikai.
7.testamentą ar rašytinį valios pareiškimą, jeigu yra paskirtas (nurodytas) laidojantis asmuo;
8.mirusiojo kremavimo faktą patvirtinančią pažymą, jeigu mirusio žmogaus palaikai kremuoti.
Leidimas išduodamas laidojimą organizuojančiam asmeniui.
Kapavietėje laidoti kitų asmenų palaikus leidžiama tik esant rašytiniam atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens sutikimui. Mirus atsakingam asmeniui arba dėl kitų priežasčių negalint pasirūpinti kapavietės priežiūra, jo giminaičiai ir sutuoktinis turi susitarti, kas bus atsakingas už kapavietės priežiūrą ir apie tai raštu pranešti kapinių prižiūrėtojui.
Leidimas išduodamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINAMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PATVIRTINIMO
2. DĖL LEIDIMO LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO, KONFESINIŲ KAPINIŲ SUTEIKIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
3. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMAS
Informacija Seniūnijų seniūnai:
Jurbarko m. –Romualdas Kuras,
Tel. (8 447) 55700
jurbarkas@jurbarkas.lt
Jurbarkų – Audronis Kačiušis
Tel. (8 447)71362
jurbarkai@jurbarkas.lt
Eržvilko – Gintaras Kasputis
Tel. (8 447) 43 144
erzvilkas@jurbarkas.lt
Girdžių – Mindaugas Dilys
Tel. (8 447) 48 932
girdziai@jurbarkas.lt
Juodaičių – Alvina Bunikienė
Tel. (8 447) 44 142
juodaiciai@jurbarkas.lt
Raudonės – Česlovas Meškauskas
Tel. (8 447) 45 323
raudone@jurbarkas.lt
Seredžiaus – Rimantė Pavalkienė
Tel. (8 447) 42 339
seredzius@jurbarkas.lt
Skirsnemunė – Aidas Mozūraitis
Tel. (8 447) 47 131
skirsnemune@jurbarkas.lt
Smalininkų – Ramūnas Alminas
Tel. (8 447) 56 268
smalininkai@jurbarkas.lt
Šimkaičių – Sigitas Vaitiekūnas
simkaiciai@jurbarkas.lt
Veliuonos –Egidijus Mikšta
Tel. (8 447) 42 623
veliuona@jurbarkas.lt
Viešvilės – Valentinas Kucinas
Tel. (8 447) 49328
viesvile@jurbarkas.ltInformacija atnaujinta 2020-09-29 15:54:14

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA

Netekote artimo

Leidimo laidoti išdavimas

Paslaugos aprašymas Leidimus laidoti išduoda seniūnai.
Laidojantys asmenys, norintys gauti leidimą laidoti, seniūnui pateikia reikalingus dokumentus.
Leidimas išduodamas laidojimą organizuojančiam asmeniui.
Kapavietėje laidoti kitų asmenų palaikus leidžiama tik esant rašytiniam atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens sutikimui. Mirus atsakingam asmeniui arba dėl kitų priežasčių negalint pasirūpinti kapavietės priežiūra, jo giminaičiai ir sutuoktinis turi susitarti, kas bus atsakingas už kapavietės priežiūrą ir apie tai raštu pranešti kapinių prižiūrėtojui.
Leidimas išduodamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną.
Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku arba elektroniniu būdu prisijungus prie www.jurbarkas.lt
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos).

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Seniūnijų paslaugos
Gyvenimo atvejai Netekote artimo
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Mirties registravimas
Atsakingas dalinys JURBARKO MIESTO SENIŪNIJA
Paslaugos vadovas Romualdas Kuras tel. (8 447) 55 700
Paslaugos vykdytojas Romualdas Kuras tel. (8 447) 55 700
Prašymo forma (-os) prašymo forma
Aprašymas interesantui Leidimus laidoti išduoda seniūnai.
Laidojantys asmenys, norintys gauti leidimą laidoti, seniūnui pateikia:
1. prašymą, kuriame nurodoma: mirusiojo vardas, pavardė, asmens kodas, kapinių pavadinimas ir prašomų skirti kapaviečių skaičius, šeimos kapavietės numeris, jei toks yra suteiktas, palaidoto asmens vardas, pavardė, palaikų palaidojimo data, laidojančio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinio tel. Nr.;
2.laidojančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. mirties liudijimą;
4. jei norima laidoti riboto laidojimo senosiose arba naujosiose Jurbarko miesto kapinėse – pažymą iš kapinių prižiūrėtojo (UAB „Jurbarko komunalininkas“) apie esamą, turimą arba naujai skiriamą kapavietę.
5.jei norima laidoti Jurbarko miesto evangelikų liuteronų kapinėse - Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios kunigo ar jo įgalioto asmens sutikimą;
6.atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens rašytinį sutikimą, jeigu prašoma išduoti leidimą laidoti šeimos kapavietėje, kurioje jau yra palaidoti mirusio asmens palaikai.
7.testamentą ar rašytinį valios pareiškimą, jeigu yra paskirtas (nurodytas) laidojantis asmuo;
8.mirusiojo kremavimo faktą patvirtinančią pažymą, jeigu mirusio žmogaus palaikai kremuoti.
Leidimas išduodamas laidojimą organizuojančiam asmeniui.
Kapavietėje laidoti kitų asmenų palaikus leidžiama tik esant rašytiniam atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens sutikimui. Mirus atsakingam asmeniui arba dėl kitų priežasčių negalint pasirūpinti kapavietės priežiūra, jo giminaičiai ir sutuoktinis turi susitarti, kas bus atsakingas už kapavietės priežiūrą ir apie tai raštu pranešti kapinių prižiūrėtojui.
Leidimas išduodamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINAMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PATVIRTINIMO
2. DĖL LEIDIMO LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO, KONFESINIŲ KAPINIŲ SUTEIKIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
3. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMAS
Informacija Seniūnijų seniūnai:
Jurbarko m. –Romualdas Kuras,
Tel. (8 447) 55700
jurbarkas@jurbarkas.lt
Jurbarkų – Audronis Kačiušis
Tel. (8 447)71362
jurbarkai@jurbarkas.lt
Eržvilko – Gintaras Kasputis
Tel. (8 447) 43 144
erzvilkas@jurbarkas.lt
Girdžių – Mindaugas Dilys
Tel. (8 447) 48 932
girdziai@jurbarkas.lt
Juodaičių – Alvina Bunikienė
Tel. (8 447) 44 142
juodaiciai@jurbarkas.lt
Raudonės – Česlovas Meškauskas
Tel. (8 447) 45 323
raudone@jurbarkas.lt
Seredžiaus – Rimantė Pavalkienė
Tel. (8 447) 42 339
seredzius@jurbarkas.lt
Skirsnemunė – Aidas Mozūraitis
Tel. (8 447) 47 131
skirsnemune@jurbarkas.lt
Smalininkų – Ramūnas Alminas
Tel. (8 447) 56 268
smalininkai@jurbarkas.lt
Šimkaičių – Sigitas Vaitiekūnas
simkaiciai@jurbarkas.lt
Veliuonos –Egidijus Mikšta
Tel. (8 447) 42 623
veliuona@jurbarkas.lt
Viešvilės – Valentinas Kucinas
Tel. (8 447) 49328
viesvile@jurbarkas.ltInformacija atnaujinta 2020-09-29 15:54:14

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.