INFORMACIJA APIE VASARIO 24 D. SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTUS SPRENDIMUS
2022-03-04  
 

Vasario 24 d. vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje iš viso buvo priimta 19 sprendimų rajono gyventojams aktualiais klausimais. Taryba pritarė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero, Administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos, Antikorupcijos ir Apdovanojimų komisijų, Sporto ir Jaunimo reikalų tarybų, Skalvijos ir Seredžiaus senelių globos namų bei VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2021 metų veiklos ataskaitoms.


Patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginį veiklos planą, Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitą, Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos nuostatus. Pritarė Jurbarko savanorių ugniagesių draugijos teikiamam projektui „Saugios aplinkos kūrimas bendruomenėse“, kurio finansavimui skyrė 20 procentų Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų, t. y. iki 2 842,78 Eur visų Projekto išlaidų.
 
Taryba panaikino Nemuno gatvę Smalininkų kaime, sutiko perimti valstybės turtą ir perduoti jį Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti plėtojant viešosios interneto prieigos paslaugų teikimą.
 
Visi Savivaldybės tarybos sprendimai skelbiami www.jurbarkas.lt (skiltyje „Teisinė informacija“). Atkreipiame dėmesį į keletą svarbesnių sprendimų.

 

 

PATVIRTINTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETAS
 
Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės 2022 metų biudžetą: pajamos – 38 447 091 eurų, išlaidos pagal programas 38 447 091 eurų, iš jų: asignavimai – 37 829 091 eurų, darbo užmokesčiui mokėti – 22 403 839 eurų, lėšos ilgalaikėms paskoloms grąžinti – 618 000 eurų.
 
Sprendimas Nr. T2-25 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“


 

PATVIRTINTAS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SU ŽVYRO DANGA REMONTO EILIŠKUMO 2022 – 2024 PLANAS
 
Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remonto eiliškumo 2022 – 2024 metų planą, kuris sudarys galimybę geriau planuoti būtinus atlikti darbus ir jiems reikalingas lėšas. Planas pridedamas.

Sprendimas Nr. T2-35 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remonto eiliškumo plano 2022 – 2024 metams patvirtinimo“PATVIRTINTI JURBARKO MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALŲ REMONTO EILIŠKUMO NUSTATYMO KRITERIJAI IR EILIŠKUMAS
 
Savivaldybės taryba patvirtino Jurbarko miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų remonto eiliškumo nustatymo kriterijus ir eiliškumą. 2022-2024 metų planas pridedamas. Atsižvelgiant į patvirtintus kriterijus, bus parengtas Jurbarko miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų remonto eiliškumo sąrašas.
 
Sprendimas Nr. T2-36 „Dėl Jurbarko miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų remonto eiliškumo nustatymo kriterijų ir eiliškumo patvirtinimo“

 DAVĖ SUTIKIMĄ DALYVAUTI PROGRAMOJE ,,TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOS“
 
Taryba davė sutikimą dalyvauti švietimo pažangos programoje ,,Tūkstantmečio mokyklos“, kuriai startą paskelbė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija po beveik metus trukusio pasirengimo, diskusijų ir tarimosi su savivaldybėmis, švietimo bendruomenėmis. Dalyvauti minėtoje programoje Savivaldybės taryba nusprendė siūlyti Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijai, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijai ir Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijai.
 
Pokyčiai bus nukreipti į veikiančių mokyklų stiprinimą ir mokinių pasiekimų gerinimą jose, siekiama diegti tinklaveika grįstą ugdymo organizavimą, atveriant galimybes materialiaisiais, intelektiniais ir žmogiškaisiais ištekliais naudotis kitų mokyklų mokiniams ir mokytojams, taip pat modernizuoti mokyklų infrastruktūrą, siekiant įveiklinti turimą bei, esant poreikiui, sukurti naują. Šios programos veikloms įgyvendinti skiriamos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos ir  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
 
Sprendimas Nr. T2-39 „Dėl sutikimo dalyvauti „tūkstantmečio mokyklų“ programoje“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius

 

 
  Atgal

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
INFORMACIJA APIE VASARIO 24 D. SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTUS SPRENDIMUS
2022-03-04  
 

Vasario 24 d. vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje iš viso buvo priimta 19 sprendimų rajono gyventojams aktualiais klausimais. Taryba pritarė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero, Administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos, Antikorupcijos ir Apdovanojimų komisijų, Sporto ir Jaunimo reikalų tarybų, Skalvijos ir Seredžiaus senelių globos namų bei VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2021 metų veiklos ataskaitoms.


Patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginį veiklos planą, Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitą, Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos nuostatus. Pritarė Jurbarko savanorių ugniagesių draugijos teikiamam projektui „Saugios aplinkos kūrimas bendruomenėse“, kurio finansavimui skyrė 20 procentų Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų, t. y. iki 2 842,78 Eur visų Projekto išlaidų.
 
Taryba panaikino Nemuno gatvę Smalininkų kaime, sutiko perimti valstybės turtą ir perduoti jį Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti plėtojant viešosios interneto prieigos paslaugų teikimą.
 
Visi Savivaldybės tarybos sprendimai skelbiami www.jurbarkas.lt (skiltyje „Teisinė informacija“). Atkreipiame dėmesį į keletą svarbesnių sprendimų.

 

 

PATVIRTINTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETAS
 
Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės 2022 metų biudžetą: pajamos – 38 447 091 eurų, išlaidos pagal programas 38 447 091 eurų, iš jų: asignavimai – 37 829 091 eurų, darbo užmokesčiui mokėti – 22 403 839 eurų, lėšos ilgalaikėms paskoloms grąžinti – 618 000 eurų.
 
Sprendimas Nr. T2-25 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“


 

PATVIRTINTAS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SU ŽVYRO DANGA REMONTO EILIŠKUMO 2022 – 2024 PLANAS
 
Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remonto eiliškumo 2022 – 2024 metų planą, kuris sudarys galimybę geriau planuoti būtinus atlikti darbus ir jiems reikalingas lėšas. Planas pridedamas.

Sprendimas Nr. T2-35 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remonto eiliškumo plano 2022 – 2024 metams patvirtinimo“PATVIRTINTI JURBARKO MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALŲ REMONTO EILIŠKUMO NUSTATYMO KRITERIJAI IR EILIŠKUMAS
 
Savivaldybės taryba patvirtino Jurbarko miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų remonto eiliškumo nustatymo kriterijus ir eiliškumą. 2022-2024 metų planas pridedamas. Atsižvelgiant į patvirtintus kriterijus, bus parengtas Jurbarko miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų remonto eiliškumo sąrašas.
 
Sprendimas Nr. T2-36 „Dėl Jurbarko miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų remonto eiliškumo nustatymo kriterijų ir eiliškumo patvirtinimo“

 DAVĖ SUTIKIMĄ DALYVAUTI PROGRAMOJE ,,TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOS“
 
Taryba davė sutikimą dalyvauti švietimo pažangos programoje ,,Tūkstantmečio mokyklos“, kuriai startą paskelbė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija po beveik metus trukusio pasirengimo, diskusijų ir tarimosi su savivaldybėmis, švietimo bendruomenėmis. Dalyvauti minėtoje programoje Savivaldybės taryba nusprendė siūlyti Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijai, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijai ir Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijai.
 
Pokyčiai bus nukreipti į veikiančių mokyklų stiprinimą ir mokinių pasiekimų gerinimą jose, siekiama diegti tinklaveika grįstą ugdymo organizavimą, atveriant galimybes materialiaisiais, intelektiniais ir žmogiškaisiais ištekliais naudotis kitų mokyklų mokiniams ir mokytojams, taip pat modernizuoti mokyklų infrastruktūrą, siekiant įveiklinti turimą bei, esant poreikiui, sukurti naują. Šios programos veikloms įgyvendinti skiriamos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos ir  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
 
Sprendimas Nr. T2-39 „Dėl sutikimo dalyvauti „tūkstantmečio mokyklų“ programoje“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius

 

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.