Licencijos

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas ar leidime nurodytos transporto priemonės keitimas

Paslaugos aprašymas Savivaldybės administracija, vadovaudamasi patvirtintu Mokesčio už naudojimąsi Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių nustatymo, mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos aprašu, išduoda leidimus ir nustato mokestį už naudojimąsi Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis motorinėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kurių matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus.
Vadovaujantis patvirtintu aprašu, leidimai išduodami tik tada, jeigu atitinka nustatytus reikalavimus. Priklausomai nuo transporto priemonės gabaritų apskaičiuojamas ir mokestis.
Kadangi transporto priemonės yra skirtingos, atskirai kiekvienu atveju apskaičiuojamas ir mokesčio dydis.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Verslo leidimai ir licencijos – naftos produktai, transportas, kelio ženklai
Gyvenimo atvejai Licencijos
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Šeflerienė tel. 8 698 18619
Paslaugos vykdytojas Rimantas Milius tel. 8 611 56696
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Norėdamas gauti leidimą, transporto priemonės savininkas ar valdytojas ne vėliau kaip prieš penkias dienas Jurbarko rajono savivaldybės administracijai pateikia: 1. Užpildytą nustatytos formos prašymą, kuriame nurodo: Transporto priemonės (jų junginio) savininką ar valdytoją, jo adresą, telefoną; važiavimo maršrutą; važiavimo laiką; duomenis apie pakrautą transporto priemonę; transporto priemonės (-ių) markę, modelį, valstybinį Nr.; transporto priemonės (-ių) (jų junginio) ilgį; transporto priemonės (-ių) (jų junginio) plotį; transporto priemonės (-ių) (jų junginio) aukštį; faktišką pakrautos transporto priemonės ( jų junginio) masę; ašių išsidėstymo schemą ir jų apkrovų dydžius bei atstumus tarp ašių; krovinio dalių skaičių ir jo svorį. 2. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
2. DĖL MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS VAŽIUOJANT DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS AR JŲ JUNGINIAIS DYDŽIŲ NUSTATYMO, MOKESČIO MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO, PRIEŽIŪROS IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 3-289 „Dėl leidimų važiuoti Valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo"
4. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas
D.U.K.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Bankas 0
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 7840
Paslaugos kaina Mokesčio dydis yra paskaičiuojamas atsižvelgiant į viršijamus leidžiamus aukščio, pločio, ilgio gabaritus, ir (ar) leidžiamas ašies apkrovas ir(ar) leidžiamą bendrają masę, Visais atvejais, jei viršijami du ar visi matmenys, mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už atskirų matmenų viršijimą. Mokestis gali būti mokamas vienkartinis (10 km), mėnesio ir metų. Mokesčio paskaičiavimo tarifai yra reglamentuoti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T2-216.
Informacija Informaciją teikia Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausiasis inžinierius Rimantas Milius 308 kabinete, telefonu (8 447) 70 172,
mob. tel. 8 611 56696, arba e. paštu rimantas.milius@jurbarkas.lt

Savivaldybės interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant. Paslauga teikiama elektroniniu būdu adresu http://www.jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2021-06-23 14:55:49

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA

Licencijos

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas ar leidime nurodytos transporto priemonės keitimas

Paslaugos aprašymas Savivaldybės administracija, vadovaudamasi patvirtintu Mokesčio už naudojimąsi Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių nustatymo, mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos aprašu, išduoda leidimus ir nustato mokestį už naudojimąsi Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis motorinėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kurių matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus.
Vadovaujantis patvirtintu aprašu, leidimai išduodami tik tada, jeigu atitinka nustatytus reikalavimus. Priklausomai nuo transporto priemonės gabaritų apskaičiuojamas ir mokestis.
Kadangi transporto priemonės yra skirtingos, atskirai kiekvienu atveju apskaičiuojamas ir mokesčio dydis.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Verslo leidimai ir licencijos – naftos produktai, transportas, kelio ženklai
Gyvenimo atvejai Licencijos
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Šeflerienė tel. 8 698 18619
Paslaugos vykdytojas Rimantas Milius tel. 8 611 56696
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Norėdamas gauti leidimą, transporto priemonės savininkas ar valdytojas ne vėliau kaip prieš penkias dienas Jurbarko rajono savivaldybės administracijai pateikia: 1. Užpildytą nustatytos formos prašymą, kuriame nurodo: Transporto priemonės (jų junginio) savininką ar valdytoją, jo adresą, telefoną; važiavimo maršrutą; važiavimo laiką; duomenis apie pakrautą transporto priemonę; transporto priemonės (-ių) markę, modelį, valstybinį Nr.; transporto priemonės (-ių) (jų junginio) ilgį; transporto priemonės (-ių) (jų junginio) plotį; transporto priemonės (-ių) (jų junginio) aukštį; faktišką pakrautos transporto priemonės ( jų junginio) masę; ašių išsidėstymo schemą ir jų apkrovų dydžius bei atstumus tarp ašių; krovinio dalių skaičių ir jo svorį. 2. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
2. DĖL MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS VAŽIUOJANT DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS AR JŲ JUNGINIAIS DYDŽIŲ NUSTATYMO, MOKESČIO MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO, PRIEŽIŪROS IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 3-289 „Dėl leidimų važiuoti Valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo"
4. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas
D.U.K.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Bankas 0
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 7840
Paslaugos kaina Mokesčio dydis yra paskaičiuojamas atsižvelgiant į viršijamus leidžiamus aukščio, pločio, ilgio gabaritus, ir (ar) leidžiamas ašies apkrovas ir(ar) leidžiamą bendrają masę, Visais atvejais, jei viršijami du ar visi matmenys, mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už atskirų matmenų viršijimą. Mokestis gali būti mokamas vienkartinis (10 km), mėnesio ir metų. Mokesčio paskaičiavimo tarifai yra reglamentuoti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T2-216.
Informacija Informaciją teikia Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausiasis inžinierius Rimantas Milius 308 kabinete, telefonu (8 447) 70 172,
mob. tel. 8 611 56696, arba e. paštu rimantas.milius@jurbarkas.lt

Savivaldybės interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant. Paslauga teikiama elektroniniu būdu adresu http://www.jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2021-06-23 14:55:49

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.