EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Projektai

 

2021-04-01
 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektai

 

Pasibaigus projektų vertinimo ir atrankos procedūroms, Jurbarko rajono savivaldybės administracija patvirtino lėšų paskirstymą 2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. O1-1602 finansavimas skirtas visiems pateiktiems projektams, atsižvelgiant į skirtas Neįgaliųjų reikalų departamento ir Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšas. Atmestinų ir nefinansuotinų projektų – nebuvo.
 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
 

Eil.Nr.


 Organizacijos, įgyvendinančios projektą,
 pavadinimas, jų juridinis kodas, projekto pavadinimas
 

 Surinktas balų vidurkis

 Prašoma suma

 Skiriamos lėšos

I.

LĖŠOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI:
 

 

 

1.

Jurbarko rajono neįgaliųjų draugija (193218738)„Socialinės reabilitacijos paslaugos Jurbarko rajono neįgaliesiems 2020 metais“


 40,00


 23187,00


 18 610,00

2.

Stalo teniso klubas „Pirmasis setas“ (303547440) „Būk sveikas ir gražus, žaisk stalo tenisą“


 39,50
 


 11168,00


 8741,00

3.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Jurbarko viltis“ (193109030)„Sociokultūrinių paslaugų teikimas, mažinant socialinę atskirtį bendruomenėje“


 38,50


 8100,00


 6374,00

4.

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija (193309650)„Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas“


 37,50


 15408,00


 9069,00

5.

Viešoji įstaiga „LASS pietvakarių centras“ (134984856)„Kitoje šviesoje“
 


 36,50


 11600,00


 7778,00

 

Iš viso:

 


 69463,00
 


 50572,00
 

 

 

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAI
 

Socialinės paramos skyrius organizuoja projektų atranką, juos vertina, paskirsto lėšas organizacijoms, viešina vykdomas veiklas, tikrina projektų vykdymą, rengia reikalingą dokumentaciją. Kontaktiniai asmenys:  Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų  specialistė Reda Onusaitienė, tel. (8 447) 70171, el.p. reda.onusaitene@jurbarkas.lt, ir Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Jurgita Sorakienė, tel. (8 447) 70183, el.p. jurgita.sorakiene@jurbarkas.lt.


PROJEKTAS NR. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0005 „ŠEIMAI PALANKIOS APLINKOS SUKŪRIMAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje“, projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0005 (toliau – Projektas), įgyvendinti yra skirtas iki 210 016,00 Eur finansavimas.

 

2019 m. liepos 8 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracija  su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė sutartį dėl šio Projekto įgyvendinimo ir pradeda įgyvendinti numatytas veiklas. Numatoma Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. liepos 31 d. 

 

Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Jurbarko rajono savivaldybės administracija projektą įgyvendins su 4 partneriais: Skalvijos namais, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ ir Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centru.

 

Projekto uždavinys – plėsti bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklą Jurbarko rajono savivaldybėje.

 

Įgyvendinant Projektą bus pastatytas gyvenamasis namas, pritaikytas neįgaliųjų poreikiams Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame sklype, esančiame Vytauto Didžiojo g. 53C, Jurbarko m., kuriame bus bendruomeniniai vaikų globos namai, atitinkantys licencijos reikalavimus 8 vaikų globai. Patalpos bus aprūpintos įranga ir baldais, būtinais bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti.

 

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija remontuos ir išplės Jurbarko miesto vaikų dienos centrą.

 

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijos „Jurbarko sandora“ ir Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centrai bus aprūpinti reikalinga įranga ir baldais.
 

 
         Informacija apie organizacijų per 2022 m. III ketvirtį vykdomas veiklas »
 

Informacija apie organizacijų per 2022 m. II ketvirtį vykdomas veiklas » 
 

Informacija apie organizacijų per 2022 m. I ketvirtį vykdomas veiklas » 

Informacija apie organizacijų per 2021 m. IV ketvirtį vykdomas veiklas »  
 

Informacija apie organizacijų per 2021 m. III ketvirtį vykdomas veiklas » 
 

Informacija apie organizacijų per 2021 m. II ketvirtį vykdomas veiklas » 
 

Informacija apie organizacijų per 2021 m. I ketvirtį vykdomas veiklas » 
 

Informacija apie organizacijų per 2020 m. IV ketvirtį vykdomas veiklas »
 

Informacija apie organizacijų per 2020 m. III ketvirtį vykdomas veiklas »
 

Informacija apie organizacijų per 2020 m. I ketvirtį vykdomas veiklas »

Informacija apie organizacijų per 2019 m. IV ketvirtį vykdomas veiklas »
  

Informacija apie organizacijų per 2019 m. III ketvirtį vykdomas veiklas »
 

Informacija apie organizacijų per 2019 m. II ketvirtį vykdomas veiklas (patikslinta)»

Informacija apie organizacijų per 2019 m. II ketvirtį vykdomas veiklas »


Informacija apie organizacijų per 2019 m. I ketvirtį vykdomas veiklas »


Informacija apie organizacijų per 2018 m. IV ketvirtį vykdomas veiklas »

 

Informacija apie organizacijų per 2018 m. III ketvirtį vykdomas veiklas »

Informacija apie organizacijų per 2018 m. II ketvirtį vykdomas veiklas »

Informacija apie organizacijų per 2018 m. I ketvirtį vykdomas veiklas »

 

 

 

  • Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektai. Socialinės paramos skyrius organizuoja projektų atranką, juos vertina, paskirsto lėšas organizacijoms, viešina vykdomas veiklas, tikrina projektų vykdymą, rengia reikalingą dokumentaciją. Kontaktiniai asmenys:  Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Lukošienė, tel. (8 447) 70178, el.p. giedre.lukosiene@jurbarkas.lt, ir Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Jurgita Sorakienė, tel. (8 447) 70183, el.p. jurgita.sorakiene@jurbarkas.lt.
  • Parama maisto produktais ir higienos prekėmis labiausiai nepasiturintiems asmenims. Socialinės paramos skyrius platina ir surenka informaciją, organizuoja viešuosius pirkimus, renka reikiamą dokumentaciją, rengia ataskaitas, organizuoja produktų išvežiojimą po seniūnijas, koordinuoja seniūnijų veiklą šioje srityje. Kontaktinis asmuo – Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Inga Kornikaitė, tel. (8 447) 70183, el.p. inga.kornikaite@jurbarkas.lt.

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektai
2019-01-02

 

Pasibaigus projektų vertinimo ir atrankos procedūroms bei įvertinus neįgaliųjų reikalų departamento deleguotų projektų vertinimo ir atrankos stebėseną vykdančių atstovų pastebėjimus, Jurbarko rajono savivaldybės administracija patvirtino lėšų paskirstymą 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. O1-1387 finansavimas skirtas visiems pateiktiems projektams atsižvelgiant į skirtas Neįgaliųjų reikalų departamento ir Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšas. Finansavimas skirtas šioms organizacijoms:

 

  • VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centrui;
  • Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijai;
  • Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Jurbarko viltis“;
  • Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai.


„Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektai

 

Pasibaigus projektų vertinimo ir atrankos procedūroms bei įvertinus neįgaliųjų reikalų departamento deleguotų projektų vertinimo ir atrankos stebėseną vykdančių atstovų pastebėjimus, Jurbarko rajono savivaldybės administracija patvirtino lėšų paskirstymą 2020 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. O1-1419 finansavimas skirtas visiems pateiktiems projektams atsižvelgiant į skirtas Neįgaliųjų reikalų departamento ir Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšas. Finansavimas skirtas šioms organizacijoms:

 

  • VšĮ LASS pietvakarių centrui;
  • Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijai;
  • Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Jurbarko viltis“;
  • Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai.“

 

  

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-07-08 07:42:32

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.