INFORMACIJA APIE BIRŽELIO 23 D. SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTUS SPRENDIMUS
2021-07-07  

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS

     Atsižvelgdama į pasikeitusias įstatymų nuostatas, Savivaldybės taryba patvirtino naują Socialinės paramos mokiniams teikimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašą. Dokumentas reglamentuoja mokinių nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti teikimą, nustato, kas turi teisę gauti paramą, kreipimosi tvarką, šią paramą administruojančių, organizuojančių ir teikiančių institucijų pareigas ir atskaitomybę ir kitus klausimus. Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į seniūniją, kurioje gyvenama. Taip pat prašymai gali būti teikiami ir internetu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt. Prašymai priimami nuo liepos 1 d.

     Sprendimas Nr. T2-189 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“


NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS STADIONO  NUOMOS ĮKAINIAI

    Tarybos sprendimu Jurbarko Naujamiesčio progimnazijai leista ne konkurso tvarka nuomoti mokyklos stadioną trumpalaikiams renginiams. Nustatytos šios nuomos kainos:

stadiono futbolo aikštės nuoma treniruotėms – 20,00 Eur už val.;

stadiono futbolo aikštės nuoma varžyboms – 30,00 Eur už pirmąją valandą, 21,00 Eur už kiekvieną papildomą valandą.

 Sprendimu nustatyta, kas ir kokiais atvejais  gali būti atleidžiami nuo nuomos mokesčio, mokyklos vadovei pavesta parengti ir patvirtinti Naudojimosi Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos stadionu ir jame esančiais įrenginiais tvarkos aprašą.

Stadiono bėgimo takais Jurbarko rajono gyventojai galės naudotis nemokamai.

     Sprendimas Nr. T2-195 „Dėl leidimo Jurbarko Naujamiesčio progimnazijai nuomoti stadioną ir teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“


SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITIMAI

     Savivaldybės tarybos sprendimu pakeistas 2021 metų Savivaldybės biudžetas. Kovo 10 d. sprendimu patvirtintos Savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos padidintos 1 444  677 Eur,  patikslintas šių metų  Savivaldybės biudžetas – 35 260 764 Eur.

     Sprendimas Nr. T2-191 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. T2-56 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“


NUSTATYTAS 2021 M. ŽEMĖS NUOMOS MOKESTIS

    Tarybos sprendimu  nustatytas 2021 metų žemės nuomos mokesčio tarifas ir lengvatos. Už išnuomotus ne aukciono būdu žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus nustatytas 1,1 procento, už išnuomotus ne aukciono būdu namų valdų žemės sklypus 1,5 procento, už išnuomotus ne aukciono būdu ne žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus – 1,5 procento, už išnuomotus valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius žvejybai ne aukciono būdu –  0,1 procento nuomos mokesčio tarifą nuo vandens telkinio vertės. Procentai skaičiuojami  nuo vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius. Tarybos sprendimu nustatytas žemės kainai apskaičiuoti taikomas koeficientas, lengvatos, mokėjimo tvarka ir terminai.

Įstatymas nustato, kad Žemės nuomos mokesčio tarifas metams negali būti mažesnis kaip 0,1 procento ir didesnis kaip 4 procentai žemės vertės. 2020 metais į savivaldybės biudžetą šio mokesčio sumokėta iš viso  121 tūkst. Eur.

     Sprendimas Nr.T2-199  „Dėl 2021 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo“


NUSTATYTAS 2022 METŲ ŽEMĖS MOKESTIS

     Tarybos sprendimu nustatytas 2022 metų žemės mokestis ir lengvatos. Žemės ūkio paskirties sklypams nustatytas 0,7 proc. tarifas (2021 m. buvo nustatytas 0,9), miškų ūkio paskirties sklypams – 0,9 proc.,  gyvenamosios teritorijos žemės sklypams – 0,5, Komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypams – 0,9 proc.

Žemės mokesčio tarifas numatytas įstatyme yra nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės. Tarybai mažinant žemės mokesčio tarifą, atitinkamai mažėjo savivaldybės biudžeto pajamos iš žemės mokesčio:  2019 metais buvo surinkta 779 tūkst. Eur šio mokesčio, 2020 metais – 403 tūkst. Eur.

    Sprendimas Nr. T2-201 „Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo“


NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTIS

    Taryba nustatė Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus: nekilnojamojo turto, nurodyto Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose – 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Inžineriniams statiniams – vėjo elektrinėms, apleistiems, neprižiūrimiems ir nenaudojamiems pastatams nustatytas 3 proc.  nekilnojamojo turto mokestinės vertės tarifas.

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme  numatytas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas yra nuo 0,5 procento iki 3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

2020 metais  į Savivaldybės biudžetą iš viso sumokėta  381 tūkst. eurų nekilnojamojo turto  mokesčio. Vėjo jėgainių deklaruotas nekilnojamojo turto mokestis – 130 tūkst. Eur, iš jų didžiausia suma priklauso UAB „Eurakras“ – 110 tūkst.

     Sprendimas Nr. T2-200 „Dėl 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“


BUS KEIČIAMAS JURBARKO MIESTO  BENDRASIS PLANAS

     Tarybos sprendimu pradėtas rengti Jurbarko miesto bendrojo plano, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-82 „Dėl Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, keitimas. Praėjo  13 metų po Bendrojo plano patvirtinimo. Keičiantis įstatymams, atsiradus plėtros ir investicijų galimybėms, Jurbarko miesto suplanuotos teritorijos privalomieji reikalavimai bus keičiami kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams. Sprendimu nustatyti Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano keitimo tikslai.

     Sprendimas Nr. T2-206 „Dėl Jurbarko miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo“


AIKŠTELIŲ TVARKYMO EILIŠKUMAS – PAGAL PATVIRTINTUS KRITERIJUS

     Taryba patvirtino Automobilių parkavimo aikštelių prie daugiabučių namų Jurbarko rajono seniūnijose remonto eiliškumo nustatymo kriterijų sąrašą.  Sudarant eilę bus atsižvelgiama į aikštele  besinaudojančių namo butų (gyventojų) skaičių,  ar aikštelė siejasi su bendro naudojimo objektais: mokymo, sveikatos, kultūros įstaiga, kitais visuomenės paskirties objektais, ar aikštelė  siejasi su verslo zona, koks esamos aikštelės dangos techninis stovis, kokiu procentu lėšų prisidės daugiabučio namo gyventojai. 2021 m. Savivaldybės biudžete skirta lėšų sutvarkyti vieną ar kelias automobilių parkavimo aikšteles prie daugiabučių namų Jurbarko rajono seniūnijose. Vadovaujantis Tarybos patvirtintais kriterijais bus  sudarytas  aikštelių, kurios bus tvarkomos,  eiliškumas.

     Sprendimas Nr. T2-212 „Dėl automobilių parkavimo aikštelių prie daugiabučių namų Jurbarko rajono seniūnijose remonto eiliškumo nustatymo kriterijų sąrašo patvirtinimo“


PATVIRTINTAS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETŲ SĄRAŠAS

     Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų vietų, kuriose galima vykdyti prekybą ir (ar) teikti paslaugas, sąrašą. Leidimus prekiauti ar teikti paslaugas nustatytose vietose išduoda seniūnijos, sumokėjus vietinę rinkliavą.

     Sprendimas Nr. T2-213 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų vietų, kuriose galima vykdyti prekybą ir (ar) teikti paslaugas, sąrašo patvirtinimo“


PRIEMONĖS  MAŽINTI BEGLOBIŲ GYVŪNŲ SKAIČIŲ

     Savivaldybės tarybos narės Ingos Molevaitės iniciatyva svarstytas ir patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės gyvūnų (kačių ir šunų) populiacijos reguliavimo ir finansavimo tvarkos aprašas, kurio tikslas skatinti rajono gyventojus atsakingai rūpintis savo augintiniu, prevenciškai mažinti beglobių gyvūnų skaičių, atliekant sterilizacijos/kastracijos procedūrą. Dokumento nuostatos bus taikomas Jurbarko rajono savivaldybėje registruotiems asmenims, laikantiems augintinius, kurie Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme nustatyta tvarka yra paženklinti ir registruoti Gyvūnų augintinių registre, ir kai vieno arba bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių. Asmenys, pageidaujantys, kad augintiniui būtų atlikta sterilizacijos/kastracijos procedūra su prašymu turi kreiptis į gyvenamos vietos seniūniją. Apraše minimą sterilizacijos/kastracijos procedūrą atliks veterinarijos klinika, kuri bus atrenkama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu nustatyta tvarka.

     Sprendimas Nr. T2-216 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gyvūnų (kačių ir šunų) populiacijos reguliavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Parengė

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius

 
  Atgal

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
INFORMACIJA APIE BIRŽELIO 23 D. SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTUS SPRENDIMUS
2021-07-07  

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS

     Atsižvelgdama į pasikeitusias įstatymų nuostatas, Savivaldybės taryba patvirtino naują Socialinės paramos mokiniams teikimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašą. Dokumentas reglamentuoja mokinių nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti teikimą, nustato, kas turi teisę gauti paramą, kreipimosi tvarką, šią paramą administruojančių, organizuojančių ir teikiančių institucijų pareigas ir atskaitomybę ir kitus klausimus. Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į seniūniją, kurioje gyvenama. Taip pat prašymai gali būti teikiami ir internetu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt. Prašymai priimami nuo liepos 1 d.

     Sprendimas Nr. T2-189 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“


NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS STADIONO  NUOMOS ĮKAINIAI

    Tarybos sprendimu Jurbarko Naujamiesčio progimnazijai leista ne konkurso tvarka nuomoti mokyklos stadioną trumpalaikiams renginiams. Nustatytos šios nuomos kainos:

stadiono futbolo aikštės nuoma treniruotėms – 20,00 Eur už val.;

stadiono futbolo aikštės nuoma varžyboms – 30,00 Eur už pirmąją valandą, 21,00 Eur už kiekvieną papildomą valandą.

 Sprendimu nustatyta, kas ir kokiais atvejais  gali būti atleidžiami nuo nuomos mokesčio, mokyklos vadovei pavesta parengti ir patvirtinti Naudojimosi Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos stadionu ir jame esančiais įrenginiais tvarkos aprašą.

Stadiono bėgimo takais Jurbarko rajono gyventojai galės naudotis nemokamai.

     Sprendimas Nr. T2-195 „Dėl leidimo Jurbarko Naujamiesčio progimnazijai nuomoti stadioną ir teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“


SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITIMAI

     Savivaldybės tarybos sprendimu pakeistas 2021 metų Savivaldybės biudžetas. Kovo 10 d. sprendimu patvirtintos Savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos padidintos 1 444  677 Eur,  patikslintas šių metų  Savivaldybės biudžetas – 35 260 764 Eur.

     Sprendimas Nr. T2-191 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. T2-56 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“


NUSTATYTAS 2021 M. ŽEMĖS NUOMOS MOKESTIS

    Tarybos sprendimu  nustatytas 2021 metų žemės nuomos mokesčio tarifas ir lengvatos. Už išnuomotus ne aukciono būdu žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus nustatytas 1,1 procento, už išnuomotus ne aukciono būdu namų valdų žemės sklypus 1,5 procento, už išnuomotus ne aukciono būdu ne žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus – 1,5 procento, už išnuomotus valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius žvejybai ne aukciono būdu –  0,1 procento nuomos mokesčio tarifą nuo vandens telkinio vertės. Procentai skaičiuojami  nuo vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius. Tarybos sprendimu nustatytas žemės kainai apskaičiuoti taikomas koeficientas, lengvatos, mokėjimo tvarka ir terminai.

Įstatymas nustato, kad Žemės nuomos mokesčio tarifas metams negali būti mažesnis kaip 0,1 procento ir didesnis kaip 4 procentai žemės vertės. 2020 metais į savivaldybės biudžetą šio mokesčio sumokėta iš viso  121 tūkst. Eur.

     Sprendimas Nr.T2-199  „Dėl 2021 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo“


NUSTATYTAS 2022 METŲ ŽEMĖS MOKESTIS

     Tarybos sprendimu nustatytas 2022 metų žemės mokestis ir lengvatos. Žemės ūkio paskirties sklypams nustatytas 0,7 proc. tarifas (2021 m. buvo nustatytas 0,9), miškų ūkio paskirties sklypams – 0,9 proc.,  gyvenamosios teritorijos žemės sklypams – 0,5, Komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypams – 0,9 proc.

Žemės mokesčio tarifas numatytas įstatyme yra nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės. Tarybai mažinant žemės mokesčio tarifą, atitinkamai mažėjo savivaldybės biudžeto pajamos iš žemės mokesčio:  2019 metais buvo surinkta 779 tūkst. Eur šio mokesčio, 2020 metais – 403 tūkst. Eur.

    Sprendimas Nr. T2-201 „Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo“


NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTIS

    Taryba nustatė Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus: nekilnojamojo turto, nurodyto Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose – 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Inžineriniams statiniams – vėjo elektrinėms, apleistiems, neprižiūrimiems ir nenaudojamiems pastatams nustatytas 3 proc.  nekilnojamojo turto mokestinės vertės tarifas.

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme  numatytas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas yra nuo 0,5 procento iki 3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

2020 metais  į Savivaldybės biudžetą iš viso sumokėta  381 tūkst. eurų nekilnojamojo turto  mokesčio. Vėjo jėgainių deklaruotas nekilnojamojo turto mokestis – 130 tūkst. Eur, iš jų didžiausia suma priklauso UAB „Eurakras“ – 110 tūkst.

     Sprendimas Nr. T2-200 „Dėl 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“


BUS KEIČIAMAS JURBARKO MIESTO  BENDRASIS PLANAS

     Tarybos sprendimu pradėtas rengti Jurbarko miesto bendrojo plano, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-82 „Dėl Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, keitimas. Praėjo  13 metų po Bendrojo plano patvirtinimo. Keičiantis įstatymams, atsiradus plėtros ir investicijų galimybėms, Jurbarko miesto suplanuotos teritorijos privalomieji reikalavimai bus keičiami kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams. Sprendimu nustatyti Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano keitimo tikslai.

     Sprendimas Nr. T2-206 „Dėl Jurbarko miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo“


AIKŠTELIŲ TVARKYMO EILIŠKUMAS – PAGAL PATVIRTINTUS KRITERIJUS

     Taryba patvirtino Automobilių parkavimo aikštelių prie daugiabučių namų Jurbarko rajono seniūnijose remonto eiliškumo nustatymo kriterijų sąrašą.  Sudarant eilę bus atsižvelgiama į aikštele  besinaudojančių namo butų (gyventojų) skaičių,  ar aikštelė siejasi su bendro naudojimo objektais: mokymo, sveikatos, kultūros įstaiga, kitais visuomenės paskirties objektais, ar aikštelė  siejasi su verslo zona, koks esamos aikštelės dangos techninis stovis, kokiu procentu lėšų prisidės daugiabučio namo gyventojai. 2021 m. Savivaldybės biudžete skirta lėšų sutvarkyti vieną ar kelias automobilių parkavimo aikšteles prie daugiabučių namų Jurbarko rajono seniūnijose. Vadovaujantis Tarybos patvirtintais kriterijais bus  sudarytas  aikštelių, kurios bus tvarkomos,  eiliškumas.

     Sprendimas Nr. T2-212 „Dėl automobilių parkavimo aikštelių prie daugiabučių namų Jurbarko rajono seniūnijose remonto eiliškumo nustatymo kriterijų sąrašo patvirtinimo“


PATVIRTINTAS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETŲ SĄRAŠAS

     Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų vietų, kuriose galima vykdyti prekybą ir (ar) teikti paslaugas, sąrašą. Leidimus prekiauti ar teikti paslaugas nustatytose vietose išduoda seniūnijos, sumokėjus vietinę rinkliavą.

     Sprendimas Nr. T2-213 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų vietų, kuriose galima vykdyti prekybą ir (ar) teikti paslaugas, sąrašo patvirtinimo“


PRIEMONĖS  MAŽINTI BEGLOBIŲ GYVŪNŲ SKAIČIŲ

     Savivaldybės tarybos narės Ingos Molevaitės iniciatyva svarstytas ir patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės gyvūnų (kačių ir šunų) populiacijos reguliavimo ir finansavimo tvarkos aprašas, kurio tikslas skatinti rajono gyventojus atsakingai rūpintis savo augintiniu, prevenciškai mažinti beglobių gyvūnų skaičių, atliekant sterilizacijos/kastracijos procedūrą. Dokumento nuostatos bus taikomas Jurbarko rajono savivaldybėje registruotiems asmenims, laikantiems augintinius, kurie Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme nustatyta tvarka yra paženklinti ir registruoti Gyvūnų augintinių registre, ir kai vieno arba bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių. Asmenys, pageidaujantys, kad augintiniui būtų atlikta sterilizacijos/kastracijos procedūra su prašymu turi kreiptis į gyvenamos vietos seniūniją. Apraše minimą sterilizacijos/kastracijos procedūrą atliks veterinarijos klinika, kuri bus atrenkama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu nustatyta tvarka.

     Sprendimas Nr. T2-216 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gyvūnų (kačių ir šunų) populiacijos reguliavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Parengė

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius

 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.