Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybė
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Sausis
    2020     
 Posėdžiai
 Informacija tarybos nariams
 Informacija savivaldybės darbuotojams
Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų projektų finansavimo konkursai

KVIEČIAME KAIMO BENDRUOMENES PASINAUDOTI PARAMA

 

Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-7 ,,Dėl 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Paramos paraiškos forma skelbiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) interneto svetainėse (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt). Paramos paraiškas priima Agentūra nuo 2020 m. sausio 13 iki vasario 14 d. darbo laiku: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val.; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Paramos paraiška Agentūrai gali būti pateikta vienu iš būdų:

- spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius) ir paramos paraiška elektronine forma (įrašyta į kompiuterinę laikmeną doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta Agentūrai (adresas  Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);

- elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir paramos paraiškos formą (doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir pateikti Agentūrai el. p. dokumentai@nma.lt.

Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt.“

 

Plačiau: https://www.nma.lt/index.php/naujienos/kvieciame-kaimo-bendruomenes-pasinaudoti-parama/24897

 

 

Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė melioracijai,

Akvilė Bialoglovytė, tel. Nr. (8 447) 70 194, 2020-01-13

 


SAVIVALDYBĖ FINANSAVO BENDRUOMENINIŲ IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLASJurbarko rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrius informuoja, kad 2019 metų Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos programų finansavimo konkursui pasibaigus (įvykus projektų vertinimo ir atrankos procedūroms), Jurbarko rajono savivaldybės administracija patvirtino biudžeto lėšų paskirstymą projektams finansuoti (Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio    6 d. įsakymu Nr. O1-1235 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos programų finansavimo 2019 metais“).

Finansuota 10 bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų projektų (iš viso skirta 3 600,00 eurų).

Iš jų:

5.2 priemonei. Bendruomenės kultūrinės ir meninės savimonės ugdymas (skirta 608,00 eurų).

-          Skirsnemunės kaimo bendruomenės projektas „Spindinčios kalėdos“;

-          Vadžgirio muzikos mylėtojų klubo projektas „Pats sau muzikantas“.

5.3 priemonei. Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas (skirta 470,00 eurų).

-          Raudonėnų bendruomenės centro projektas „Bendruomenės vakarai“.

5.5 priemonei. Aplinkosaugos problemų sprendimai (skirta 460,00 eurų).

-          Dainių II kaimo bendruomenės „Jovarų alėja“ projektas „Šviesios naktys, Kalėdos širdy“.

5.6 priemonei. Kultūros ir vietos tradicijų puoselėjimas bei plėtra (skirta 2 062,00 eurų).

-           Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centro projektas „Vai dūzgia staklelės“;

-          Raudonės bendruomenės „Žiburys“ projektas „Raudonės pilies kulinarinio paveldo atgaivinimas“;

-          Rutkiškių kaimų bendruomenės projektas „Didžių švenčių belaukiant“;

-          Pašaltuonio kaimo bendruomenės „Šaltuonėlė“ projektas „Kalėdinės eglės įžiebimo šventė „Kalėdų laukiame kartu““;

-          Pavidaujo kaimo bendruomenės projektas „Tradicinė kultūrinė – švietėjiška Pavidaujo kaimo rudens šventė“;

-          Girdžių šeimų centro projektas „Kalėdų eglės įžiebimo šventė Girdžiuose“.

 

           

Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė melioracijai,

Akvilė Bialoglovytė, tel. Nr. (8 447) 70 194, 2019-11-28KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMUI GAUTI

 

Jurbarko rajono administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. O1-569 ,,Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės aprašas, kuriuo vadovaujantis tęsiamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuoto projekto įgyvendinimas.

Šiai priemonei įgyvendinti 2019 metais iš valstybės biudžeto Jurbarko rajono savivaldybei yra skirta 18 947 eurai. Iš jų bendruomeninių organizacijų projektams 18 569 eurai. Teikti paraiškas lėšoms įsisavinti gali bendruomeninės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, pagal išplėstinių seniūnaičių sueigų patvirtintas prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas.

Jurbarko rajone įvyko 12 išplėstinių seniūnaičių sueigų, kurios priėmė sprendimus dėl prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų kiekvienos sueigos teritorijoje.

 

Tinkamos finansuoti veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius:

 

Jurbarko miesto seniūnijos teritorijoje ( 5 270 eurų) projektai teikiami pagal aprašo 12.1 ir 12.5 punktus:
12.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1dalyje, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

12.5. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas).

 

Eržvilko seniūnijos teritorijoje ( 1 496 eurai) projektai teikiami pagal aprašo 12.2 ir 12.5 punktus:

12.2. vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

12.5. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas).

 

Girdžių seniūnijos teritorijoje ( 995 eurai) projektai teikiami pagal aprašo 12.6 punktą:

12.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

 

Juodaičių seniūnijos teritorijoje ( 669 eurai) projektai teikiami pagal aprašo 12.3 punktą:

12.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).

 

Jurbarkų seniūnijos teritorijoje ( 1 787 eurai) projektai teikiami pagal aprašo 12.6 punktą.

12.5. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas).

 

Raudonės seniūnijos teritorijoje ( 1 039 eurai) projektai teikiami pagal aprašo 12.1 ir 12.5 punktus:

12.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1dalyje, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

12.5. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas).

 

Seredžiaus seniūnijos teritorijoje ( 1 483 eurai) projektai teikiami pagal aprašo 12.5 ir 12.6 punktus:

12.5. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

12.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

 

Skirsnemunės seniūnijos teritorijoje ( 1 339 eurai) projektai teikiami pagal aprašo 12.6 punktą:

12.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

 

Smalininkų seniūnijos teritorijoje ( 1 053 eurai) projektai teikiami pagal aprašo 12.6 punktą:

12.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

 

Šimkaičių seniūnijos teritorijoje ( 1 330 eurų) projektai teikiami pagal aprašo 12.3 punktą:

12.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).

 

Veliuonos seniūnijos teritorijoje ( 1 151 euras) projektai teikiami pagal aprašo 12.5 ir 12.6 punktus:

12.5. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

12.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

 

Viešvilės seniūnijos teritorijoje ( 957 eurai) projektai teikiami pagal aprašo 12.6 punktą:

12.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

 

Vertinant paraiškas prioritetas bus teikiamas jei:

projektą pateikė bendruomeninė organizacija;

bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. kita nevyriausybine organizacija ar religine bendruomene, bendrija, arba kita pelno nesiekiančia organizacija;

į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai;

projektu siekiama padėti įvairią socialinę atskirtį patiriantiems asmenims;

į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiami jauni žmonės (14–29 m.).

 

Pareiškėjai užpildytą Paraiškos (1priedas) originalą pateikia su lydraščiu registruotu paštu arba pristato į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos priimamąjį (adresas Dariaus ir Girėno g. 96, 111 kab., Jurbarkas) iki 2019 m. rugpjūčio 5 d. 15.00 val. Visi Paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti susegti, sunumeruoti.

 

Kontaktinis asmuo – Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė melioracijai Akvilė Bialoglovytė  tel. Nr. 8 447 70 194, el. paštas: akvile.bialoglovyte@jurbarkas.lt

 2019-07-03


SAVIVALDYBĖ FINANSAVO BENDRUOMENINIŲ IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLAS


Jurbarko rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrius informuoja, kad 2019 metų Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos programų finansavimo konkursui pasibaigus (įvykus projektų vertinimo ir atrankos procedūroms), Jurbarko rajono savivaldybės administracija patvirtino biudžeto lėšų paskirstymą projektams finansuoti (Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. O1-625 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos programų finansavimo 2019 metais“).

Finansuota 18 bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų projektų (iš viso skirta 8 713,00 eurų).

Iš jų:
5.1 priemonei. Vaikų ir jaunimo meninei saviraiškai skatinti (skirta 2 500,00 eurų).

-          Asociacijos „Menų imperija“ projektas „Menų imperijos sektoriaus stiprinimas“;

-          Asociacijos „Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos bendruomenė“ projektas „Meno inkubatorius - 2019“;

-          Eržvilko bendruomenės centro projektas „Škaplierinė Eržvilke“;

-          Girdžių bendruomenės centro projektas „Onutės kiemelis vaikams“;

-          Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos projektas „Sporto šventė vaikų gynimo dieną minint“.

5.2 priemonei. Bendruomenės kultūrinės ir meninės savimonės ugdymas (skirta 1 000,00 eurų).

-          Rotulių kaimo bendruomenės projektas „Kultūros ir vietos tradicijų puoselėjimas bei plėtra“;

-          Viešvilės bendruomenės centro projektas „Tradicinė Viešvilės miestelio diena“.

5.3 priemonei. Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas (skirta 500,00 eurų).

-          Jurbarko bitininkų draugijos „Nektaras“ projektas „Bitininkų patirčių sklaida“.

5.6 priemonei. Kultūros ir vietos tradicijų puoselėjimas bei plėtra (skirta 2 880,00 eurų).

-          Asociacijos „Veliuoniečio kadrilis“ projektas „Bendrystės tiltai“;

-          Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijaos „Jurbarko sandora“ projektas „Sakralinės meno dienos Jurbarke“;

-          Kartupių krašto bendruomenės projektas „Joninių šventė“;

-          Lietuvos samariečių bendrijos Raudonės skyriaus projektas „Lietuviškų tradicijų puoselėjimas Raudonėje“;

-          Smalininkų bendruomenės centro projektas „Nemuno šventė“;

-          Šimkaičių miestelio bendruomenės projektas „Tradicinė Šimkaičių miestelio dienos ir Joninių šventė“.

5.7 priemonei. Neįgalių žmonių integracijos į rajono kultūrinį gyvenimą (skirta 500,00 eurų).

-          Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos projektas „Neįgalių žmonių integracija į rajono kultūrinį gyvenimą“.

5.8 priemonei. Kitų finansavimo šaltinių atrinktų ne pelno projektų, kurie įgyvendinami Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje, daliniam finansavimui iki 20 proc. projekto biudžeto, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur (skirta 1 333,00 eurų).

-          Rutkiškių kaimo bendruomenės (Žemės ūkio ministerijai teikto projekto daliniam finansavimui) projektas „Bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“;

-          Vadžgirio bendruomenės centro (Žemės ūkio ministerijai teikto projekto daliniam finansavimui ) projektas „Vadžgirio bendruomenės centro materialinės bazės gerinimas“;

-          Žindaičių bendruomenės (Žemės ūkio ministerijai teikto projekto daliniam finansavimui ) projektas „Žindaičių bendruomenės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojams“.

-           

Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė melioracijai,

Akvilė Bialoglovytė, tel. Nr. (8 447) 70 194.KAIMO BENDRUOMENĖS KVIEČIAMOS TEIKTI PARAIŠKAS

 

Skelbiamas kvietimas kaimo bendruomenėms ir jų asociacijoms teikti paraiškas pagal 2019 metų  nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai taisykles, patvirtintas  žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 4 d.  įsakymu Nr. 3D-58 „Dėl 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,8 mln. Eur. Remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:

- kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas;

- kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams;

- renginių organizavimas.

Paramos gali kreiptis kaimo bendruomenės, rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija, įskaitant vietos veiklos grupes, jei rajone nėra veikiančios ir rajono bendruomenes vienijančios organizacijos. Taip pat į paramą gali pretenduoti nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija.

 

Preliminariai kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimui ir (arba) stiprinimui galės būti skiriama iki 30 proc. visų kvietimui numatytų lėšų. Didžiausia paramos suma vienam projektui (su PVM) – 3 tūkst. Eur. Paramos lėšomis mokama (neviršijant nurodytų didžiausių paramos sumų projektui) iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusi dalis mokama paramos gavėjo lėšomis, kurių šaltinis turės būti nurodytas paramos paraiškoje (pvz., savivaldybės administracijos lėšos, organizacijos nario mokestis, kitų fondų lėšos).

 

Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymui, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pavyzdžiui, poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos įrengimas) ir priežiūrai skiriama iki 50 proc. visų kvietimui numatytų lėšų. Didžiausia paramos suma vienam projektui (su PVM) – 5 tūkst. Eur. Paramos lėšomis bus mokama (neviršijant nurodytų didžiausių paramos sumų projektui) iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Kitą dalį mokės paramos gavėjas, mokėjimo šaltinis turės būti nurodytas paramos paraiškoje (pvz., savivaldybės administracijos lėšos, organizacijos nario mokestis, kitų fondų lėšos).

 

Renginių organizavimui planuojama skirti iki 20 proc. visų numatytų kvietimui lėšų. Didžiausia paramos suma vienam projektui priklausys nuo to, kas kreipiasi paramos. Jei tai kaimo bendruomenė – projektui gali būti skiriama 1 tūkst. 500 Eur. 3 tūkst. vienam projektui galės gauti rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (įskaitant vietos veiklos grupes, jei rajone nėra veikiančios ir rajono bendruomenes vienijančios organizacijos). Nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos projektas galės gauti 6 tūkst. Eur. Paramos lėšomis mokama (neviršijant nurodytų didžiausių paramos sumų projektui) iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

 

Einamaisiais metais pareiškėjas galės teikti tik vieną paramos paraišką projektui įgyvendinti pagal pasirinktą vieną veiklos sritį.

 

Paramos paraiškas priima Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos nuo 2019 m. vasario 11 d. iki kovo 15 d. darbo laiku: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val.; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.


Paramos paraiška Agentūrai gali būti pateikta vienu iš būdų:
- spausdintine forma. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta Agentūrai (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);
- elektronine forma. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt.

Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt

 

 

SKIRTAS FINANSAVIMAS BENDRUOMENIŲ PROJEKTAMS

 

Įvykus Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje projektų vertinimo ir atrankos procedūroms, Jurbarko rajono savivaldybės administracija patvirtino Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtų Jurbarko rajono savivaldybei lėšų paskirstymą.

 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. O1-1020 „Dėl lėšų nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui Jurbarko rajono savivaldybėje paskirstymo“ finansavimas skirtas šiems teikėjams (finansuota šešiolika programų (iš viso 18 811,00 eurų):

 

Miškininkų gatvės bendruomenės projektas „Angelai languose, džiaugsmas širdyse“;

Varlaukio bendruomenės projektas „Tarp rudens spalvų pabūkime kartu“;

Rutkiškių kaimų bendruomenės projektas Keliauk-pažink-pasidalink!;

Veliuonos krašto bendruomenės projektas Visi mes-bendruomenė!;

Pavidaujo kaimo bendruomenės projektas Tradicinė kultūrinė – švietėjiška Pavidaujo kaimo rudens šventė bei Kalėdinių eglučių įžiebimas Girdžių ir Pavidaujo kaimuose;

Smalininkų bendruomenės centro projektas Smalininkų uosto viešųjų erdvių pritaikymas renginiams;

Raudonėnų bendruomenės centro projektas „Susitikimas su lietuvninkais“;

Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ projektas „Riedėk Dvaro parke“;

Paulių bendruomenės projektas Veikime kartu;

Jurbarko Švč. Trejybės parapijos projektas „Atnešk meilę į namus bendrystėje“;

Žindaičių bendruomenės projektas „Pratęskime vasaros atostogas“;

Klausučių bendruomenės centro projektas „Skverelis poilsiui ir grožiui“;

Pilies kaimo bendruomenės projektas „Skirsnemunės senųjų katalikų kapinių skatmeninimas“;

Viešvilės bendruomenės centro „Skalvija” projektas „Gyvenkime saugiai ir jaukiai“;

Juodaičių kaimo bendruomenės projektas „Kalėdų šviesos beieškant“;

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos projektas „Pasipuošę gerumu“.

 

 

 

 

Odeta Vaitiekūnaitė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė

 
SKELBIAMAS PAPILDOMAS 2018 METŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

 


Kviečiame teikti paraiškas nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų rėmimui iš savivaldybės biudžeto lėšų

 

Paraiškas projektų finansinei paramai gauti gali teikti Jurbarko rajono savivaldybėje įregistruotos ir gyventojų poreikius tenkinančios nevyriausybinės organizacijos:

 

 • asociacijos;
 • viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių steigėjai yra valstybės arba savivaldybės institucijos);
 • labdaros ir paramos fondai.

 

Priemonės, kurioms gali būti skirtos savivaldybės biudžeto lėšos nurodytos Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos Apraše:

 

 • vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos;
 • bendruomenės kultūrinės ir meninės savimonės ugdymo;
 • nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo;
 • tarptautinių kultūrinių mainų;
 • aplinkosaugos problemų sprendimo;
 • kultūros ir vietos tradicijų puoselėjimo bei plėtros;
 • neįgalių žmonių integracijos į rajono kultūrinį gyvenimą;
 • kitų finansavimo šaltinių atrinktų ne pelno projektų, kurie įgyvendinami Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje, daliniam finansavimui iki 20 proc. projekto biudžeto, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur.

 

Lėšos daliniam Jurbarko rajono teritorijoje įgyvendinamų projektų finansavimui, kurie yra patvirtinti valstybės valdymo institucijų ar kitų fondų (programų) ir gavę tikslinį finansavimą, skiriamos pagal nevyriausybinės organizacijos vadovo ar įgalioto asmens motyvuotą prašymą (neteikiant Aprašo 16 punkte nurodytų dokumentų). Prašyme nurodoma dokumento, kuriuo patvirtintas projekto finansavimas sudarytojas, data, numeris, suma.

 

Nevyriausybinės organizacijos pateikia patvirtintos formos Konkurso paraišką (1 priedas), bei kitą su projektu susijusią medžiagą.

 

Pateikiami dokumentai turi būti sunumeruoti, susegti, paskutinio lapo antroje pusėje įrašomas bendras lapų kiekis skaičiumi ir žodžiu, patvirtintas organizacijos antspaudu ir vadovo parašu.

 

Siekdama gauti finansavimą, nevyriausybinė organizacija turi vadovautis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-36 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir pateikti iki 2018 m. rugsėjo 27 d. 17.00 val. paraišką su lydraščiu į Jurbarko rajono savivaldybės priimamąjį (adresas Dariaus ir Girėno g. 96, 111 kab., Jurbarkas).

 

Dėl paraiškų pildymo ir kitais organizaciniais klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius vyriausioji specialistė Odeta Vaitiekūnaitė, el. p. odeta.vaitiekunaite@jurbarkas.lt, tel. 8 (447) 70 209, (312 kab., adresas Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas).

 

Pastabos:

 • Nevyriausybinė organizacija gali pateikti vieną Paraišką pagal pasirinktą finansavimo priemonę.
 • Maksimali vienam Projektui įgyvendinti skiriama lėšų suma yra iki 500 eurų, daliniam finansavimui iki 1 000 Eur.
 • Parama nevyriausybinei organizacijai teikiama vieną kartą per metus.

 

Paraiškos, kurios neatitinka Apraše nurodytų reikalavimų arba pateiktos po konkurso skelbime nurodytos datos – nesvarstomos.

 

Odeta Vaitiekūnaitė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė 

 KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMUI GAUTI

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T2-191 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2- 193 ,,Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės aprašas, kuriuo vadovaujantis tęsiamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuoto projekto įgyvendinimas.

 

Šiai priemonei įgyvendinti 2018 metais iš valstybės biudžeto Jurbarko rajono savivaldybei yra skirta 19 195 eurai. Teikti paraiškas lėšoms įsisavinti gali bendruomeninės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos ir religinės bendruomenės ir bendrijos, pagal išplėstinių seniūnaičių sueigų patvirtintas prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas.

 

Jurbarko rajone įvyko 12 išplėstinių seniūnaičių sueigų, kurios priėmė sprendimus dėl prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų kiekvienos sueigos teritorijoje.

 

Tinkamos finansuoti veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius:

Jurbarko miesto seniūnijos teritorijoje – socialinė veikla, vaikų ir jaunų žmonių laisvalaikio užimtumas ir bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Eržvilko seniūnijos teritorijoje – kultūrinė ir švietėjiška veikla ir bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

Girdžių seniūnijos teritorijoje – kultūrinė ir švietėjiška veikla ir bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Juodaičių seniūnijos teritorijoje – kultūrinė ir švietėjiška veikla.

Jurbarkų seniūnijos teritorijoje – vaikų ir jaunų žmonių laisvalaikio užimtumas.

Raudonės seniūnijos teritorijoje – bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla ir bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

Seredžiaus seniūnijos teritorijoje – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Skirsnemunės seniūnijos teritorijoje – bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla ir bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Smalininkų seniūnijos teritorijoje – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Šimkaičių seniūnijos teritorijoje – vaikų ir jaunų žmonių laisvalaikio užimtumas, kultūrinė ir švietėjiška veikla ir  sporto ir sveikatinimo veikla. 

Veliuonos seniūnijos teritorijoje – socialinė veikla ir bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

Viešvilės seniūnijos teritorijoje – socialinė veikla.

Vertinant paraiškas prioritetas bus teikiamas jei:

projektą pateikė bendruomeninė organizacija;

bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. kita nevyriausybine organizacija ar religine bendruomene, bendrija;

į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai;

projektu siekiama padėti įvairią socialinę atskirtį patiriantiems asmenims;

į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiami jauni žmonės (14–29 m.).

 

Pareiškėjai užpildytą Paraiškos (1 priedas) originalą pateikia su lydraščiu registruotu paštu arba pristato į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos priimamąjį (adresas Dariaus ir Girėno g. 96, 111 kab., Jurbarkas) iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. 15 val. Visi Paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti susegti, sunumeruoti.

 

Kontaktinis asmuo – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Odeta Vaitiekūnaitė, tel. nr. 8 447 70 209, el. paštas: odeta.vaitiekunaite@jurbarkas.lt 

 

 

 

 

 

Odeta Vaitiekūnaitė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAVIVALDYBĖ FINANSAVO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLAS

 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius informuoja, kad 2018 metų Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos programų finansavimo konkursui pasibaigus (įvykus projektų vertinimo ir atrankos procedūroms), Jurbarko rajono savivaldybės administracija patvirtino biudžeto lėšų paskirstymą projektams finansuoti (Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. O1-787 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos programų finansavimo 2018 metais“).

 

Finansuoti penki prašymai (iš viso 2 091,15 eurų):

 

5.8. Priemonė. Kitų finansavimo šaltinių atrinktų ne pelno projektų, kurie įgyvendinami Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje, daliniam finansavimui iki 20 proc. projekto biudžeto, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur.:

 

Jurbarkų bendruomenės centro (Žemės ūkio ministerijai teikto projekto daliniam finansavimui) projektas „Viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės reikmėms Jurbarkų kaime“;

Varlaukio bendruomenės (Žemės ūkio ministerijai teikto projekto daliniam finansavimui) projektas „Varlaukio vaikų užimtumo sąlygų gerinimas“;

Sporto klubo „Pantera“ (Kūno kultūros ir sporto departamento fondui teikto projekto daliniam finansavimui) projektas „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“;

Klausučių sporto klubo „Jaunuolynas“ (Kūno kultūros ir sporto departamento fondui teikto projekto daliniam finansavimui) projektas „Aktyvus laisvalaikis užimtumui ir sveikatai“;

Stalo teniso klubo „Pirmasis setas“ (Kūno kultūros ir sporto departamento fondui teikto projekto daliniam finansavimui) projektas „Stalo teniso bazės remontas Jurbarke“.

 

 

Finansuota šešiolika projektų (iš viso 7 830,00 eurų):

 

5.1.-5.7. PriemonėVaikų ir jaunimo meninės saviraiškos, bendruomenės kultūrinės ir meninės savimonės ugdymo, nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo, tarptautinių kultūrinių mainų, aplinkosaugos problemų sprendimo, kultūros ir vietos tradicijų puoselėjimo bei plėtros, neįgalių žmonių integracijos į rajono kultūrinį gyvenimą:

 

Smalininkų bendruomenės centro projektas „Nemuno“ šventė;

Lietuvos samariečių bendrijos Raudonės skyriaus projektas „Dovanoju Tau šventas Kalėdas“;

Klausučių mokyklos bendruomenės centro projektas Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 100 – ąjį jubiliejų pasitinkant;

Jurbarko esperanto klubo „Horizontas” projektas „Plečiame draugų ratą“;

Viešvilės bendruomenės centro „Skalvija” projektas Tradicinė Viešvilės miestelio diena;

Asociacijos „Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos bendruomenė” projektas Meno inkubatorius;

Vertimų kaimo bendruomenės projektas Vertimų kaimo bendruomenės sektorius stiprinimas;

Vadžgirio bendruomenės centro projektas „Vadžgirys švenčia atsimainymą“;

Pilies kaimo bendruomenės projektas „Panemuniškių sueiginis“;

Girdžių bendruomenės centro projektas Girdžiai istorijos atodangos;

Armeniškių kaimo bendruomenės projektas „Pažinkime Lietuvą drauge“;

Juodaičių kaimo bendruomenės projektas „Keliauti-pažinti-atrasti“;

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos projektas Kartu!;

Paskynų bendruomenės projektas Judam;

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijos „Jurbarko sandora” projektas Šv. Martyno šventė;

Rotulių kaimo bendruomenės projektas Kultūros ir vietos tradicijų puoselėjimas bei plėtra.

 

 

 

 

 

Odeta Vaitiekūnaitė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė


 

 

 

 

Konkurso aprašas
 
 Paraiškos forma
 
 Paraiškos lydraštis
 
 Vertinimo kriterijai

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-13 14:55:16

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Daivaras Rybakovas
pirmadieniais 10-12 val.
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas


 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.