Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybė
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Gruodis
    2018     
 Posėdžiai
 Informacija tarybos nariams
 Informacija savivaldybės darbuotojams
Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkursas


SKIRTAS FINANSAVIMAS BENDRUOMENIŲ PROJEKTAMS

 

Įvykus Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje projektų vertinimo ir atrankos procedūroms, Jurbarko rajono savivaldybės administracija patvirtino Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtų Jurbarko rajono savivaldybei lėšų paskirstymą.

 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. O1-1020 „Dėl lėšų nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui Jurbarko rajono savivaldybėje paskirstymo“ finansavimas skirtas šiems teikėjams (finansuota šešiolika programų (iš viso 18 811,00 eurų):

 

Miškininkų gatvės bendruomenės projektas „Angelai languose, džiaugsmas širdyse“;

Varlaukio bendruomenės projektas „Tarp rudens spalvų pabūkime kartu“;

Rutkiškių kaimų bendruomenės projektas Keliauk-pažink-pasidalink!;

Veliuonos krašto bendruomenės projektas Visi mes-bendruomenė!;

Pavidaujo kaimo bendruomenės projektas Tradicinė kultūrinė – švietėjiška Pavidaujo kaimo rudens šventė bei Kalėdinių eglučių įžiebimas Girdžių ir Pavidaujo kaimuose;

Smalininkų bendruomenės centro projektas Smalininkų uosto viešųjų erdvių pritaikymas renginiams;

Raudonėnų bendruomenės centro projektas „Susitikimas su lietuvninkais“;

Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ projektas „Riedėk Dvaro parke“;

Paulių bendruomenės projektas Veikime kartu;

Jurbarko Švč. Trejybės parapijos projektas „Atnešk meilę į namus bendrystėje“;

Žindaičių bendruomenės projektas „Pratęskime vasaros atostogas“;

Klausučių bendruomenės centro projektas „Skverelis poilsiui ir grožiui“;

Pilies kaimo bendruomenės projektas „Skirsnemunės senųjų katalikų kapinių skatmeninimas“;

Viešvilės bendruomenės centro „Skalvija” projektas „Gyvenkime saugiai ir jaukiai“;

Juodaičių kaimo bendruomenės projektas „Kalėdų šviesos beieškant“;

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos projektas „Pasipuošę gerumu“.

 

 

 

 

Odeta Vaitiekūnaitė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė

 
SKELBIAMAS PAPILDOMAS 2018 METŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

 


Kviečiame teikti paraiškas nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų rėmimui iš savivaldybės biudžeto lėšų

 

Paraiškas projektų finansinei paramai gauti gali teikti Jurbarko rajono savivaldybėje įregistruotos ir gyventojų poreikius tenkinančios nevyriausybinės organizacijos:

 

 • asociacijos;
 • viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių steigėjai yra valstybės arba savivaldybės institucijos);
 • labdaros ir paramos fondai.

 

Priemonės, kurioms gali būti skirtos savivaldybės biudžeto lėšos nurodytos Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos Apraše:

 

 • vaikų ir jaunimo meninės saviraiškos;
 • bendruomenės kultūrinės ir meninės savimonės ugdymo;
 • nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo;
 • tarptautinių kultūrinių mainų;
 • aplinkosaugos problemų sprendimo;
 • kultūros ir vietos tradicijų puoselėjimo bei plėtros;
 • neįgalių žmonių integracijos į rajono kultūrinį gyvenimą;
 • kitų finansavimo šaltinių atrinktų ne pelno projektų, kurie įgyvendinami Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje, daliniam finansavimui iki 20 proc. projekto biudžeto, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur.

 

Lėšos daliniam Jurbarko rajono teritorijoje įgyvendinamų projektų finansavimui, kurie yra patvirtinti valstybės valdymo institucijų ar kitų fondų (programų) ir gavę tikslinį finansavimą, skiriamos pagal nevyriausybinės organizacijos vadovo ar įgalioto asmens motyvuotą prašymą (neteikiant Aprašo 16 punkte nurodytų dokumentų). Prašyme nurodoma dokumento, kuriuo patvirtintas projekto finansavimas sudarytojas, data, numeris, suma.

 

Nevyriausybinės organizacijos pateikia patvirtintos formos Konkurso paraišką (1 priedas), bei kitą su projektu susijusią medžiagą.

 

Pateikiami dokumentai turi būti sunumeruoti, susegti, paskutinio lapo antroje pusėje įrašomas bendras lapų kiekis skaičiumi ir žodžiu, patvirtintas organizacijos antspaudu ir vadovo parašu.

 

Siekdama gauti finansavimą, nevyriausybinė organizacija turi vadovautis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-36 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir pateikti iki 2018 m. rugsėjo 27 d. 17.00 val. paraišką su lydraščiu į Jurbarko rajono savivaldybės priimamąjį (adresas Dariaus ir Girėno g. 96, 111 kab., Jurbarkas).

 

Dėl paraiškų pildymo ir kitais organizaciniais klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius vyriausioji specialistė Odeta Vaitiekūnaitė, el. p. odeta.vaitiekunaite@jurbarkas.lt, tel. 8 (447) 70 209, (312 kab., adresas Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas).

 

Pastabos:

 • Nevyriausybinė organizacija gali pateikti vieną Paraišką pagal pasirinktą finansavimo priemonę.
 • Maksimali vienam Projektui įgyvendinti skiriama lėšų suma yra iki 500 eurų, daliniam finansavimui iki 1 000 Eur.
 • Parama nevyriausybinei organizacijai teikiama vieną kartą per metus.

 

Paraiškos, kurios neatitinka Apraše nurodytų reikalavimų arba pateiktos po konkurso skelbime nurodytos datos – nesvarstomos.

 

Odeta Vaitiekūnaitė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė 

 KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMUI GAUTI

 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T2-191 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2- 193 ,,Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės aprašas, kuriuo vadovaujantis tęsiamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuoto projekto įgyvendinimas.

 

Šiai priemonei įgyvendinti 2018 metais iš valstybės biudžeto Jurbarko rajono savivaldybei yra skirta 19 195 eurai. Teikti paraiškas lėšoms įsisavinti gali bendruomeninės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos ir religinės bendruomenės ir bendrijos, pagal išplėstinių seniūnaičių sueigų patvirtintas prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas.

 

Jurbarko rajone įvyko 12 išplėstinių seniūnaičių sueigų, kurios priėmė sprendimus dėl prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų kiekvienos sueigos teritorijoje.

 

Tinkamos finansuoti veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius:

Jurbarko miesto seniūnijos teritorijoje – socialinė veikla, vaikų ir jaunų žmonių laisvalaikio užimtumas ir bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Eržvilko seniūnijos teritorijoje – kultūrinė ir švietėjiška veikla ir bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

Girdžių seniūnijos teritorijoje – kultūrinė ir švietėjiška veikla ir bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Juodaičių seniūnijos teritorijoje – kultūrinė ir švietėjiška veikla.

Jurbarkų seniūnijos teritorijoje – vaikų ir jaunų žmonių laisvalaikio užimtumas.

Raudonės seniūnijos teritorijoje – bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla ir bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

Seredžiaus seniūnijos teritorijoje – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Skirsnemunės seniūnijos teritorijoje – bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla ir bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Smalininkų seniūnijos teritorijoje – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Šimkaičių seniūnijos teritorijoje – vaikų ir jaunų žmonių laisvalaikio užimtumas, kultūrinė ir švietėjiška veikla ir  sporto ir sveikatinimo veikla. 

Veliuonos seniūnijos teritorijoje – socialinė veikla ir bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla.

Viešvilės seniūnijos teritorijoje – socialinė veikla.

Vertinant paraiškas prioritetas bus teikiamas jei:

projektą pateikė bendruomeninė organizacija;

bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. kita nevyriausybine organizacija ar religine bendruomene, bendrija;

į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai;

projektu siekiama padėti įvairią socialinę atskirtį patiriantiems asmenims;

į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiami jauni žmonės (14–29 m.).

 

Pareiškėjai užpildytą Paraiškos (1 priedas) originalą pateikia su lydraščiu registruotu paštu arba pristato į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos priimamąjį (adresas Dariaus ir Girėno g. 96, 111 kab., Jurbarkas) iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. 15 val. Visi Paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti susegti, sunumeruoti.

 

Kontaktinis asmuo – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Odeta Vaitiekūnaitė, tel. nr. 8 447 70 209, el. paštas: odeta.vaitiekunaite@jurbarkas.lt 

 

 

 

 

 

Odeta Vaitiekūnaitė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAVIVALDYBĖ FINANSAVO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLAS

 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius informuoja, kad 2018 metų Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos programų finansavimo konkursui pasibaigus (įvykus projektų vertinimo ir atrankos procedūroms), Jurbarko rajono savivaldybės administracija patvirtino biudžeto lėšų paskirstymą projektams finansuoti (Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. O1-787 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos programų finansavimo 2018 metais“).

 

Finansuoti penki prašymai (iš viso 2 091,15 eurų):

 

5.8. Priemonė. Kitų finansavimo šaltinių atrinktų ne pelno projektų, kurie įgyvendinami Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje, daliniam finansavimui iki 20 proc. projekto biudžeto, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur.:

 

Jurbarkų bendruomenės centro (Žemės ūkio ministerijai teikto projekto daliniam finansavimui) projektas „Viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės reikmėms Jurbarkų kaime“;

Varlaukio bendruomenės (Žemės ūkio ministerijai teikto projekto daliniam finansavimui) projektas „Varlaukio vaikų užimtumo sąlygų gerinimas“;

Sporto klubo „Pantera“ (Kūno kultūros ir sporto departamento fondui teikto projekto daliniam finansavimui) projektas „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“;

Klausučių sporto klubo „Jaunuolynas“ (Kūno kultūros ir sporto departamento fondui teikto projekto daliniam finansavimui) projektas „Aktyvus laisvalaikis užimtumui ir sveikatai“;

Stalo teniso klubo „Pirmasis setas“ (Kūno kultūros ir sporto departamento fondui teikto projekto daliniam finansavimui) projektas „Stalo teniso bazės remontas Jurbarke“.

 

 

Finansuota šešiolika projektų (iš viso 7 830,00 eurų):

 

5.1.-5.7. PriemonėVaikų ir jaunimo meninės saviraiškos, bendruomenės kultūrinės ir meninės savimonės ugdymo, nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo, tarptautinių kultūrinių mainų, aplinkosaugos problemų sprendimo, kultūros ir vietos tradicijų puoselėjimo bei plėtros, neįgalių žmonių integracijos į rajono kultūrinį gyvenimą:

 

Smalininkų bendruomenės centro projektas „Nemuno“ šventė;

Lietuvos samariečių bendrijos Raudonės skyriaus projektas „Dovanoju Tau šventas Kalėdas“;

Klausučių mokyklos bendruomenės centro projektas Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 100 – ąjį jubiliejų pasitinkant;

Jurbarko esperanto klubo „Horizontas” projektas „Plečiame draugų ratą“;

Viešvilės bendruomenės centro „Skalvija” projektas Tradicinė Viešvilės miestelio diena;

Asociacijos „Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos bendruomenė” projektas Meno inkubatorius;

Vertimų kaimo bendruomenės projektas Vertimų kaimo bendruomenės sektorius stiprinimas;

Vadžgirio bendruomenės centro projektas „Vadžgirys švenčia atsimainymą“;

Pilies kaimo bendruomenės projektas „Panemuniškių sueiginis“;

Girdžių bendruomenės centro projektas Girdžiai istorijos atodangos;

Armeniškių kaimo bendruomenės projektas „Pažinkime Lietuvą drauge“;

Juodaičių kaimo bendruomenės projektas „Keliauti-pažinti-atrasti“;

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos projektas Kartu!;

Paskynų bendruomenės projektas Judam;

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijos „Jurbarko sandora” projektas Šv. Martyno šventė;

Rotulių kaimo bendruomenės projektas Kultūros ir vietos tradicijų puoselėjimas bei plėtra.

 

 

 

 

 

Odeta Vaitiekūnaitė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė


 

 

 

 

Konkurso aprašas
 
 Paraiškos forma
 
 Paraiškos lydraštis
 
 Vertinimo kriterijai

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-03 08:52:28

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Saulius Lapėnas
pirmadieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktorė
Vida Rekešienė
antradieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Darius Juodaitis
trečiadieniais 10-12 val.
 


 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.