Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄
PRIIMAMI PRAŠYMAI TEIKTI AKREDITUOTAS VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS
2020-10-13  
 

Nuo 2020 m. spalio 12  d. iki 2020 m. lapkričio 12 d. priimami įstaigų, pageidaujančių teikti akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas, prašymai. Prašymų dokumentus galima teikti Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje (Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas), paštu arba el. paštu info@jurbarkas.lt. Jei prašymas su dokumentais teikiamas el. paštu, tuomet visi dokumentai turi būti pateikiami vienu el. pašto laišku.


Prašymai priimami vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. O1-1188 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Jurbarko rajono savivaldybės socialinės priežiūros Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašu.

 

Įstaigos, pageidaujančios teikti akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje, pateikia:

 

1.  nustatytos formos prašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro. Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens;

2. įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, steigimo sutartį ir pan.);

3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, - dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

4. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją;

5. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis, kurios atitinka akredituotos socialinės priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus;

6. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, pareigybių ir darbuotojų skaičiaus sąrašą;

7. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje, pagrindžiančius dokumentus;

8.   informaciją apie paslaugų gavėjų skaičių;

9. kitus dokumentus, pagrindžiančius įstaigos atitiktį akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimams.

 

Papildomą informaciją įstaigoms, pageidaujančioms teikti akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje, teikia:


Giedrė Lukošienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 447) 70 178, el. paštu giedre.lukosiene@jurbarkas.lt,

 

Kristina Povilaitienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė, tel. (8 447) 70 180, el. paštu kristina.povilaitiene@jurbarkas.lt.

 

Pridedama:

 

Socialinės priežiūros akreditavimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

Prašymas leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą.

Deklaracija.

 

Teisės aktai, reglamentuojantys socialinės priežiūros paslaugų akreditavimą:

 

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 8, 13, 15, 16, 17, 191, 20, 30, 34, 36 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 192, 251, 252 straipsniais įstatymas;

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 779 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo";

 

Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

 

Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros reikalavimai ir rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo". 

 

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 
 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.