Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybė
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
Lapkritis
    2017     
 Posėdžiai
 Informacija tarybos nariams
Žemės ūkis

Pagrindiniai duomenys apie žemės ūkį 2015 metais.

  

Ūkiai.

 Jurbarko rajone įregistruoti 2673 ūkininkų ūkiai (2015 metais įregistruoti 93 nauji ūkininko ūkiai). Vidutinis rajono ūkininko ūkio dydis 10,14 ha. Rajone yra 358 ūkiai, kur ūkininkauja jauni, iki 40 metų amžiaus ūkininkai. Jurbarko rajone veikia 68 ekologinės gamybos ūkiai ir 7 išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų ūkiai.

 Rajone įregistruotos 3703 žemės ūkio ir kaimo valdos, kurių valdytojai ar jų partneriai priskiriami žemės ūkio veiklą vykdančiais asmenimis.

 

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas.

 Praėjusiais metais savo pasėlius deklaravo 2971 ūkis 64566,41 hektarų žemės plote, lyginant su 2014 metais 42 ūkiais deklaravo mažiau, o deklaruotas plotas 227,96 hektarais didesnis. Pateikti skaičiai rodo, jog jau kelinti metai iš eilės, deklaruojančių žemės ūkio naudmenis ir pasėlius ūkių skaičius mažėja, tačiau ūkiai stambėja. Vidutinis vieno deklaravusio savo pasėlius ūkio plotas buvo 21,73 hektaro arba 0,38 ha didesnis nei 2014 metais.

 Didžiausius deklaruojamus plotus sudaro ariama žemė 50277,94 ha, pievos ir ganyklos 13255,13 ha. Tradicinės rajono ūkiuose auginamos kultūros, žieminiai ir vasariniai kviečiai sudarė 22852,6 hektarų. Šių kultūrų plotas per metus padidėjo 2735,29 ha. Miežių deklaruota 4570,86 ha, kvietrugių – 3063,92 ha, rapsų – 2436,65 ha, žirnių – 1685,72 ha, pupų – 1019,56 ha, avižų – 633,53 ha, kukurūzų – 531,03 ha, rugių – 153,46 ha, bulvių – 152,07 ha, daržovių – 57,38 ha, grikių – 29,89 ha, vikių – 29,59 ha, lubinų – 23,62 ha, kmynų – 16,72 ha ir linų – 5,13 ha.

 Praėjusiais metais ūkiai deklaravo 848,79 hektarų sodų, įvairių uogynų, kuriuos sudaro braškės, avietės, serbentai ir kt.

 

Ūkiniai gyvūnai. Pienas. Išmokos.

 Metų pradžioje buvo laikoma 16690 galvijai, tame skaičiuje 8985 melžiamų karvių. Galvijus laikė 1827 ūkiai. Bendras galvijų skaičius lyginant su 2014 metais sumažėjo 913 vnt., o melžiamų karvių skaičius - 495 vnt. Bendras galvijų laikytojų skaičius rajone per metus sumažėjo 161 ūkių.

 Ūkinių gyvūnų registro duomenimis 2015 metais Jurbarko rajone 1260 laikytojų laikė 36297 kiaules, 158 laikytojai laikė 1867 avis, o 80 laikytojų laikė 191 ožką.

 2015 metų atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už rinkai pateiktą 2006–2007 kvotos metais pieną, 1083 rajono pareiškėjams, apskaičiuota ir išmokėta 0,52 mln. Eur (po 15,98 Eur/t).

 Laikinoji parama pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių dėl Rusijos Federacijos pieno gaminių importo embargo, už 2014 m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais parduotą pieno toną, 1121 rajono pareiškėjams, apskaičiuota ir išmokėta 0,91 mln. Eur (po 54,11 Eur/t).

 Laikinoji išskirtinė parama pieno gamintojams už 2015 m. sausio – rugsėjo mėnesiais parduotą pieno toną, 1099 rajono pareiškėjams, apskaičiuota ir išmokėta 0,74 mln. Eur (po 22,32 Eur/t).

 Susietoji parama už pienines karves, laikytas nuo 2014 m. balandžio mėn. iki 2015 m. kovo mėn. (imtinai), 1181 rajono pareiškėjams, apskaičiuota ir išmokėta 0,69 mln. Eur (po 80 Eur/vnt.).

 111 bičių laikytojai laikė 111 bičių šeimas. Iš jų 99 bičių laikytojai pateikė paraiškas ir pasinaudojo parama už papildomą bičių maitinimą, vidutiniškai po 4,18 Eur už vieną bičių šeimą.

 

Pasėlių draudimo įmokų kompensavimas.

 Pasėlių draudimo įmokos kompensuotos 12 ūkininkų, bendra kompensavimo suma 20,3 tūkst. Eur. Iš to skaičiaus draudimo įmokos kompensuotos 5 jauniesiems ūkininkams už 4,3 tūkst. Eur).

 

Žemės ūkio technika.

 Rajono ūkiuose ir įmonėse yra įregistruota 5081 traktorių, savaeigių žemės ūkio mašinų ir jų priekabų. Daugiausia sudaro ratiniai traktoriai – 3221 vnt, priekabos ir puspriekabės – 1376 vnt. Per praėjusius metus buvo įregistruota ar perregistruota 658 vnt. traktorių, savaeigių mašinų ir priekabų. Atliktos 2697 priemonių techninės apžiūros.

 

Melioracija.

  2016 metais iš valstybės biudžeto Jurbarko rajono savivaldybei melioracijos darbams skirta 254000,00 Eur.
Melioracijos statinių remontui ir priežiūrai per 2016 m. buvo panaudota 238330,50 Eur, iš jų: griovių ir juose esančių statinių remonto darbams kartu su projektavimo paslaugomis – 164740 Eur, avariniams drenažo rinktuvų ir kitų melioracijos statinių remontams – 50799,96 Eur, melioracijos statinių remontui gyvenvietėse – 6978,52 Eur, kasmetiniams tvenkinių hidrotechnikos statinių priežiūros darbams – 9094,46 Eur, griovių priežiūros darbams – 1871,29 Eur. Melioracijos statinių kadastrui buvo panaudota 3764,00 Eur, ekspertizei – 1082,27 Eur. 2016 metais buvo atnaujintos ArcGIS licencijos, bei sukurtas Jurbarko rajono savivaldybės ArcGIS online žemėlapių tinklapis. 2016 metais buvo vykdomi melioracijos projektų M1:2000 duomenų vektorizavimo ir atributinių duomenų parengimo pagal MelGIS specifikaciją tikslinimo darbai, pagal VĮ Valstybės žemės fondas pateiktas pastabas.

  Suremontuota: 0,440 km drenažo linijų (187,00 ha sausinimo sistemų), 16,069 km melioracijos griovių, suremontuotos 35 pralaidos, suremontuota 200 žiočių. Priežiūros darbai atlikti 6 užtvankų hidrotechnikos statiniams. Griovių priežiūra atlikta 4,65 km (4,51 ha).

  Nuo 2015 metų likę 24 neįvykdyti melioracijos statinių remonto prašymai perkelti į 2016 metus, o 2016 metais gauta 30 naujų prašymų, kurie kartu su likusiais iš 2015 metų sudarė 92 objektus. Remontas atliktas 35 objektuose, 19 jų gedimai ne valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos statiniuose arba šiems statiniams reikalinga rekonstrukcija (rekonstravimui lėšų neskiriama), 5 objektų nesuderino VĮ Valstybės žemės fondas.

  Pagal Lietuvos Respublikos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros, modernizavimo ar pritaikymo infrastruktūra“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ 2016 metais pradėti vykdyti 2 melioracijos statinių naudotojų asociacijų projektai ir 1 Jurbarko rajono savivaldybės administracijos projektas. Bendra projektų vertė 1125000 Eur, paramos lėšos – 892500 Eur.

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programa.

 Vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos paskelbta statistika Jurbarko rajono pareiškėjai yra pateikę 343 paraiškas paramai gauti. Prašoma paramos suma 8,25 mln. Eur. 182 paraiškos yra patvirtintos paramai gauti. Šių paraiškų paramos suma 1,22 mln. Eur. Išmokėta paramos suma yra 0,64 mln. Eur.

 Daugiausia, t. y. 221 paraiška pateikta paramai gauti pagal priemonę/veiklą „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ir kitokių specifinių kliūčių“. Prašoma paramos suma 97,8 tūkst. Eur. 147 paraiškos yra patvirtintos ir pareiškėjams išmokėta 44,1 tūkst. Eur parama.

 40 paraiškų pateikta paramai gauti pagal priemonę/veiklą „Ekologinis ūkininkavimas“, tačiau nei viena paraiška kol kas nepatvirtinta paramai gauti.

 33 paraiškos pateiktos paramai gauti pagal priemonę/veiklą „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Prašoma paramos suma 1,77 mln. Eur. Patvirtinta tik 1 paraiška ir pareiškėjui išmokėta 30,0 tūkst. Eur parama.

 26 paraiškos pateiktos paramai gauti pagal priemonę/veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Prašoma paramos suma 1,95 mln. Eur. 9 paraiškos yra patvirtintos paramai gauti. Šių paraiškų paramos suma 0,35 mln. Eur.

 Kitos priemonės/veiklos nesulaukė didelio pareiškėjų susidomėjimo.

 ___________________________

  

Darbuotojų informacija

Pareigos

Vardas,   pavardė

Pagrindinė   darbo sritis

Kabi-netas

Kontaktai

Vedėjas

Algirdas Ambrakaitis

Skyriaus veiklos koordinavimas, melioracija

415

(8 447) 70 205
 algirdas.ambrakaitis@jurbarkas.lt

Vyr. specialistas

Martynas Kursevičius

Melioracija

416

(8 447) 70 194
 martynas.kursevicius@jurbarkas.lt

Vyr. specialistė

Danutė Naujokienė

Žemės ūkio valdų administravimas, pieno kvotos, draudimo įmokų ir palūkanų kompensavimas, parama už pieną ir papildomą bičių maitinimą

414

(8 447) 70 206
 danute.naujokiene@jurbarkas.lt

Vyr. specialistas – techninės priežiūros   inspektorius

Romoaldas Paulauskas

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, techninės apžiūros

412

(8 447) 70 208
 romoaldas.paulauskas@jurbarkas.lt

Vyresn. specialistas melioracijai

Vincentas Pocius

Melioracija

417

(8 447) 70 194
 vincentas.pocius@jurbarkas.lt

Vyr. specialistė

Vijoleta Tamulytė

Ūkininkų ūkių registravimas, žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas, išmokos už gyvulius

413

(8 447) 70 207
 vijoleta.tamulyte@jurbarkas.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2017-02-02 14:23:57

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Saulius Lapėnas
pirmadieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktorė
Vida Rekešienė
antradieniais 10-12 val.
 


 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.