Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybė
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Spalis
    2017     
 Posėdžiai
 Informacija tarybos nariams
Dalyvavimas programose ir projektuose

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS

  

Švietimo teikėjai, kurių programos akredituotos  ir bus tęsiamos 2017 m. spalio – gruodžio mėnesiais ir yra pateikusios informaciją (prašymą tęsti programas nurodytu laikotarpiu). Iki 2017 m. rugsėjo 22 d. komplektuoja mokinių grupes (pasirašo sutartis su tėvais, juos užregistruoja MR, pateikia pasirašytus sąrašus iš MR) sąrašus pateikia savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistui.

Švietimo teikėjai, naujai teikiantys programas akreditacijai, vadovaujasi Jurbarko  rajono savivaldybės tarybos  2016 m. sausio 28 d. sprendimu T2-20 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ formomis ir 2017 m. vasario 23 d. Nr. T2-32 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-20 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ sprendimais .

 

PARAIŠKOS FORMA       VERTINIMO FORMA         LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA              

 

 

NAUJŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ TEIKĖJŲ JURBARKO  RAJONO SAVIVALDYBĖJE VEIKSMAI

 

Žingsniai–aprašo punktai

Veiklos

Terminas

Kur, kam teikia

Konsultuoja

 

Aprašo 15–17 punktai

Registracija Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau –ŠMIR)

iki 09-12

Jurbarko  rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto vyriausiajai  specialistei Zitai Tytmonienei              (8 447) 70 193

zita.tytmoniene@jurbarkas.lt

NVŠ teikėjams turėti organizacijos įstatus (nuostatus), registravimo pažymėjimą, verslo liudijimą (laisviesiems mokytojams)

 

Konsultuoja Jurbarko  rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

(8 447) 70 195

Genovaitė Grigucevičienė

 g.griguceviciene@jurbarkas.lt

 

 

Aprašo 19 punktas

Programas patys NVŠ teikėjai registruoja Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR)

Iki 09-06 18

 

KTPRR registras

 

Konsultuoja Jurbarko  rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

(8 447) 70 195

Genovaitė Grigucevičienė

 g.griguceviciene@jurbarkas.lt

 

Aprašo 21  punktas

Teikia Savivaldybei NVŠ programos atitikties nustatymo reikalavimams užpildytą paraišką

 

Iki 09-19 

 

Teikti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui

 

Jurbarko  rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto vyriausiajai  specialistė Zita Tytmonienė              (8 447) 70 193

zita.tytmoniene@jurbarkas.lt

 

Aprašo 22  punktas

 

NVŠ programų vertinimas

 

09-22

 

 

 

Aprašo 26  punktas

 Po Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl Programos atitikties kreipiasi į Mokinių registrą (toliau – MR), prašydamas suteikti duomenų tvarkytojo teises

 

Iki 09-25

Informacinių technologijų centrui (ITC) MR naudotojo prašymas  ir pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį

 

Konsultuoja Jurbarko  rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

(8 447) 70 195

Genovaitė Grigucevičienė

 g.griguceviciene@jurbarkas.lt

 

Aprašo 25  punktas

 Pasirašo sutartis su tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl vaiko dalyvavimo NVŠ programoje

 

Iki 09-28

 

Savarankiškai

Jurbarko  rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto vyriausioji  specialistė Zita Tytmonienė              (8 447) 70 193

zita.tytmoniene@jurbarkas.lt

 

22 aprašo punktas

Į MR suveda duomenis apie vaikus, dalyvaujančius teikėjo NVŠ programoje.

 

Iki 09-29

 

Savarankiškai

Konsultuoja Jurbarko  rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

(8 447) 70 195

Genovaitė Grigucevičienė

 g.griguceviciene@jurbarkas.lt

 

Pasirašo sutartis su savivaldybe 2016 spalio – 2016 gruodžio mėn.  laikotarpiui

Spalio mėn.

 

Jurbarko  rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto vyriausioji  specialistė Zita Tytmonienė              (8 447) 70 193 zita.tytmoniene@jurbarkas.lt

 

Gauna lėšas NVŠ programoms vykdyti

Kiekvieną mėnesį

 

 

 

 

Teikia ataskaitas už gautas lėšas NVŠ programoms vykdyti

Pagal nustatytą grafiką

 

 

 

Aprašo 29, 31 punktai

Grąžina nepanaudotas lėšas

Iki 12-23

Perveda nepanaudotas lėšas į savivaldybės sąskaitą

 

_____________________

 

 

KVIETIMAS TEIKTI NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS 2017 M. 
 

Kviečiame Neformaliojo vaikų švietimo teikėjus akredituoti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas. NVŠ programų teikėjai, kurių programų akreditacija baigiasi 2017 m. gegužės mėnesį, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui praneša raštu iki 2016 m. gruodžio 23 d., ar programa bus įgyvendinama.

NVŠ teikėjai, kurių programų akreditacija pasibaigs 2016 m. gruodžio 31 d., kartu su  prašymu teikia kitus dokumentus, kurie nurodyti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendime Nr. T2-20 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (sprendimą galima rasti /index.php?-2112400374), iki 2016 m. gruodžio 23 d. 12.00 val. su lydraščiu Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (adresu Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas).

Dėl paraiškų pildymo ir kitais organizaciniais klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius  vyriausioji specialistė Zita Tytmonienė, el.  zita.tytmoniene@jurbarkas.lt, tel.  8 (447) 70 193.

Dėl registracijos ŠMIR ir KTPRR konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Genovaitė Grigucevičienė el. p. genovaite.griguceviciene@jurbarkas.lt, tel. 8 (447) 70 195.

Akredituotos programos 2017 metais bus vykdomos tik tuomet, jeigu Lietuvos Respublikos biudžete ar kituose projektuose  bus numatytos lėšos Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti.

 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TEIKĖJAI NEGALI REIKALAUTI  MOKESČIO IŠ TĖVŲ 
 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS 
 

Švietimo  teikėjai atitinkantys numatytus reikalavimus ir siekiantys gauti lėšų NVŠ programai (-oms), iki 2016 m. vasario 3 d. teikia dokumentus Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui:

1. užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą pagal ŠMM tvarkos aprašo 1 priedą;

2. laisvieji mokytojai dar ir – užpildytą laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę;

3. registracijos juridinių asmenų registre pažymėjimo (jei teikėjas – juridinis asmuo), verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos (jei teikėjas – fizinis asmuo) kopiją ar išrašą;

4. nuostatų, įstatų ar kito dokumento, kuriame įteisinta švietimo veikla, kopiją ar išrašą (jei teikėjas – juridinis asmuo) arba dokumento (-ų), kuris (-ie) pagrindžia, kad NVŠ teikėjas turi teisę dirbti neformaliojo švietimo mokytoju, kopiją (-as) ar išrašą (-us) (jei teikėjas – fizinis asmuo).

5. NVŠ programos atitiktį reikalavimams iki  02-08 įvertina komisija.

6. Komisija teikia programų sąrašą tvirtinti direktoriui.

7. Direktorius priima sprendimą dėl programų atitikties.

8. Per 3 darbo dienas Švietimo skyriaus registrų tvarkytojas pažymi programos atitiktį.

9. Informacija apie teigiamai įvertintas programas paskelbiama Savivaldybės administracijos interneto svetainėje kartu su kvietimu registruoti vaikus tik  į vieną pasirinktą programą.

 

 

2016 m. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo dokumentai 
 

NAUJŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ TEIKĖJŲ JURBARKO  RAJONO SAVIVALDYBĖJE VEIKSMAI  
 

Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų stebėsenos tvarkos aprašas 
 

Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų, kurios atitinka nustatytus reikalavimus ir bus finansuojamos iš neformaliojo vaikų švietimo lėšų, sąrašas  
 

Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas  
 

 

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas 
 

1 priedas - NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos forma  
 

2 priedas - NVŠ programos atitikties reikalavimams vertinimo forma 
 

3 priedas - NVŠ lėšų panaudojimo ataskaita 
 

 

Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašas T2-223

Higienos norma neformaliajame švietime 
 

Turistinių renginių oranizavimo tvarkos aprašas 
 

 

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZATORIAI 
 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ, KURIOS ATITINKA NUSTATYTUS REIKALAVIMUS IR BUS FINANSUOJAMOS IŠ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ, SĄRAŠAS 
 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ, PATVIRTINTOMS AKREDITUOTOMS PROGRAMOMS, PASKIRSTYMAS 
 

 NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2017 METAIS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VASARIO-BIRŽELIO MĖN. GRAFIKAS 

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ, KURIOS ATITINKA NUSTATYTUS REIKALAVIMUS IR BUS FINANSUOJAMOS IŠ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ, SĄRAŠAS (2017 m. O1-90)
  

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-09-07 13:29:26

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Saulius Lapėnas
pirmadieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktorė
Vida Rekešienė
antradieniais 10-12 val.
 


 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.