Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybė
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018     
 Posėdžiai
 Informacija tarybos nariams

Leidimai

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas

Paslaugos aprašymas Leidimas įrengti išorinę reklamą (toliau leidimas) suteikia teisę savivaldybės teritorijoje leidimo turėtojui leidimo galiojimo laikotarpiu leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos reklamos pateikimo priemonės.
Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku arba elektroniniu būdu prisijungus prie www.jurbarkas.lt
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos).

Reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti leidimą, Savivaldybės administracijai turi pateikti:
1. nustatytos formos paraišką;
2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų - butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jei savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;
3. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
4. išorinės reklamos įrengimo projektą (raštiškai suderintą su savivaldybės kalbos tvarkytoja ir vyriausiaja architekte) – dviem egzemplioriais;
5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą;
6. vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.
Kai leidimo turėtojas numato keisti išorinės reklamos, išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos, spalvinį ar grafinį vaizdą, jis Savivaldybės administracijai turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir išorinės reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas.
Jeigu pasibaigus leidimo galiojimo terminui reklaminės veiklos subjektas nori gauti naują leidimą, jis Savivaldybės administracijai ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos turi pateikti prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir reikalingus dokumentus, kurie pateikiami tik tuo atveju, jei pasikeitė turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija. Tokiu atveju pareiškėjas turi pateikti įrodymus, kad turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija nepasikeitė.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Verslo leidimai ir licencijos – reklama, renginiai, aplinka ir kitos paslaugos
Gyvenimo atvejai Leidimai
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys JURBARKO MIESTO SENIŪNIJA
Paslaugos vadovas Asta Adomaitienė tel. (8 447) 55 700
Paslaugos vykdytojas Asta Adomaitienė tel. (8 447) 55 700
Prašymo forma (-os) Paraiškos forma
Aprašymas interesantui Reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti leidimą, Savivaldybės administracijai turi pateikti:
1. nustatytos formos paraišką;
2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų - butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jei savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;
3. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
4. išorinės reklamos įrengimo projektą (raštiškai suderintą su savivaldybės kalbos tvarkytoja ir vyriausiaja architekte) – dviem egzemplioriais;
5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą;
6. vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Dėl vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo
2. DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
3. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
4. DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 405 „DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TIPINIŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIŲ ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Bankas AB DnB
Sąskaitos numeris LT864010044300040068
Įmokos kodas -
Paslaugos kaina Nustatomi šie vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą dydžiai:
1. metams:
1.1. Jurbarko mieste –14 Eur už 1 kv. m reklaminio ploto, bet ne mažiau kaip 14 Eur ir ne daugiau kaip 144 Eur už įrenginį;
1.2. Smalininkų mieste ir kaimo gyvenamosiose vietovėse – 7,2 Eur už 1 kv. m reklaminio ploto, bet ne mažiau kaip 7,2 Eur ir ne daugiau kaip 72 Eur už įrenginį;
2. vienkartinis už trumpalaikę (iki 1 mėnesio laiko) reklamą – 7,2 Eur Lt už 1 kv. m reklaminio ploto;
3. vienkartinis už iškabos įrengimą – 7,2 Eur.
Šių nuostatų 1 punkte nurodyti rinkliavos dydžiai gali būti perskaičiuojami mėnesiais, atsižvelgiant į prašomą leidimo įrengti išorinę reklamą terminą, jeigu jis yra ilgesnis negu 1 mėnuo.
Atleidžiami nuo vietinės rinkliavos:
nustatytos 1.1 ir 1.2 punktuose:
asmenys, įrengiantys socialinę reklamą, nesusijusią su ūkine - komercine ir (ar) finansine veikla;
asmenys, kurie išorinę reklamą eksponuoja ant reklaminio įrenginio, įrengto ant nuosavybės teise priklausančio pastato ar objekto, kai reklama yra tiesiogiai susijusi su tame pastate ar objekte esančios įmonės vykdoma veikla, su pastato ar objekto savininko vykdoma veikla ar tos nuosavybės nuoma, pardavimu ar kitu teisiniu veiksmu (išskyrus iškabas);
nustatytos 2 punkte – kultūros ir sporto renginių organizatoriai už renginių, kuriuos remia rajono savivaldybė, reklamą;
nustatyto 3 punkte:
savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos;
asmenys, įrengiantys ne didesnes kaip 0,5 kv. m reklamos ploto iškabas.
Informacija Eržvilko seniūnija:
seniūno pavaduotoja Andra Simonovienė
Ryto aikštė 1, Eržvilkas, LT-74285 Jurbarko r.
tel. (8 447) 43 144,
el. p. erzvilkas@jurbarkas.lt

Girdžių seniūnija:
seniūno pavaduotoja Romutė Kačiušienė
Mokyklos g. 1, Girdžiai, LT-74254 Jurbarko r.
tel. (8 447) 49 923,
el. p. girdziai@jurbarkas.lt

Jurbarkų seniūnija:
seniūno pavaduotoja Stasė Dulkienė
Mokytojų g.2, Jurbarkai, LT-74205 Jurbarko r.
tel. (8 447) 71 362,
el. p. jurbarkai@jurbarkas.lt

Jurbarko miesto seniūnija:
seniūno pavaduotoja Asta Adomaitienė
Kauno g.25, LT-74122 Jurbarkas
tel. (8 447) 55 700
el.p.jurbarkas@jurbarkas.lt

Juodaičių seniūnija:
seniūno pavaduotojas Arvydas Puodžiulis
Liepų g. 1, Juodaičių k., LT-74379 Jurbarko r.
tel. (8 447) 44 142,
el. p. juodaiciai@jurbarkas.lt

Raudonės seniūnija:
seniūno pavaduotoja Ligita Banytė
Kaštonų g. 2, Raudonė, LT - 74454 Jurbarko r.
tel. (8 447) 45323,
el. p. raudone@jurbarkas.lt

Seredžiaus seniūnija:
seniūno pavaduotoja Milda Vaičiuškienė
Neringos g. 6, Seredžius, LT-74424 Jurbarko r.
tel. (8 447) 42 339,
el.p. seredzius@jurbarkas.lt

Skirsnemunės seniūnija:
seniūno pavaduotoja Raminta Greičiuvienė
Nemuno g.33, Skirsnemunės k., LT - 74486 Jurbarko r.
tel. (8 447) 47 131,
el. p. skirsnemune@jurbarkas.lt

Smalininkų seniūnija:
seniūno pavaduotoja Akvilė Bialoglovytė
Nemuno g. 54, Smalininkai, LT - 74223 Jurbarko r.
tel. (8 447) 56 268,
el. p. smalininkai@jurbarkas.lt

Šimkaičių seniūnija:
seniūno pavaduotoja Gražina Klimaitienė
Liepų g. 2, Šimkaičių mstl., LT - 74337 Jurbarko r.
tel. (8 447) 41 317,
el. p. simkaiciai@jurbarkas.lt


Veliuonos seniūnija:
seniūno pavaduotoja Regina Žičiuvienė
A. Juškos g. 1, Veliuona, LT-74442 Jurbarko r.
tel. (8 447) 42 623,
el. p. veliuona@jurbarkas.lt

Viešvilės seniūnija:
seniūno pavaduotoja Reda Šašienė
Klaipėdos g. 63, Viešvilės mstl., LT - 74233 Jurbarko r.
tel. (8 447) 49328,
el. p. viesvile@jurbarkas.lt


Informacija atnaujinta 2017-11-03 10:29:47

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Saulius Lapėnas
pirmadieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktorė
Vida Rekešienė
antradieniais 10-12 val.
 


 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.