Jurbarko rajono savivaldybė - Centralizuotas vidaus audito skyrius

Paieška.
Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybė
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27280102030405
Vasaris
    2017     
Centralizuotas vidaus audito skyrius

CENTRALIZUOTO  VIDAUS AUDITO  SKYRIAUS FUNKCIJOS

Centralizuotas vidaus auditoskyrius tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos padalinių, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų: 

- vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kt.);

- rizikos veiksnių valdymo efektyvumą (sistemingai ir visapusiškai);

- veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

- strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei Savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

- Savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą;

- asignavimų valdytojų finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

- lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

- turto apskaitą ir apsaugą;

- informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;

- rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus pažeidimus, kaip tobulinti Savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių arba jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;

- atlieka vidaus audito pažangos stebėjimą (veiklą po audito);

- rengia tarnybos veiklos planus ir veiklos ataskaitas;

- organizuoja ir tvarko tarnybos raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;

- atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu ir Savivaldybės darbo tvarka;

--analizuoja savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos trūkumus, dėl kurių savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;

-atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą“.

-skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydamas glaudžius ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais, jai pavaldžiais ir jos valdymo sričiai priskirtais viešaisiais juridiniais asmenimis, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.

CENTRALIZUOTO  VIDAUS AUDITO  SKYRIAUS TEISĖS

Skyrius turi teisę:

-vadovaudamasis norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, pasirinkti vidaus audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;

-atlikti kontrolinius matavimus, turto inventorizavimą, kitaip tikrinti audituojamojo viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų turtą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų;

-naudotis Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti;

-be atskiro Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų nurodymo gauti iš padalinių visų vidaus auditui atlikti reikiamų dokumentų kopijas ir informaciją;

-gavęs Savivaldybės administracijos direktoriaus sutikimą, pasitelkti kitų Savivaldybės administracijos padalinių, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų padalinių atitinkamų sričių valstybės tarnautojus arba darbuotojus specifinių sričių vidaus auditui atlikti;

-tikrinti audituojamų Savivaldybės administracijos padalinių, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų finansinius ir kitus veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja arba juo disponuoja;

gauti audituojamų viešojo juridinio asmens padalinių, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų, valstybės tarnautojų ar darbuotojų paaiškinimus raštu ir žodžiu;

-kelti skyriaus darbuotojų kvalifikaciją;

-reikalauti, kad audituojamų Savivaldybės administracijos padalinių vadovai, Savivaldybės administracijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovai sudarytų sąlygas atlikti vidaus auditą.

Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose nustatytų teisių.

 

Pareigybė

Telefonas, el.paštas

Rasa Vaickienė

Skyriaus vedėja

8 447 70169
rasa.vaickiene@jurbarkas.lt 

Ada Samuilienė

Vyriausioji vidaus auditorė

 8 447 70169
 ada.samuiliene@jurbarkas.lt

 

Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas. Vidaus audito ataskaita >>

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-02-13 17:24:26

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
Mero pavaduotojas 
Saulius Lapėnas
pirmadieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktorė
Vida Rekešienė
antradieniais 10-12 val.
 
Administracijos direktorės pavaduotojas
Viktoras Ganusauskas
trečiadieniais 10-12 val.

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.