Sk-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 1S-73
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Jurbarko rajono savivaldybės administracija
 
Juridinių asmenų registras, 188713933, Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, Tel.: (370-447) 701 64, Faks.: (370-447) 701 66, d.mateliene@jurbarkas.lt, www.jurbarkas.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ

20    m.                        d. Nr.      

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu    
Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu    

Darbai     
Paslaugos     
Prekės     
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Oficialus pavadinimas ir kodas
  Jurbarko rajono savivaldybės administracija (188713933)
Perkančiosios organizacijos duomenų - pavadinimo ir kodo, patikslinimas (pildyti, jei šie duomenys keitėsi)
 
Perkančiosios organizacijos padalinys - skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)
 
Adresas
  Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas
Pašto indeksas
  LT- 74187
Šalis
  Lietuva
Kontaktiniai duomenys
Kam Danutei Matelienei
Telefonas
  (370-447) 701 64
El. paštas
  d.mateliene@jurbarkas.lt
Faksas
  (370-447) 701 66
Interneto adresas (-ai): (jei taikoma)
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: www.jurbarkas.lt
Elektroninė prieiga prie informacijos: http://www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: http://www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

II DALIS: PIRKIMO OBJEKTAS
II.1. PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS
II.1.1 Pirkimo pavadinimas
    Pašto paslaugų pirkimas
II.1.2. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl.CPV)
  Pagrindinis žodynas  Papildomas žodynas (jei taikoma) 
Pagrindinis objektas  64110000-0  (Pašto paslaugos.)   
III DALIS: KITA INFORMACIJA
III.1 Pasiūlymų ar paraiškų pateikimo terminas
2013-07-16   Laikas (valanda ir minutės):   11:00
III.2. PAPILDOMA INFORMACIJA
  Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai, registruoti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), pasiekiamoje adresu: http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Registracija CVP IS nemokama. Pasiūlymus tiekėjai turi teisę teikti tik su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus
Arba: informacija pateikiama pridėtame dokumente


  _____Administracijos direktorius_____   __________   _____Petras  Vainauskas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
  (Parašas)   (Vardas, pavardė)