At-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188713933, Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187 Jurbarkas, Tel.: (8 447) 70 151, Faks.: (8 447) 70 166, info@jurbarkas.lt, www.jurbarkas.lt
(įstaigos duomenys)
 

Viešųjų pirkimų tarnybai


(At-6 tipinė forma)
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE,
ATASKAITA
  

20       m.                        d. Nr.      
 
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2015   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 188713933  Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187 Jurbarkas
Telefonas
 (8 447) 70 151 Faksas  (8 447) 70 166
El. pašto adresas
 info@jurbarkas.lt
Interneto svetainės adresas
 www.jurbarkas.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 3  Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 259.539,08  919 
Paslaugos 164.881,49  337 
Darbai 789.337,56  60 

Iš viso    1.213.758,13  1316 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Rodiklis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis Inovatyvūs pirkimai Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi
Prekės Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 88.144,56  101.839,45  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -
Paslaugos Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 39.049,00  29.100,00  0,00  0,00  - - 0,00  0,00 
Darbai Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 695.180,78  64.411,78  0,00  0,00  - - 0,00  -
Prekės Atliktų pirkimų skaičius 14  -
Paslaugos Atliktų pirkimų skaičius - -
Darbai Atliktų pirkimų skaičius 12  - - -


IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (EUR) Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės
Prekės 21.148,38  0,57 
Paslaugos 0,00  0,00 
Darbai 0,00  0,00 

Iš viso    21.148,38  0,57 

 
2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu)
Pirkimo objekto rūšis Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 0,00 
Paslaugos 0,00 
Darbai 0,00 

Iš viso    0,00 

 
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Paslaugos 0,00 

V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (EUR)
 1  108101  2013-12-09  124931353  UAB 'Officeday' (124931353)    1  9.101,43
 2  108101  2013-12-09  176556043  UAB "Eurobiuras" (176556043)    1  2.387,33
 3  140585  2013-10-10  124850887  Uždaroji akcinė bendrovė "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" (124850887)    1  649,00
 4  140585  2013-10-10  144561299  Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos" (144561299)    1  338,80
 5  140585  2013-10-10  300543700  UAB "Klaipėdos ekspertizė" (300543700)    1  1.815,00
 6  142884  2013-12-03  300051282  UAB "OFFICE SYSTEM" (300051282)    1  219,74
 7  142884  2013-12-03  300630920  UAB "Biurteksos prekyba" (300630920)    1  54,45
 8  147584  2014-07-07  133457694  Uždaroji akcinė bendrovė "Struktūra" (133457694)    1  234.967,00
 9  147585  2014-07-07  135593668  UAB "Šiluminės energijos sistemos" (135593668)    1  46.928,04
 10  147585  2014-07-07  135976691  UAB "Drūtnamis" (135976691)    1  7.984,55
 11  147585  2014-07-07  300584533  UAB "Gensera" (300584533)    1  11.645,04
 12  147626  2014-04-30  122603589  Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA" (122603589)    1  18.459,76
 13  155000  2014-10-31  145146224  Uždaroji akcinė bendrovė "EVALITA" (145146224)    1  1.686,00
 14  155000  2014-10-31  168962051  UAB "PRIE LĖVENS" (168962051)    4  6.088,72
 15  155000  2014-10-31  302324541  UAB "DIVIDIO" (302324541)    1  544,50
 16  162189  2015-06-17  301232798  UAB "Stogų panorama" (301232798)    1  871,00
 17  98706  2013-11-06  121929614  UAB "Alna Intelligence" (121929614)    1  12.632,53
 18  98706  2013-11-06  133752253  Uždaroji akcinė bendrovė "Inida" (133752253)    5  20.743,63
 19  159365  2015-10-14  124931353  UAB 'Officeday' (124931353)    1  3.536,41

Iš viso    26  380.652,93
VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI
Eil. Nr. Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas Pirkimo objekto pavadinimas Sutarties sudarymo data Numatoma sutarties įvykdymo data Bendra sudarytos sutarties vertė (EUR)
               

Iš viso    

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA
 

VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyriausioji specialistė
Vardas, pavardė
  Jolanta  Laurinaitienė
Telefonas
  +370 447 70199
Elektroninio pašto adresas
  jolanta.laurinaitiene@jurbarkas.lt


  _____Administracijos direktorė_____   __________   _____Vida  Rekešienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)
ID:2003110041 D/L:2016.02.09 08:53:43ID:2003110041 D/L:2016.02.09 08:53:43ID:2003110041 D/L:2016.02.09 08:53:43ID:2003110041 D/L:2016.02.09 08:53:43ID:2003110041 D/L:2016.02.09 08:53:43ID:2003110041 D/L:2016.02.09 08:53:43ID:2003110041 D/L:2016.02.09 08:53:43ID:2003110041 D/L:2016.02.09 08:53:43ID:2003110041 D/L:2016.02.09 08:53:43ID:2003110041 D/L:2016.02.09 08:53:43ID:2003110041 D/L:2016.02.09 08:53:43ID:2003110041 D/L:2016.02.09 08:53:43ID:2003110041 D/L:2016.02.09 08:53:43ID:2003110041 D/L:2016.02.09 08:53:43ID:2003110041 D/L:2016.02.09 08:53:43